• A odsuzuje se k…: Osobní strategie návratu politických vězňů do společnosti po ukončení výkonu trestu odnětí svobody v podmínkách společenského a legislativního uspořádání 50. a 60. let 20. století. 

   Pospíšilová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 7. 2. 2020
   1z1 Abstract: In this thesis, on selected examples of everyday life, I deal with the issue of reso- cialization of former political prisoners from the 1950s after their return from prison. On selected biographical narratives, ...
  • Alternativní ekonomický přístup k fenoménu altruismus 

   Štika, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 1. 11. 2006
   In this paper I propose a possible solution which can enable economics to tackle the phenomenon of genuine altruism motivated purely by an interest in welfare of the others. In the second chapter I suggest methodological ...
  • Altruistické chování a jeho souvislost s ekonomickým klimatem 

   Šarapatka, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Cílem bakalářské práce je prozkoumat a shrnout hlavní myšlenky týkající se altruismu. V práci je vyvozen závěr, že lidský projev altruismu je výsledkem kombinace mnoha podnětů, jež autor navrhuje rozdělit na vnější a vnitřní ...
  • Analýza chování společensky odpovědných firem 

   Muzikářová, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Následující bakalářská práce analyzuje takové chování firem, které jde nad rámec je- jich ekonomického poslání a právních povinností. V první řadě je zkoumána ekonomická racionalita konceptu společenské odpovědnosti firem ...
  • Argo, aport! Vývoj sportovní kynologie na Liberecku po roce 1945 

   Cejpová, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
   Proměna sportovní kynologie na příkladu libereckého okresu v průběhu druhé poloviny 20. století je hlavním motivem předkládané diplomové práce. Základem sportu je spolupráce mezi člověkem a zvířetem a i když toto "hobby" ...
  • Čeští novodobí váleční veteráni a jejich reflexe mise v Afghánistánu. 

   Stehlík, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 7. 6. 2016
   Abstrakt Cílem diplomové práce je zachytit a reflektovat osobní vzpomínky novodobých českých válečných veteránů z mise v Afghánistánu a napsání uceleného textu o tématu, které nebylo dosud zpracováno. Meritum práce je ...
  • Dokud nás laser nerozdělí - aneb tatéři a tatérky po roce 1989 

   Kopčanová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Diplomová práce má za cíl zmapovat komunitu tatérů, kteří začali tetovat po roce 1989 nebo si otevřeli vlastní tetovací studio. Práce by měla vyplnit prázdné místo v historii tetování v České republice a zároveň by se měla ...
  • Economic rationale of private donors 

   Miklovičová, Katarína (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   Cieľom práce je analyzovať motiváciu firiem pre podporu sociálnych, environmentálnych a rozvojových projektov. Analýza je zameraná na firmy z regiónu strednej Európy, menovite z Českej republiky, Slovenska, Maďarska a ...
  • Ekonomické rozhodování ve sportu 

   Novák, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Ekonomické rozhodování ve sportu Ondřej Novák, 2014 Abstrakt Cílem této práce je provést mikroekonomickou analýzu rozhodování ve specifických sportovních situacích a tím posoudit racionalitu rozhodovatelů. Jejím účelem je ...
  • Generační proměny skautských idejí po roce 1945 na příkladu 18. střediska Kruh 

   Nováková, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá pohledem čtyř skautských generací na ideje skautského hnutí po roce 1945 v Československu. Výzkum je zaměřen na 18. středisko Kruh v Praze. Práce se zaměřuje na proměny skautských idejí, ale i na ...
  • "Hitler je v háji, Stalin je v háji a já jsem tu pořád." Analýza životních příběhů manželek a potomků osob odsouzených v procesu v čele s Rudolfem Slánským 

   Bekrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá reflexí politického procesu s protistátním spikleneckým centrem v čele s Rudolfem Slánským v životech rodin odsouzených. Hlavním cílem práce je přiblížit zkušenosti a osobní postoje ...
  • Indiánská subkultura v České republice 

   Bridges, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   and activities, and it introduces the citizens association "Indian Corral". Finally, it deals
  • Kam se poděla dělnická třída na Kladensku? 

   Šťáhlavský, Libor (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Kladno bývalo jedním ze symbolů průmyslu v období před rokem 1989 s mnohaletou tradicí v těžbě uhlí a ve zpracování oceli. A tak celé Kladensko bylo po několik generací pracovně spojeno s těmito aktivitami ať už přímo v ...
  • Každodennost života obyvatel města Habry od normalizace po současnost. 

   Semerád, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   The diploma thesis is focused on the town of Habry and its everyday life. It deals with the life changes of local inhabitants in the period from the late sixties to the present. The main objective is to report on the changes ...
  • Mikroekonomické modelovanie správania sa na finančných trhoch - obchodovanie s derivátmi 

   Koľová, Viera (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Financial markets represent a large comlex with a lot of factors. What is for the agents, who are trading on the financial markets important, is to set a method of predicting the future spot price of the assets and the ...
  • Mikroekonomické modely centrálne plánovaných ekonomík 

   Svoboda, Svatopluk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 7. 9. 2007
   Bakalářská práce se zabývá centrálně plánovanou ekonomikou a způsoby, jakými se ekonomický systém s uplatňovaným centrálním řízením dá modelovat. Ve své první části popisuje obecně problematiku modelování centrálně plánovaných ...
  • Nakladatelství ODEON - vstupní brána do světové literatury 

   Kozák, Vratislav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Cílem práce je analyzovat běžný den v nakladatelství Odeon v rámci období takzvané normalizace, a to na základě orálně historických rozhovorů s různými zaměstnanci Odeonu a jejich porovnáním s dostupnými prameny či jinými ...
  • (Ne)racionalita při sázení 

   Hamáček, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá neracionalitou při sázení. V první části práce pojednává o různých instrumentech vyhodnocování rizika. Ve druhé části práci najdeme diskuzi ohledně Petrohradského paradoxu. Práce hledá ...
  • Obraz(y) exploze Dělnického domu v Rakovníku ve vzpomínkách pamětníků 

   Vaicová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 13. 6. 2019
  • Obrazy dějin v české filmové a televizní tvorbě 21. století očima mladé generace herců a hereček 

   Šimek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je postihnout pohled mladé (profesně) generace herců a hereček, kteří si zahráli v alespoň jednom filmovém či televizním snímku s tématikou dějin dvacátého století, na problematiku soudobých dějin ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV