• Analýza biosenzorických dat 

   Defence status: DEFENDED
   Timková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Mioijnqt.rjsip IIOKSIOJ ' jjiijjsmnmqotq oqj j mopinu 's ^.loAvmiu.ij sppom p.ixiin 'riiiisu ini' |HUI? HI si >[.TOA\i jo TI.IO.IUO.) oqj '^Hrilll.Il^l r)Af>[AU[l[ .'S'.v,>.If)/) 1) jtllltl-J b\l )(l^(j I^^ HUI![' :.!.() ...
  • Analýza funkcionálních dat 

   Defence status: DEFENDED
   Jurica, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Práca sa zameriava na opísanie rekonštrukčných metód pre funkcionálne dáta a testy pre funkcionálnu ANOVU (FANOVA). Presnejšie, práca sa venuje tes- tom na rovnost' funkcionálných stredných hodnôt, rovnost' kovariančných ...
  • Analýza výsledku voleb 

   Defence status: DEFENDED
   Krýcha, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Application of Kalman Filtering 

   Defence status: DEFENDED
   Svojík, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   The aim of this work is to discuss the use of the Kalman lter in some economical problems. Generally taken, the Kalman lter is a mathematical method (an algorithm) used for estimation of the non-observable component of a ...
  • Benfordovo rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Biseriální a polychorické korelace 

   Defence status: DEFENDED
   Klouda, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
  • Charakteristiky pravděpodobnostních předpovědí 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
  • Dekonvoluce 

   Defence status: DEFENDED
   Dibák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   The convolution has a big signification in mathematical statistics. In the opening chapter, we define basic terms used in the thesis and we introduce the convolution and basic relations related to this term. In the second ...
  • Dvouvýběrové testy 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 6. 2013
   V této práci jsou popsány dvouvýběrové t testy, které jsou d·- ležitou metodou pro testování hypotéz, když je výběr z normálního rozdělení. Hlavní d·raz je kladen na testování středních hodnot, pokud neznámé rozptyly nejsou ...
  • Errors in Variables 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mordinová, Katarína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   1 Názov práce: Errors in variables Autor: Katarína Mordinová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedúci bakalárskej práce: Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. e-mail vedúceho: Zdenek.Hlavka@mff.cuni.cz Abstrakt: ...
  • Fisherovo-Binghamovo rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Olivia Caroline (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato práce je úvodem do směrové statistiky, podoboru statistiky, který se zabývá směrovými daty. Vzhledem ke speciální struktuře pravděpodobnostních prostorů, za něž bereme n-dimenzionální hyperkoule, musí být patřičně ...
  • Gradual change model 

   Defence status: DEFENDED
   Míchal, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Práce se zaměřuje na odhadování bodu změny v modelech postupné změny. Metody v literatuře jsou probrány a upraveny do kontextu tzv. bodu stabilizace (point-of- stabilisation, PoSt), který se používá např. při kontinuální ...
  • Grafické znázornění směrových dat 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tyuleneva, Anastasia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Název práce: Grafické znázornění směrových dat Autor: Anastasia Tyuleneva Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
  • Grafické znázornění směrových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Tyuleneva, Anastasia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Název práce: Grafické znázornění směrových dat Autor: Anastasia Tyuleneva Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a ...
  • Hlavní komponenty 

   Defence status: DEFENDED
   Zavadilová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Práce představuje hlavní komponenty jako užitečný nástroj pro snížení di- menze datového souboru. V první části jsou uvedeny teoretické vlastnosti hlav- ních komponent a je zde odvozena konstrukce biplotu. Dále jsou shrnuty ...
  • Isotonic Regression in Sobolev Spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Pešta, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   We propose a class of nonparametric estimators for the regression models based on least squares over the sets of sufficiently smooth functions. Least squares permit the imposition of additional constraint-isotonia-on ...
  • k-výběrový problém s uspořádanou alternativou 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   In this thesis we deal with k-sample problem with ordered alternative. At the beginning of the thesis isotonic regression is introduced. We use isotonic regression for maximum likelihood estimation of ordered parameters. ...
  • Konfidenční pásy pro regresní křivky 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřelová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce se zabývá sestrojením pásu spolehlivosti pro lineární regresní model. Jsou zde předloženy základní vlastnosti lineárního modelu a popsána konstrukce různých pásů spolehlivosti pro modely, kde je závislost určena ...
  • Kopule a modelování závislostí 

   Defence status: DEFENDED
   Lebdušková, Barbora (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Korelace a kopule 

   Defence status: DEFENDED
   Zahradník, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV