Now showing items 1-20 of 84

  • Aktivita acetylcholinesterázy po interakci galantaminu a L-karnitinu 

   Defence status: DEFENDED
   Fousová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
   SOUHRN Cílem práce bylo zjistit, zda preventivní podání L-CAR ovlivní farmakologický efekt GAL. Jako sledovaný ukazatel efektu testovaných látek bylo zvoleno stanovení aktivity AChE. Z metod pro stanovení cholinesteráz ...
  • Akutní stavy v nefrologii 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Souhrn Ledviny mají mnoho specifických funkcí. Vedle regulace krevního tlaku, acidobazické rovnováhy (ABR) a tvorby hormonů (např. erytropoetinu), vylučují z těla dusíkaté látky. Ledviny jsou proto nezbytné pro udržení ...
  • Amyloidózy (orgánové postižení aklinické projevy) 

   Defence status: DEFENDED
   Šálanská, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
  • Amyotrofická laterální skleróza (ALS)-přehled současných poznatků o patofyziologických mechanismech onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Blanka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Autoimunitní mechanismy u Parkinsonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Mirská, Klára (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
  • Cystická fibróza 

   Defence status: DEFENDED
   Riedrová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Bachelor thesis deals with the topic of cystic fibrosis. It is a serious autosomal recessive hereditary disease. Cystic fibrosis can not be cured, it is only possible to treat the complications of this disease. The thesis ...
  • Dehydroepiandrosteron (DHEA) - mechanismy biologického účinku 

   Defence status: DEFENDED
   Machovská, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Deprese, antidepresiva a diabetes mellitus - existuje vzájemná souvislost? 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Úvodem je stručně popsán vztah diabetu a kvality života. Hlavní část je věnována především vzájemnému vztahu deprese a diabetu včetně základních patofyziologických mechanismů. Následuje výběr klinických studií se vztahem ...
  • Diagnostika defektů enzymové aktivity u pacientů s celiakální sprue 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoňová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Celiakální sprue je chronické celoživotní onemocnění, charakterizované trvalou nesnášenlivostí lepku (glutenu). Sliznice tenkého střeva těchto pacientů vykazuje typické zánětlivé změny. Tyto změny vedou k poruše vstřebávání ...
  • Disociativní porucha identity 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
  • Donepezil-mechanismus účinku a hodnocení účinnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   1 Souhrn Název: Donepezil - mechanismus účinku a hodnocení účinnosti Autor: Markéta Drábková Vedoucí diplomové práce: Doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Katedra: Katedra biologických a lékařských věd Kognitiva jsou farmaka ...
  • Efekt galantaminu na aktivitu acetylcholinesterázy ve vybraných částech mozku laboratorního potkana 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Stanislava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   1. Souhrn Cílem této práce bylo zjistit, jaký je efekt galantaminu (GAL) ve vybraných částech mozku a hypofýze laboratorního potkana. Jako ukazatel efektu GAL bylo zvoleno stanovení aktivity AChE. Pro stanovení aktivity ...
  • Efekt L-carnitinu na centrální a periferní antiacetylcholinerázovou aktivitu galantaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Erlebachová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 22. 6. 2006
  • Efekt L-karnitinu na anticholinesterázovou aktivitu galantaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Fabiánová, Stanislava (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Efekt vybraných antiepileptik na kostní denzitu 

   Defence status: DEFENDED
   Drastíková, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede k řidnutí kostní hmoty, ke zvýšené křehkosti kostí a zvýšenému riziku vzniku zlomenin. Patofyziologie tohoto onemocnění je multifaktoriální. Osteoporózou trpí okolo 13 ...
  • Epilepsie - přehled současných poznatků o patofyziologických mechanismech onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Drastíková, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Existuje pojítko mezi diabetes mellitus II. typu a demencí ? 

   Defence status: DEFENDED
   Hepnerová, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
  • Familiární hypercholesterolemie - projekt MedPed 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Gabriela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
  • Fyziologické účinky centrálních angiotenzinových receptorů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíčková, Sandra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Sandra Pavlíčková Physiological effects mediated by the brain angiotensin receptors Diploma thesis Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Pharmacy Department of Biological and Medical Science ...
  • Hodnocení klinického efektu antidepresiv 

   Defence status: DEFENDED
   Mikesková, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV