• Cooperative interval games 

   Defence status: DEFENDED
   Bok, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   V této práci studujeme kooperativní intervalové hry, zobecněný model kooperativních her ve kterém hodnota každé koalice koresponduje s uzavřeným intervalem, reprezentujícím všechny možné výsledky jejich kooperace. Nejprve ...
  • Dualita v intervalovém lineárním programování 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Tato práce spojuje tradiční koncept lineárního programování s intervalovým počítáním. Intervalové počítání přináší jistotu, že se výsledná hodnota vyskytuje ve spočteném intervalu, a možnost vložit na vstup interval místo ...
  • Eigenvalues of symmetric interval matrices 

   Defence status: DEFENDED
   Kaleyski, Nikolay Stoyanov (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem práce je popsat a případně vylepšit některé algoritmy pro hledání vnitřních a vnějších odhadů hranic intervalů vlastních čísel reálných symetrických intervalových matic, převést je do verifikovaného tvaru a implementovat ...
  • Evaluating public state space abstractions in extensive form games with an application in poker 

   Defence status: DEFENDED
   Moravčík, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Poznáme efektívne techniky na výpočet optimálnej stratégie pre hry v rozšírenej forme. Niektoré problémy, napríklad poker, sú stále omnoho väčšie, ako sú tieto techniky schopné zvládnuť. Riešením je vytvoriť abstrakciu ...
  • Extrémy množiny řešení intervalových lineárních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Bořek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato práce se zabývá rešením intervalových soustav rovnic. Popsána je struktura množiny rešení, ze které vyplývá návrh některých algoritmů pro výpočet intervalového obalu množiny rešení. Výpočet intervalového obalu je ...
  • Game theory and poker 

   Defence status: DEFENDED
   Schmid, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato práce představí základní koncepty teorie her. Jsou představeny nezbytné modely a koncepty, následovány výpočetní složitostí odpovídajích algoritmů. Pok- er je formalizován v rámci modelů teorie her. Nejnovější algoritmy ...
  • Interval linear and nonlinear systems 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 6. 2019
   First, basic aspects of interval analysis, roles of intervals and their applications are addressed. Then, various classes of interval matrices are described and their relations are depicted. This material forms a prelude ...
  • Intervalové lineární soustavy rovnic s lineárními závislostmi 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tento text pojednává o hledání obálek řešení soustav intervalových li- neárních rovnic s lineárně závislými parametry. Seznámíme se s pojmy intervalové aritmetiky a analýzy na ní postavené. Rozšíříme je na matice a lineární ...
  • Intervalový solver nelineárních podmínek 

   Defence status: DEFENDED
   Garajová, Elif (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce se zabývá algoritmem Sivia (Set Inverter via Interval Analysis) pro řešení spojitého problému splňování omezujících podmínek pomocí intervalo- vých metod a propagačních technik. Prezentovány jsou základní vlastnosti ...
  • Konvexní funkce a jejich zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Krtek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   In the present work we study properties and relations between convex functions and their generalizations. We commence with definition of convex functions and we get to differentiability and searching for extreme points ...
  • Metody na výpočet optimálních hodnot intervalového lineárního programování 

   Defence status: DEFENDED
   Král, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   Tato práce pojednává o problému hledání intervalu, ve kterém se m·žou nacházet optimální hodnoty účelové funkce intervalového lineárního programu, takzvaný rozsah optimální hodnoty (optimal value range). ešení toho pro- ...
  • Monge property for interval matrices 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Tato práce je prvním průzkumem oblasti intervalových matic s Mongeovou vlastností. Zabývá se charakterizacemi a vlastnostmi dvojice tříd matic - třídy intervalových silně Mongeových matic a třídy intervalových slabě ...
  • The optimal solution set of interval linear programming problems 

   Defence status: DEFENDED
   Garajová, Elif (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Určení množiny všech optimálních řešení lineárního programu s intervalovými daty je jedním z hlavních problémů intervalové optimalizace. Prezentujeme dvě metody založené na dualitě v lineárním programovaní, které jsou ...
  • Ortogonální kontraktor 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   The thesis proposes an orthogonal contractors. At the beginning we define the basic concepts of interval analysis and interval linear algebra. Then, we pro- pose several contractor methods. Based on propagation techniques, ...
  • Pole hodnot intervalové matice 

   Defence status: DEFENDED
   Ivičič, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   The numerical range of a matrix is a set of complex numbers that contains all the eigen- values of the matrix. It is used for instance to estimate a matrix norm. This thesis is about the numerical range of an interval ...
  • Předpodmínění a regularita symetrických intervalových matic 

   Defence status: DEFENDED
   Vigilev, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   V práci jsme se podívali na způsoby předpodmínění symetrických intervalových ma- tic, použili jsme táto předpodmíněni pro popis a implementaci algoritmů testování regu- larity symetrických intervalových matic. Dále jsme ...
  • Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic 

   Defence status: RECOGNIZED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 11. 2017
   Tato práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. První část se skládá z úvodu do intervalové aritmetiky a intervalové lineární algebry a základní teorie intervalových lineárních systémů. Ve druhé ...
  • Přeurčené soustavy intervalových lineárních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Tato práce se zabývá přeurčenými soustavami intervalových lineárních rovnic. První část se skládá z úvodu do intervalové aritmetiky a intervalové lineární algebry a základní teorie intervalových lineárních systémů. Ve druhé ...
  • Řešení intervalových soustav metodou nejmenších čtverců 

   Defence status: DEFENDED
   Tomandl, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Tato práce popisuje, porovnává a implementuje metody na zapouzdření všech řešení přeurčených soustav lineárních rovnic metodou nejmenších čtverců s tím, že vstupní data se pohybují v rámci daných intervalů. Popsána je ...
  • Search in Imperfect Information Games 

   Defence status: DEFENDED
   Schmid, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 8. 2021
   From the very dawn of the field, search with value functions was a fun- damental concept of computer games research. Turing's chess algorithm from 1950 was able to think two moves ahead, and Shannon's work on chess from ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV