• Amyotrofická laterální skleróza a vliv pohybu na průběh nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Janovská, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Bakteriální a virová onemocnění - projekt pro 2. stupeň základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Krupičková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 6. 2020
   The aim of this master thesis is to create a proposal of a project entitled Viral and bacterial infections which can be used for biology education at upper primary schools or at the corresponding levels of gymnasiums ...
  • Botanická zahrada Teplice a její využití při výuce na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Frolík, Svatopluk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
   Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit funkční a v praxi použitelné pracovní listy, které budou využívány při exkurzích žáků středních škol do Botanické zahrady Teplice. Na základě studia středoškolských učebnic, ...
  • Civilizační choroby 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Burešová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Civilizační choroby 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Dárcovství krve v Jihlavě 

   Defence status: DEFENDED
   Francálková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Environmentální výchova jako průřezové téma 

   Defence status: DEFENDED
   Šafářová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Teoretická část práce shrnuje koncepci environmentální výchovy v českých kurikulárních dokumentech a porovnává koncepce finského a slovenského pojetí průřezových témat. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je využitelnost ...
  • Integrace přírodovědných předmětů a jejich implementace na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kipor, Michael (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá integrací přírodovědných předmětů do jednoho vyučovacího předmětu a zjišťuje, jaké postoje k tomuto konceptu výuky zaujímají žáci 6. ročníku základní školy a jejich zákonní zástupci. V první části ...
  • Komiksy ve výuce přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Srbová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Cílem této práce je zmapovat otázku učebních stylů žáků a didaktického využití komiksů ve výuce přírodopisu/biologie. Prostřednictvím dotazníkového šetření jsou u vyučujících zjišťovány jejich zkušenosti a návrhy pro ...
  • Komunikační dovednosti lidoopů s lidmi 

   Defence status: DEFENDED
   Valterová, Bára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Tato práce je literární rešerší, zabývající se schopností lidoopů komunikovat nejen uvnitř vlastního druhu, ale především mezidruhově - s lidmi. Jejím cílem je popsat úroveň schopnosti lidoopů komunikovat s lidmi a rovněž ...
  • Poruchy autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Balík, Tadeáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Postoje žáků 2. stupně vybrané základní školy k předmětu přírodopis 

   Defence status: DEFENDED
   Mastíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Úkolem diplomové práce je zjistit spokojenost žáků 2. stupně vybrané základní školy s výukou předmětu přírodopis, s vybavením učebny přírodopisu, prostředím a biologickými tématy, která daným žákům chybí. Dále jsou zjišťovány ...
  • Praktické využití plazmidů 

   Defence status: DEFENDED
   Semencová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Skolióza páteře a související problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Čečková, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Systematické a ekologické pojetí výuky přírodopisu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá porovnáním dvou vybraných pojetí výuky přírodopisu na základní škole. V teoretické části práce je shrnuto zařazení přírodopisu jako vzdělávacího oboru, vysvětlena možná pojetí jeho výuky a porovnány ...
  • Učitel očima veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Koutníková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   The diploma thesis "The Teacher through the eyes of the public" is focused on analyzing public opinions and attitudes towards the teacher personality. In further detail, it is focused on a teacher of the sciences, specifically ...
  • Účinky léčivých rostlin na lidský organismus 

   Defence status: DEFENDED
   Škrdlová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   The diploma thesis concentrates on medicinal plants, their use and effects in the treatment of diseases. The thesis summarizes some effects of medicinal substances contained in plants and herbs. They are suitable for use ...
  • Vliv hormonální antikoncepce na lidskou populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Bednářová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
  • Využití ICT technologií ve výuce přírodopisu/biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Semencová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   This diploma thesis deals with the practical use of information and communication technologies in the educational process, especially in the teaching of biology. It is divided into theoretical, research and creative parts; ...
  • Vzdělávací aktivity v zoologických zahradách České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Janochová, Růžena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV