• Analýza mediace ve statistice 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce "Analýza mediace v sociologii" se zabývá analýzou mediace a možnostmi její aplikace v oblasti sociologie v závislosti na typu závislé proměnné, která do analýzy vstupuje. První možností je případ, kdy závislá ...
  • B-boying v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hladík, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 5. 5. 2011
  • Bílá kniha o sportu v EU 

   Defence status: DEFENDED
   Ruda, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 6. 5. 2010
  • Financování podpory pohybové aktivity obcemi s rozšířenou působností 

   Defence status: DEFENDED
   Hostinský, Josef (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Financování podpory pohybové aktivity obcemi s rozšířenou působností Cíle: Účelem této práce je analyzovat momentální stav financování podpory pohybové aktivity v obcích s rozšířenou působností České Republiky. ...
  • Formativní evaluace výuky studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Makarov, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Název: Formativní evaluace výuky studenty Cíle: Práce uvádí do konceptu formativní evaluace výuky studenty. Zabývá se jeho využitím v tělesné výchově, analyzuje obsah vybraných výzkumných prací z této oblasti. Metody: Jsou ...
  • Konzervativní terapie poranění pohybového aparátu - vybrané metody 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
  • Měření reakční doby na zvukový podnět u hráčů Goalballu 

   Defence status: DEFENDED
   Hakenová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název: MĚŘENÍ REAKČNÍ DOBY NA ZVUKOVÝ PODNĚT U HRÁČŮ GOALBALLU Cíle: Hlavním cílem této práce je měření rychlosti reakce na zvukový podnět u hráčů goalballu. Cílem je analýza získaných dat a porovnání naměřených hodnot s ...
  • Organizované formy volnočasových aktivit dětí 2.stupně ZŠ v Ostrově 

   Defence status: DEFENDED
   Fousová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   Název: Organizované formy volnočasových pohybových aktivit žáků 2. stupně ZŠ v Ostrově Cíle: Cílem diplomové práce je zmapovat organizace nabízející žákům 2. stupně pohybové aktivity ve městě Ostrov. Zjistit formou dotazníků ...
  • Podpora pohybové aktivnosti mládeže v SRN 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 5. 2013
   Název: Podpora pohybové aktivnosti u mládeže v SRN Cíle: Hlavním cílem práce je přiblížit obsah podpory pohybové aktivnosti aplikované na mládež v SRN a porovnat jej se současným stavem v České republice. Metody: V této ...
  • Podpora pohybové aktivnosti v dokumentech mezinárodních organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Maurer, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Podpora pohybové aktivnosti v dokumentech mezinárodních organizací. Cíle: Hlavním cílem práce je osvětlit význam podpory pohybové aktivnosti pro zdraví člověka a způsobu, jak posílit aktivní život v celé populaci. ...
  • Profesní orientace žáků ZŠ praktické 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Zbyněk (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 24. 9. 2010
   Název práce: Profesní orientace žáků základní školy praktické. Cíle práce: Cílem magisterské práce je zjistit, jaká je profesní orientace žáků základní školy praktické, kdo, případně co ovlivňuje jejich volbu povolání (žák, ...
  • Vliv výkonnostní úrovně šermířů na reakční dobu a aktivaci vybraných svalů při výpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Balkó, Štefan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Title Influence of a performance level of fencers on reaction time and activation of selected muscles during a lunge. Problem The motion efficiency of offensive or defensive actions implemented during the match of fencing ...
  • Využití vícerozměrného škálování a motorických testů pro hodnocení a výběr vojáků do kurzů boje zblízka 

   Defence status: DEFENDED
   Vágner, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 12. 4. 2011
   TTiittllee:: Utilization of Multidimensional scaling and kinetic tests for evaluation and selection of soldiers to courses of close combat TThhee aaiimm ooff wwoorrkk:: The work deals with the structure scale for evaluation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV