• Experimentální embolie plicního řečiště - patofyziologické mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Mizera, Roman (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   disertační práce MUDr. Roman Mizera Teoretická část disertační práce se zabývá mechanismy vzniku plicní hypertenze po plicní embolii (PE) a shrnuje poznatky z literárních pramenů v této problematice. Okrajově se věnuje ...
  • Imunochemické detekce tkáňového poškození 

   Defence status: DEFENDED
   Vytášek, Richard (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 10. 2006
   Primární podnět, vedoucí k tkáňovému poškození, je obvykle exogenního původu. Endogenního původu jsou zřejmě ta poškození tkáně, kdy dochází k soustavnému, dlouhodobému modifikování (např. vlivem stárnutí) některé její ...
  • Pes equinovarus:Nové léčebné postupy a patogenetické mechanizmy 

   Defence status: DEFENDED
   Ošťádal, Martin (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   SOUHRN Pes equinovarus congenitus (PEC) je složitá deformita nohy, složená z pěti hlavních komponent, které mohou v různé míře převažovat. Jsou to equinozita v hlezenním kloubu, inverze přednoží, varozita paty, exkavace ...
  • Plicní hypertenze 

   Defence status: DEFENDED
   Chovanec, Milan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   3 Abstrakt Hyperkapnii je možné terapeuticky využít v léčbě kriticky nemocných se sklonem k hypoxii (kardio - pulmonální selhání), jako prevenci rozvoje plicní hypertenze. Tato práce vysvětluje klinické pozorování kdy ...
  • Reaktivita plicních cév na hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Koubský, Karel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Hypoxická plicní vazokonstrikce (HPV) je fyziologickým mechanismem, který zajišťuje optimální okysličování krve v plicích. Dlouhodobá hypoxie však způsobuje vznik hypoxické plicní hypertenze (HPH). Na patogenezi HPH se ...
  • Vliv radikálového poškození v časné fázi expozice hypoxii na rozvoj hypoxické plicní hypertenze 

   Defence status: DEFENDED
   Lachmanová, Věra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 7. 2011
   Plicní řečiště je u dospělých jedinců nízkotlaké. Vzhledem k vysokotlakému systémovému řečišti a jeho orgánům protéká plícemi celý srdeční výdej. Plicní cévy reagují na hypoxii dvěmi různými ději. Jsou to hypoxická plicní ...
  • Význam KCNQ kanálů v reakci plicní cévního řečiště na hypoxii 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Vojtěch (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Plicní cévní řečiště se odlišuje od systémového reakcí na hypoxii. Akutní hypoxie způsobuje vazokonstrikci (HPV), která je nezbytná pro udržení optimálního pO2 v organismu, chronická hypoxie plicní hypertenzi (HPH) a pokud ...
  • Význam produkce oxidu dusnatého a reaktivních forem kyslíku při akutním koronárním syndromu 

   Defence status: DEFENDED
   Šnorek, Michal (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   V kardiologii existují různé stavy spojené s uvolněním volných radikálů při některé z forem hypoxie, jako je například ventilační hypoxie nebo porucha perfúze. Úloha volných radikálů při hypoxii v kardiologii je klíčovým ...
  • Význam volných kyslíkových radikálů při ischémicko-reperfůzním poškození plic získaných od dárců po srdeční zástavě 

   Defence status: DEFENDED
   Hodyc, Daniel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 10. 2008
   Transplantace plic představuje v současné době hojně využívanou a etablovanou kurativní metodu v léčbě závažných plicních onemocnění v terminální fázi. Od doby první úspěšně provedené transplantace u člověka v roce 1983 ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV