Now showing items 1-12 of 12

  • Aktivní poslech hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Šulanová, Silvie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Poslech hudby v hudebně výchovném procesu je pro žáka přínosný jen tehdy, je-li uskutečňován s pomocí aktivní tvořivosti. Ke splnění tohoto požadavku se proto v rámci receptivní hudební výchovy uplatňuje činnostní pojetí ...
  • Aktivní poslech hudby a jeho technické zázemí pro realizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchalová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010
   Autorský abstrakt Tématem diplomové práce je aktivní poslech v hudební výchově a jeho technické zázemí pro realizaci. Teoretická část počíná vývojem poslechu hudby ve škole. Poté se v dalších kapitolách podrobně rozpracovává ...
  • Aktuální pojetí hudební výchovy na II. stupni ZŠ v souvislostech RVP 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   V této práci si klademe za cíl poukázat na problematiku postavení předmětu HV v celkovém školním vzdělávání i ve vztahu ke školské reformě a najít některé konkrétní 1 metody, principy a postupy, které by mohly tuto situaci ...
  • Aktuální pojetí hudební výchovy na II. stupni ZŠ v souvislostech RVP 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   V této práci si klademe za cíl poukázat na problematiku postavení předmětu HV v celkovém školním vzdělávání i ve vztahu ke školské reformě a najít některé konkrétní 1 metody, principy a postupy, které by mohly tuto situaci ...
  • Aranžování pro školní soubor - dechový orchestr 

   Defence status: DEFENDED
   Farkaš, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce pojednává o historickém vývoji dechových hudeb v období od zakládání orchestrů rakousko-uherské armády v 19. století přes vývoj orchestrů vojenských a civilních dechových hudeb v průběhu 20. století až po ...
  • Didaktická interpretace klavírních sonát Ludwiga van Beethovena 

   Defence status: DEFENDED
   Kljunič, Bojana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 7. 2007
   Předložená disertační práce je projevem snahy dospět určité ucelenější představě 0 problematice a možnostech interpretace Beethovenových klavírních sonát v pedagogickém kontextu. Impozantní řada dvaatřiceti klavírních sonát ...
  • Hudební výchova na gymnáziích. Současná situace a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Panayi, Andria (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Cílem této práce bylo popsat situaci v oblasti hudební výchovy na několika pražských gymnáziích, ale především hlouběji proniknout do této problematiky, jak ji autorka poznala nejen v průběhu vlastního studia, ale především ...
  • Hudební výchova na waldorfské škole - školní vzdělávací program 

   Defence status: DEFENDED
   Reichertová, Jolana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   V uplynulých letech jsem měla možnost podílet se na tvorbě školního vzdělávacího programu waldorfských škol. Během práce vystoupila jistá úskalí, která bylo třeba řešit. Kromě obtíží spojených s pochopením nové koncepce ...
  • Lidová píseň jako zdroj inspirace v činnosti pojetí v hodinách hudební výchovy na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Brabníková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 5. 2006
   Teachers often use folk songs as a means to teach children singing in tune and other musical skills or music theory. However, a deeper knowledge of the song itself happens to be missing. Yet, learning more about the music, ...
  • Muzikoterapie, hudební výchova a dospívání (K problematice iniciace zájmu dospívajících o hudební výchovu) 

   Defence status: DEFENDED
   Weber, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 6. 2009
   Jedním z období, kdy je hudba potřebou a někdy přímo součástí našeho bytí a naší identity, je dospívání. V součásném uspěchaném světě, kde hudba mizí z našeho okolí, je škola často tím posledním místem, kde se mladí lidé ...
  • Renesance v hudební výchově na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tomšíčková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Když otevřeme učebnici dějepisu nebo literatury pro gymnázia či jakoukoli publikaci pojednávající o dějinách umění a vyhledáme kapitolu Renesance, najdeme vždy spoustu informací o renesanční kultuře, resp. o malířství, ...
  • Žákovské a studentské smyčcové orchestry v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Budská, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 19. 1. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV