• Aktuální problémy trestného činu opilství podle § 360 trestního zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Šatrová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Název diplomové práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Název: Aktuální problémy trestného činu opilství podle § 360 trestního zákoníku Abstrakt: Práce se v prvé řadě zabývá možnými teoretickými přístupy k trestnému ...
  • Aktuální problémy trestněprávního postihu domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The thesis deals with domestic violence, the current national criminal legislation regarding it and its shortcomings. The first chapter deals with the phenomenon of domestic violence, mainly the definition of the term. ...
  • Neodkladné a neopakovatelné úkony 

   Defence status: DEFENDED
   Zákravská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 4. 2019
   Thesis title: Urgent and unrepeatable acts Abstract Urgent and unrepeatable acts are procedural acts of criminal proceedings that have two opposite aspects. On the one hand, there is an interest in combating crime, and an ...
  • Prověřování v přípravném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Čičatková, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Tato práce se zabývá fází prověřování, která je první fází přípravného, a tím pádem i trestního řízení. V jejím úvodu jsou krátce rozebrány základní instituty přípravného řízení, včetně fáze vyšetřovací, jejichž znalost ...
  • Trestněprávní postih podvodných jednání 

   Defence status: DEFENDED
   Doseděl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 15. 2. 2019
   Criminal-law treatment of fraudulent conduct Abstract The Act No. 40/2009 Coll., the Criminal Code, effective as of the date of this thesis, penalizes one's behavior fulfilling the criminal signs of a fraud (Section 209 ...
  • Trestný čin dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku a poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 tr. zák.) 

   Defence status: DEFENDED
   Roušar, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 10. 2020
   Subsidy fraud and damaging the financial interests of the European union (Section 260 of the Penal Code) Abstract This thesis is focused on Czech and European legal framework of fight against subsidy fraud. The thesis also ...
  • Trestný čin dotačního podvodu podle § 212 trestního zákoníku a poškození finančních zájmů Evropské unie (§ 260 tr. zák.) 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie Abstrakt Práce se zabývá zejména definicí a postihem trestného činu dotačního podvodu v rámci trestního práva. Současně se zaměřuje i na některé otázky související ...
  • Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku Abstrakt Tématem této diplomové práce je trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku. Trestný čin podvodu je jedním z majetkových trestných činů, jejichž podíl na ...
  • Ukládání trestů dospělým 

   Defence status: DEFENDED
   Nechanická, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 12. 2020
   Imposing punishments on adults Abstract My diploma thesis deals with the issue of imposing punishments on adult persons. This thesis attempts to cover a very broad range of issues related to the topic and to provide readers ...
  • Ukládání trestů při souběhu a recidivě 

   Defence status: DEFENDED
   Havliš, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tato diplomová práce se věnuje problematice trestání mnohosti trestné činnosti se zaměřením na její dva hlavní typy, kterými jsou souběh trestných činů a recidiva. Hlavním cílem práce je analyzovat způsob trestání souběhu ...
  • Ukládání trestů při souběhu trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Válová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   The thesis deals with the institute of concurrence of of criminal offenses, at the beginning it defines basic terms such as deed, multiplicity of crime and the concept of concurrence itself. It also deals with the distinction ...
  • Ukládání trestů při souběhu trestných činů 

   Defence status: DEFENDED
   Voldřich, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Ukládání trestů při souběhu trestných činů Tato práce se zabývá otázkou trestání souběhu trestných činů. V jsou krátce rozebrány nejdůležitější instituty trestního práva, jejichž znalost je předpokladem ke správnému pochopení ...
  • Účast obhájce v přípravném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 12. 2020
   Participation of barrister in preliminary proceeding Abstract (ENG) The right of defense I one of the fundamental human rights and one of the most important rights connected with the right to judicial and other protection ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV