• Bone-seeking Lanthanide(III) Complexes of Macrocyclic Ligands Bearing Bis(phosphonate) Pendant Arm 

   Defence status: DEFENDED
   Vitha, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 1. 2009
  • Complexes of cyclen-based macrocyclic ligands with a phosphinate pendant arm 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanovský, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   (česky) Komplexy lanthanoidů(III) s deriváty DOTA jsou využívány pro zobrazování pomocí magnetické tomografie (MRI), magnetické rezonanční angiografie (MRA) nebo magnetické rezonanční spektroskopie (MRS). Tyto komplexy ...
  • Dynamics of paramagnetic complexes observed by Nuclear Magnetic Resonance 

   Defence status: DEFENDED
   Blahut, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 2. 2018
   Předložená práce se zaměřuje především na vývoj nových kontrastních látek pro zo- brazování jadernou magnetickou rezonancí (MRI). Většina těchto látek je založena na koordinačních sloučeninách přechodných a vnitřně přechodných ...
  • Fluórované makrocykly pre 19F MRI 

   Defence status: DEFENDED
   Šmelko, Andrej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Kontrastní látky pro 19 F MRI jsou poměrně novým, rozvíjejícím se odvětvím v rámci medicínských a chemických věd. Tato práce navazuje na předešlé výsledky v této oblasti a zaobírá se syntézou a relaxomětrickou charakterizací ...
  • Komplexy makrocyklických ligandov 

   Defence status: DEFENDED
   Buziková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Makrocyklické ligandy jsou známy a studovány pro svoji schopnost vázat paramagnetické ionty kovů v komplexech vykazujících vysokou kinetickou inertnost a termodynamickou stabilitu. Jejich komplexy jsou pro své vhodné ...
  • Lanthanide complexes of DOTA-"trans"-diamide 

   Defence status: DEFENDED
   Obuch, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Macrocyclic complexes are of great interest due to their utilization in many medic- inal applications, such as MRI contrast agents and radiopharmaceuticals. These com- plexes overcome the toxicity of free heavy metal ions ...
  • Macrocyclic chelators for metal-radionuclides 

   Defence status: DEFENDED
   Málková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 2. 2010
   5 Abstract in English Complexation properties of structurally related macrocyclic polyazachelators with different metal ions suitable for a medicinal use were studied. In the present work, a study of chelators formally ...
  • Makrocyklické komplexy jako modely vazby Cu(II) v cupredoxinech: Pilotní studie 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrichová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   V současné době se ke studiu kinetiky přenosu elektronů nejčastěji využívají modifikované elektron-transportní metaloproteiny s přítomností dvojmocné mědi v aktivním centru. Jedním ze studovaných modelových proteinů je ...
  • Makrocyklické ligandy a ich komplexy 

   Defence status: DEFENDED
   Buziková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Makrocyklické ligandy sú výhodnými činidlami pre komplexáciu iónov paramagnetických kovov do komplexov vykazujúcich vysokú kinetickú a termodynamickú stabilitu. Vďaka týmto vlastnostiam sú v podobe daných komplexov hojne ...
  • Polycyclic tetraazamacrocycles 

   Defence status: DEFENDED
   Plutnar, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 27. 6. 2007
   V průběhu práce by|y připraveny dvě série nových biryk|iclcých tetraazamakrocyk|ů, v jejichžstrukturách se objevuje motiv !,5,8,I2- tetraazabiryklo[10.2.2]hexadekanu(l,4-en-ryklamu)1a1,4,8,1l-tetraazabi- cyk|o[6.6'2]hexadekanu ...
  • Příprava fosforového analogu DOTA alkylací 

   Defence status: DEFENDED
   Řezanka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Pyridine-N-oxide analogue of DOTA as a building block for MRI contrast agents 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 1. 2009
   Conclusions In my PhD project I synthesized two new polydentate macrocyclic ligands, the monofunctional DO3A-pyNO and the bifunctional DO3A-pyNO-C. Both compounds are based on the design of DOTA, with one of the acetate ...
  • Roztoková dynamika komplexov LnIII s monofosforovými derivátmi H4dota sledovaná metódou NMR 

   Defence status: DEFENDED
   Svítok, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 7. 2021
   Lanthanides have several specific properties which cannot be found for other elements in the periodic table. Among various applications of lanthanides, complexes of LnIII ions are used in medicine, e.g., as contrast agents ...
  • Selektivní chránění pentaerythrityltetraaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Mangl, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Selektivní chránění funkčních skupin je běžná metoda, která se používá u mnohostupňových syntéz. Pentaerythrityltetraamin (PEA) je látka se 4 aminoskupinami, u které se podařilo připravit látky s jednou až třemi selektivně ...
  • Syntéza a studium koordinačních vlastností gem-bis(fosfonátových) derivátů trifenylfosfinu 

   Defence status: DEFENDED
   Drahoš, Bohuslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Syntéza nesymetricky substituovaných derivátov cyklámu 

   Defence status: DEFENDED
   Chrappa, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Radionuklidy mědi mají v nukleární medicíně potenciál jako diagnostická nebo terapeutická léčiva. Izotopy mědi se využívají ve formě koordinačních sloučenin, v kterých jak ligand nejčastěji vystupují různé deriváty ...
  • Synthesis of unsymmetric DOTA derivatives and study of their complexes 

   Defence status: DEFENDED
   Obuch, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 7. 2021
   Lanthanide(III) complexes are compounds with both diagnostic and therapeutic applications. For diagnostic applications, they are used as contrast agents for imaging techniques such as MRI, PET or SPECT. In therapy, complexes ...
  • Štúdium komplexov LnIII s ligandom H4do3apOEt metódou 17O NMR 

   Defence status: DEFENDED
   Svítok, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Macrocyclic complexes of H4dota-like ligands are used in various fields, mainly in medicine. e. g. as MRI contrast agents or luminescent probes. Their applications are greatly influenced by stereochemistry. Stereoisomers ...
  • Tetrafosforová analoga Ln-DOTA: Komplexy bez vody ve vnitřní koordinační sféře 

   Defence status: DEFENDED
   Jandurová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Velké makrocykly a jejich komplexy 

   Defence status: DEFENDED
   Faltejsek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 7. 2021
   Makrocyklické ligandy již dlouho nacházejí své uplatnění v radiomedicíně. Jsou studovány zejména z hlediska komplexace iontů těžkých kovů a možného využití těchto komplexů v di- agnostice a v radioterapii. Nedávné studie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV