• Berkeley's approach to Newtonian dynamics 

   Defence status: DEFENDED
   Mihálik, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Práce se týká Berkeleyho reakce na newtonovskou dynamiku. Berkeley na jednu stranu obdivuje užitečnost, jednoduchost a obecnost Newtonových pohybových zákonů, na druhou stranu si ale uvědomuje jejich možné nežádoucí ...
  • Consciousness and the Self: the theories of John Searle and Antonio Damasio 

   Defence status: DEFENDED
   Šebešová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Diplomová práce se zabývá vztahem vědomí a "já" v pojetí teorií vědomí Johna Searla a Antonia Damasia. Oba autoři pojímají vědomí jako bytostně subjektivní jev, a jako takový je zkoumán. Současně však dle nich tvoří vědomí ...
  • Consciousness in Nature. A Russellian Approach 

   Defence status: DEFENDED
   Mihálik, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 12. 2016
   Jakub Mihálik: Consciousness in Nature. A Russellian Approach Abstrakt Tato práce má za cíl poskytnout filosofickou odpověď na otázku, jak může fenomenální vědomí neboli prožívání (experience) existovat ve fyzickém světě, ...
  • Člověk za hranicí metafyzického projektu Descartových Meditací 

   Defence status: DEFENDED
   Hulanová, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Velmi stručně bychom mohli shrnout výsledek dosavadního zkoumání do jediné věty: přijmeme-li Descartovo tvrzení, že metafyzické meditace mají vybudovat základy věd(ění) poznáním prvních principů, pak lze říci, že pojednání ...
  • Deismus v Anglii: Christianity As Old As the Creation Matthewa Tindala 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Ludmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato bakalářská práce se věnuje fenoménu anglického deismu na přelomu 17. a 18. století z perspektivy jeho odmítnutí autority vnějšího zjevení. Deismus lze stručně definovat jako pokus vystavit náboženství pouze na základě ...
  • Dennettova kritika kválií 

   Defence status: DEFENDED
   Kubelková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Topic of this thesis is Dennett's criticism of the philosophical notion of qualia. First, the notion of qualia and the meaning it acquires within philosophy are introduced. Then, four thought experiments are presented to ...
  • Descartova mechanistická fyziologie a Harveyho objev krevního oběhu 

   Defence status: DEFENDED
   Čejka, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   The aim of this thesis is to show in what way the mechanistic philosophy of René Descartes allowed him to accept William Harvey's discovery of the circulation of the blood, while at the same time prevented him from accepting ...
  • Human Corporeality in the Philosophy of George Berkeley 

   Defence status: DEFENDED
   Špinka, František (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   George Berkeley is an immaterialist. He conceives the material substance as an unnecessary and internally contradictory concept. Therefore, he posits monism of the spiritual substance. Nevertheless, he does not deny that ...
  • Jaké je to být vědomý? Možnosti poznání subjektivního charakteru zkušenosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   V článku What is it like to be a bat? definuje Thomas Nagel vědomí pomocí subjektivního charakteru zkušenosti. Organismus je vědomý, pokud existuje něco, co je jako být tímto organismem. Věda však svět popisuje objektivně, ...
  • Je etika možná jako kalkulus? 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • John Locke - primární a sekundární kvality 

   Defence status: DEFENDED
   Štambachová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Mé zkoumání se v této práci zaměřuje na Lockovu Esej o lidském rozumu (An Essay concerning Human Understanding) z roku 1689, zvláště pak na Lockovo stanovisko k problematice primárních a sekundárních kvalit. Řekněme si ...
  • Modern Theories of Consciousness and the Elusiveness of Subjectivity 

   Defence status: DEFENDED
   Košová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou správného konceptuálního přístupu k vědomí. Začíná tezí, že klíčová charakteristika vědomí - jeho subjektivní aspekt - je výslovně nezachytitelná. Pro porozumění povahy této ...
  • O tom, co je a co by býti mělo 

   Defence status: DEFENDED
   Pořízková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   On what is and what ought to be Řešitel: Barbora Pořízková Vedoucí práce: doc. James Hill, Ph.D. Abstract: This bachelor thesis aims to investigate one of the most crucial metaethical issues, so called Hume's law. Within ...
  • Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu 

   Defence status: DEFENDED
   Nečas, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Obhajoba Millova principu svobody v rámci utilitarismu Michael Nečas Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s Millovým pojetím principu svobody v rámci jeho utilitarismu. V práci je představeno Millovo ...
  • Od Descartovy mysli ke Kantovu rozumu 

   Defence status: DEFENDED
   Dekastello, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Primárním východiskem zkoumání je dílo R. Descarta Meditace o první filosofii a zkoumání pojmu chápavosti (intellectus) a jeho postavení v rámci mysli (mens) ve vztahu k myšlení (cogitatio). K tomu je třeba tematizovat a ...
  • Osobní identita a paměť (Lockova teorie osobní identity a její kritická interpretace v analytické filosofii) 

   Defence status: DEFENDED
   Kollmann, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Tématem diplomové práce jsou vazby mezi Lockovou teorií osobní identity, její klasickou kritikou, kterou provedli Butler a Reid a její kritickou recepcí mezi vybranými představiteli analytické filosofie (Grice, Quinton, ...
  • Pátý Bentham 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Robin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Quoting "Greatest happiness for the greatest number" is, without doubt, a popular way of summarising Bentham's utilitarianism. However, it falls short of fully capturing theories which are the ground stone of Bentham's ...
  • Pojetí mysli na počátku novověké tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Práce se zabývá pojetím mysli u Johna Lockea a René Descartese. Hlavní pozornost je věnována schopnostem lidské duše, čili chápavostí a vůli, a též její ontologické povaze. Jsou kladeny otázky o druhu substance, kterou ...
  • Pojetí objektu jakožto komplexu percepcí u Davida Huma 

   Defence status: DEFENDED
   Fršlínek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Práce pojednává o objektu (jakožto komplexu percepcí) a s daným tématem souvisejícími otázkami v kontextu filosofie Davida Huma, jak je obsažena především v první knize jeho díla Treatise of Human Nature a rovněž s ...
  • Realita jako já, věc a jejich relace 

   Defence status: DEFENDED
   Jahoda, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Smyslem práce je zachycení vývoje novověké filosofie směrem k filosofii "moderní" na základě subjekt-objektové problematiky, jež je považována a vykázána za ontologicky zcela fundamentální. Zachycení tohoto vývoje je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV