• Dopravní kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Lenner, Roman (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Tématem této diplomové práce je dopravní kriminalita a její prevence. Zabývá stavem kriminality v silniční dopravě v České republice a možnostmi její prevence. Práce popisuje základní pojmy silničního práva a zabývá se ...
  • Europeizace českého trestního práva procesního 

   Defence status: DEFENDED
   Fabianová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 12. 2012
   The topic of this thesis is the Europeanisation of Criminal Procedural Law in the European Union region and in the Czech Republic. The thesis deals with the general questions of Europeanisation of Criminal Law including ...
  • Europeizace trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Martinů, Iva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   Tato diplomová práce podává výklad o europeizaci trestního práva. Cílem práce je přiblížit vývoj europeizace v rámci Evropské unie, zanalyzovat současný právní stav a dále se zaměřit na instituce prosazování práva. Práce ...
  • Europeizace trestního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 4. 2016
   Diplomová práce nazvaná "Europeizace trestního práva" se zaměřuje na sledování sbližování trestního práva procesního jednotlivých států Evropy pod vlivem Evropské unie a Rady Evropy. Europeizace trestního práva je procesem ...
  • Europeizácia trestného práva 

   Defence status: DEFENDED
   Oravcová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 4. 2011
   Europeizace trestního práva Abstrakt Společnou úpravou základních principů trestního práva v evropském rozměru by se odstranila nepřehlednost a neúčinnost dosavadních individuálních (národních) a mezinárodněprávních institutů ...
  • Europeizácia trestného práva: Európske spoločenstvá, Europska únia a trestné právo 

   Defence status: DEFENDED
   Pevná, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 11. 2010
   1 Abstrakt - Europeizácia trestného práva Trestné právo predstavuje veľmi citlivú oblasť medzinárodnej spolupráce, lebo sa považuje za jeden zo základných charakteristických prvkov štátnej suverenity. A tak každý vonkajší ...
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Bratský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
   Cílem mé diplomové práce je analyzovat rámcové rozhodnutí ze dne 13. ervna o evropském zatýkacím rozkazu a postupech p edávání mezi lenskými státy (2002/584/SVV) a jeho p isp ní k vytvo ení nového zjednodu eného a efektivního ...
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Vomlelová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Resumé Evropský zatýkací rozkaz představuje inovativní nástroj trestního práva procesního na evropské úrovni, který významně napomohl členským státům Evropské unie v efektivním stíhání přeshraničního zločinu. Cílem mé ...
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Cílem této práce je sjednotit poznatky o přínosu evropského zatýkacího rozkazu do justiční spolupráce v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, poukázat na rozdílnost mezi procesem vydávání a předávání a ...
  • Evropský zatýkací rozkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Marunová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Záver Rozvoj v ktorejkoľvek oblasti, ktorý so sebou prináša inovačné metódy, nástroje a formy je nezastaviteľný a tvorí neodmysliteľnú súčasť vývoja spoločnosti už dlhé tisícročia. Taktiež oblasť medzinárodnej justičnej ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Bouda, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Cílem diplomové práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti je nabídnout čtenáři ucelený pohled na tuto problematiku. Práce je rozdělena do pěti samostatných kapitol. Kapitola úvodní se zaměřuje na ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Ludvíková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The aim of this master's degree thesis on the topic of the Criminological Aspects of Hate Crime is to offer a comprehensive perspective on hate crime from the criminological point of view. The first chapter is introductory ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 12. 2014
   Cílem práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti bylo zpracovat ucelený rozbor tohoto druhu kriminality v českém prostředí, a to z pohledu kriminologie. Práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol. ...
  • Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti 

   Defence status: DEFENDED
   Kállaiová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Shrnutí Cílem diplomové práce na téma Kriminologické aspekty trestných činů z nenávisti je komplexně obsáhnout problematiku těchto trestných činů v České republice, její specifika a odlišnosti od jiných druhů kriminality. ...
  • Návod k trestnému činu jako forma účastenství 

   Defence status: DEFENDED
   Vykoukalová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   V samotném závěru diplomové práce bych ráda shrnula celou problematiku policejní provokace do několika tezí: 1. policejní provokací se rozumí zejména záměrné a aktivní navádění a podněcování jiné osoby ze strany policie ...
  • NE BIS IN IDEM 

   Defence status: DEFENDED
   Synek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 28. 6. 2011
  • Nebezpečného pronásledování 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   in English My thesis is focused on the criminal offence of "nebezpečné pronásledování" (dangerous harrasement as literally translated into English) under the section 354 of Czech Criminal Code. The offence was added to the ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Šmerglová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   63 ZÁVĚR Považujeme-li svobodu člověka za nejcennější statek, pak trest odnětí svobody představuje nejpřísnější trestní sankci, neboť jde o nejcitelnější zásah do základních práv a svobod člověka, který zákon umožňuje. ...
  • Nepodmíněný trest odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Kašparová, Irena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   80 7 Závěr Trest odnětí svobody je neodmyslitelnou součástí trestněprávního sankčního systému České republiky. Jedná se o trest nejpřísnější, protože zásah do osobní svobody člověka představuje v porovnání s ostatními ...
  • Obhájce v trestním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Gilarová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma obhájce v trestním řízení, neboť mi přijde nejen zajímavé, ale také poměrně dost praktické a i z toho důvodu, že v budoucnu bych se ve své profesi trestnímu právu ráda věnovala. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV