• Biblické kořeny radosti 

   Nierostková, Edita (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tématem bakalářské práce jsou: "Biblické kořeny radosti". Na základě vybraných textů Starého a Nového zákona je v této práci zkoumáno, na čem se zakládá biblické pojetí radosti. Pozornost je věnována zejména biblickým ...
  • Biblické motivy ve fotografii vybraných umělců 

   Česal Bigasová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Bakalářská práce pod názvem "Biblické motivy ve fotografii vybraných umělců" je teoretickou prací, mapující tvorbu pětice vybraných současných českých fotografů, kteří ve svých fotografických dílech mají parafráze symbolů, ...
  • Biblický pastýř a sociální pracovník: Inspirace pro pastoračně - sociální pracovníky 

   Vrba, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Bakalářská práce se zaobírá postavou biblického pastýře ve vybraných textech Bible, jako inspirace pro práci pastoračních a sociálních pracovníků. Práce je rozdělena na čtyři části. První část stručně popisuje historii ...
  • Čím je motivován sociální pracovník 

   Vaněk, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
  • Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu ve srovnání s kanonickými evangelii 

   Peřinová, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Názvem mé bakalářské práce je Ježíš Kristus v Tomášově evangeliu ve srovnání s kanonickými evangelii. Tomášovo evangelium není obsažené v Bibli (v Novém zákoně). Toto evangelium je jedním z apokryfních textů, které nejsou ...
  • Ježíšova blahoslavenství a osobnost sociálně pastoračního pracovníka 

   Hradecká, Jarmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Bakalářská práce "Ježíšova blahoslavenství a osobnost sociálně-pastoračního pracovníka" se zabývá Ježíšovými blahoslavenstvími a jejich praktickým dopadem na osobnost a jednání sociálně-pastoračního pracovníka. Jádro práce ...
  • Ježíšova sociální podobenství jako pomoc a inspirace rodičů dítěte s postižením 

   Žižková, Zuzana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato práce představuje tři vybraná Ježíšova podobenství z Lukášova a Matoušova evangelia a jejich význam a pomoc, kterou může poskytnout rodičům dítěte s postižením. Krátce pojednává o situaci rodičů v této situaci a možné ...
  • Kniha Jób. Jak se vyrovnat s utrpením? 

   Millerová, Pavlína (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Jedny z nejčastějších otázek, které si lidé kladou, se týkají zla a utrpení ve světě. Co je jeho příčinou a jaký má smysl. Na pomoc při hledání odpovědi si autorka bere starozákonní knihu Jób. V úvodních částech nás seznamuje ...
  • Kniha Kazatel jako podnět k úvahám o smyslu života 

   Hudziecová, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Lze najít smysl života v tomto chaotickém a často nepochopitelném světě? A v čem ho tedy člověk může nalézt? To jsou hlavní otázky, kterými se zabývá tato bakalářské práce. Průvodcem hledání smyslu v této práci je autor ...
  • Misijní poslání v Janově evangeliu 

   Hůlka, Karel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 2. 2012
  • Obrazy milosrdenství v Lukášově evangeliu - zdroj a inspirace pomáhající profesí 

   Šulcová, Irena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • Odvážné kroky praotce Abraháma: Inspirace pro pastoračně-sociální pracovníky 

   Mentlová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Práce rozebírá čtyři biblické pasáže z příběhu praotce Abraháma (Gn 12,1-9; Gn 13,1-18; Gn 18,16- 33 a Gn 22,1-19). Tyto části ukazují neobyčejnou odvahu Abraháma, který následuje Boží zaslíbení, opouští vše staré a jisté ...
  • Pojem srdce v Matoušově evangeliu a jeho interpretace z pohledu sociální práce 

   Nohálová, Gabriela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
  • Praktické využití biblických textů v sociální práci 

   Verdickt, Dana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia v italském, renesančním a barokním malířství 

   Jechová, Vanda (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Předpověď narození Ježíšova podle Lukášova evangelia v italském renesančním a barokním malířství, se snaží podat ucelený pohled na daný evangelijní text a na jeho výtvarnou interpretaci v průběhu dvou odlišných uměleckých ...
  • Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti. 

   Jarosilová, Veronika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Tato bakalářská práce s názvem "Příběh biblické Rút a jeho inspirace pro sociální problematiku dnešní společnosti" je zaměřena na analýzu knihy Rút, srovnání některých jejích interpretací a aplikaci na sociální problematiku ...
  • Setkání lidí s anděly v Bibli 

   Jurenková, Helena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
  • Sionismus a vznik Izraele 

   Čálková, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Bakalářská práce Sionismus a vznik Izraele se zabývá historií sionismu a vzniku státu Izrael od období králů až po dnešní dobu. V první kapitole práce jsou uvedeny definice klíčových slov. Druhá kapitola pojednává o rané ...
  • Smíření se se smrtí 

   Benešová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Bakalářská práce je zaměřená na postoj lidí ke smrti. Co to znamená slovo smrt, zda je to opravdu úplný zánik lidského organismu nebo se jedná pouze o zánik těla a odchod duše do jiné, lidem neznámé dimenze. Popisuje, jak ...
  • Smíření se smrtí 

   Benešová, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Cílem práce bylo ukázat, jak se se smrtí, která je naprosto pro každého definitivní, vyrovnávali lidé od začátku. Co lidem pomáhalo a může pomáhat ke smíření se se smrtí. Z čeho mohou čerpat. Názor, že lidé svým postojem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV