• Aktuální otázky vztahu ochrany osobnosti a médií 

   Defence status: DEFENDED
   Kobeda, Kryštof (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Aktuální otázky vztahu ochrany osobnosti a médií: abstrakt v českém jazyce Tématem této práce je ochrana osobnosti v mediální oblasti. Téma je dle našeho názoru aktuální, protože v této oblasti dochází téměř denně ke střetu ...
  • Anonymní porody, utajené porody a odložení dětí do baby-boxů v české právní úpravě a právních úpravách vybraných evropských zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Lukáčová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   vii Abstrakt Tato práce se zabývá právními úpravami České republiky, Spolkové republiky Ně- mecko a Francouzské republiky v problematice institutů anonymního odkládání dětí do babyboxů, anonymních porodů a porodů s utajením ...
  • Cochemská praxe v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vraštilová, Nikol (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Cochemská praxe v ČR Abstrakt V této diplomové práci se budeme zabývat cochemskou praxí a jejím užitím v České republice. Tato praxe je u nás stále ještě poměrně nová a v odborném prostředí nepříliš reflektovaná. Představíme ...
  • Čas a jeho reflexe v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bernklau, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
   Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právu. Cílem je zachytit, jak je čas promítán do občanského práva, a to s ohledem na platnou právní úpravu v občanském zákoníku. Práce má osm kapitol, ...
  • Čas a jeho reflexe v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 1. 2017
   Resumé Čas a jeho reflexe v právu Tato diplomová práce se zabývá reflexí času v právní úpravě občanského práva. Cílem této práce je zachytit čas jako veličinu, která ovlivňuje lidský život víc, než kterákoli jiná, a která ...
  • Dědické tituly 

   Defence status: DEFENDED
   Jestříbková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku dědických titulů. Cílem práce je stručně zmapovat vývoj dědických titulů na území dnešní České republiky. Co do systematiky je práce členěna do sedmi kapitol. První ...
  • Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhý, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Dítě a rozvod jeho rodičů - vybrané otázky Tato diplomová práce se zabývá vývojem právní úpravy svěřování dítěte do péče na dobu po rozvodu jeho rodičů. V první části práce je popsán historický vývoj této úpravy, a to jak ...
  • Dobrá víra v soukromých závazcích 

   Defence status: DEFENDED
   Baier, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   v českém jazyce, klíčová slova Název práce: Dobrá víra v soukromých závazcích Abstrakt: Tato práce studuje význam pojmu dobrá víra v českém soukromém právu a její úlohu po rekodifikaci. Práce je rozdělena na tři stěžejní ...
  • Dobré mravy 

   Defence status: DEFENDED
   Houžvic, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 4. 2010
  • Dostatečnost právní úpravy o určení původu dítěte? 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   This rigorous thesis deals with the issue of determining parenthood in connection with the child's right to know their origin. The basic question addressed by the present work is whether the old Roman principle of mater ...
  • Držba ako právny stav 

   Defence status: DEFENDED
   Medvecová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
  • Držba jako právní stav 

   Defence status: DEFENDED
   Milas, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 3. 2009
  • Držba jako právní stav 

   Defence status: DEFENDED
   Sysel, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Držba jako právní stav Předmět této diplomová práce je možné pomyslně rozdělit na dvě úzce související části. První je věnována teoretickým rozborům aspektů držby především v relaci jejího místa v systému práva. Držba je ...
  • Držba jako právní stav (hmotněprávní rovina) 

   Defence status: DEFENDED
   Vlášek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
  • Držba jako právní vztah (hmotněprávní rovina) 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   63 Závěr Cílem této diplomové práce bylo pojednat o jednom z nejstarších institutů občanského práva, který pro svou zvláštní povahu, nejednotnou koncepci, bohatou historii, zajímavý vývoj na území České republiky a, s ...
  • Důsledky vad sňatku a manželství v českém a anglickém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Smotlachová, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Téma důsledky vad sňatku a manželství v českém a anglickém právu jsem si zvolila z několika důvodů. K 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., který s výjimkami souborně upravuje problematiku rodinného práva. ...
  • Funkce vlastnického práva 

   Defence status: DEFENDED
   Ullrich, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   Vlastnické právo "je stejně všudypřítomné jako člověk a tvoří jednu ze základních součástí všech společností."1 Je tedy pochopitelné, že se lidé vlastnictvím zabývají již velmi dlouhou dobu. V průběhu dějin se názory na ...
  • Institut vydržení - vybrané pohledy (ve srovnání české a německé právní úpravy a ideové roviny 

   Defence status: DEFENDED
   Ragužová, Nicole (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Resumé Tato diplomová práce pojednává o tradičním římskoprávním institutu vydržení a jeho dnešní úpravě v českém a německém právu. Důraz je kladen na odlišná ideová pojetí obou úprav shodného právního institutu vydržení a ...
  • Komparace české a slovenské úpravy právních následků zániku manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Stolleová, Nela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 4. 2021
   Comparison of Czech and Slovak regulation of legal consequences of the dissolution of marriage The topic of the diploma thesis is the legal consequences of the dissolution of marriage. The consequences of the dissolution ...
  • Majetkové následky spojené s rozvodem manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Paseková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 2. 2014
   Divorce is a legal act of marriage termination. It is a moral and legal problem effecting all the spheres of social and family lives of the parties, intervening mainly the property sphere of social lives of a couple, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV