Now showing items 1-20 of 27

  • Diferencovatelnost inverzního zobrazení 

   Defence status: RECOGNIZED
   Konopecký, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 11. 2011
   V práci dokazujeme výsledek, že pokud pro ∈ ℕ a ≥ 1 bilipschitzovské zobrazení náleží do +1, loc ∩ ,∞ loc , tak náleží do +1, loc i jeho inverze −1 . Obdobné tvrzení dokazujeme i pro prostory loc. K tomuto účelu je v práci ...
  • Diferencovatelnost inverzního zobrazení 

   Defence status: DEFENDED
   Konopecký, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   V práci dokazujeme výsledek, že pokud pro ∈ ℕ a ≥ 1 bilipschitzovské zobrazení náleží do +1, loc ∩ ,∞ loc , tak náleží do +1, loc i jeho inverze −1 . Obdobné tvrzení dokazujeme i pro prostory loc. K tomuto účelu je v práci ...
  • Funkcionální rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Konopecký, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Nazev pracc: Funkcionalni rovnice Autor: Frantisck Konopccky Katedra (ustav): Katcdra matcmaticke analyzy Vedouci bakalafske pracc: RNDr. Stanislav Hcncl, Ph.D. e-mail vedouciho: hencK(.i)karlni.mrT.cmri.cz Abstrakt: V ...
  • Konstrukce protipříkladů na ošklivých oblastech 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Konstrukce von Kochovy vločky 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchala, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   A Kvazikonformní zobrazení z C na C je neformálně řečeno takové zobra- zení, které "nekonečně malé kružnice" zobrazí na "nekonečně malé elipsy" s omezeným poměrem poloos. Formálněji je to zobrazení, jehož reálná deri- vace ...
  • Measures of non-compactness of Sobolev embeddings 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bouchala, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 12. 2019
   Míra nekompaktnosti operátoru je definována pro libovolný spojitý operátor T : X Y mezi dvěma Banachovými prostory X a Y jako β(T) := inf { r > 0: T(BX) je možné pokrýt konečně mnoha koulemi o poloměru r } . Jednoduše se ...
  • Measures of non-compactness of Sobolev embeddings 

   Defence status: DEFENDED
   Bouchala, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
   The measure of non-compactness is defined for any continuous mapping T : X Y between two Banach spaces X and Y as β(T) := inf { r > 0: T(BX) can be covered by finitely many open balls with radius r } . It can easily be ...
  • Motivace matematické analýzy pro studenty informatiky 

   Defence status: DEFENDED
   Maslowski, Bohdan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
  • Opakované hry s neúplnou informací 

   Defence status: DEFENDED
   Luhan, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
  • Problém tří jezer 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Cílem této práce je nalezení řešení problému tří jezer a podrobný d·kaz jeho správnosti. Problém tří jezer (Lakes of Wada) je úloha, která spočívá v sestrojení tří otevřených souvislých množin v rovině, které se neprotínají ...
  • Properties of mappings of finite distortion 

   Defence status: RECOGNIZED
   Campbell, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 11. 2018
   In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation ...
  • Properties of mappings of finite distortion 

   Defence status: DEFENDED
   Campbell, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   In the following thesis we will be mostly concerned with questions related to the regularity of solutions to non-linear elasticity models in the calculus of variations. An important step in this is question is the approximation ...
  • Properties of Sobolev Mappings 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 23. 6. 2017
   V práci se zabýváme vlastnostmi Sobolevovských funkcí a zobrazení s důrazem na porušení některých jejich očekávaných vlastností. V první části studujeme Sobolevovo větu o vnoření, která udává vztah W1,p (Ω) ⊂ Lp∗ (Ω) ...
  • Properties of Sobolev Mappings 

   Defence status: RECOGNIZED
   Roskovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 6. 2021
   V práci se zabýváme vlastnostmi Sobolevovských funkcí a zobrazení s důrazem na porušení některých jejich očekávaných vlastností. V první části studujeme Sobolevovo větu o vnoření, která udává vztah W1,p (Ω) ⊂ Lp∗ (Ω) ...
  • Properties of weakly differentiable functions and mappings 

   Defence status: DEFENDED
   Kleprlík, Luděk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   V předložené práci studujeme optimální podmínky na homeomorfis- mus f : Ω → Rn , která nám zaručí, že složení u ◦ f je slabě diferenco- vatelné a slabá derivace patří do nějakého vhodného prostoru funkcí. Ukážeme, má-li f ...
  • Prostor vyplňující křivky 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 7. 2020
   Peano curves are continuous mappings from the unit interval [0, 1] onto the n- dimensional square [0, 1]n , n ∈ N. There are many such curves and therefore we focuses especially on the Hilbert curve. We informally outline ...
  • Prostory funkcí v jedné dimenzi 

   Defence status: DEFENDED
   Koronthály, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 1. 2009
  • Sobolevova věta o vnoření na oblastech s nelipschitzovskou hranicí 

   Defence status: DEFENDED
   Roskovec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V práci studujeme Sobolevovu větu o vnoření. Pro oblast s lipschit- zovskou hranicí platí f ∈ W1,p ⇒ f ∈ Lp∗ (p) , kde p∗ (p) = np n − p . Funkce p∗ (p) je jako funkce proměnné p spojitá a diferencovatelná. V práci je ...
  • Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Sobolevovská zobrazení a Cantorovské protipříklady Autor práce: Martin Fiala Vedoucí práce: doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. Abstrakt: Cílem této práce je předvést jednu z obecných konstrukcí zobrazení, která lze užít pro ...
  • Sobolevovská zobrazení a Luzinova N podmínka 

   Defence status: DEFENDED
   Matějka, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Nechť f je zobrazení z R^{n} do R^{n}. Řekneme, že f splňuje Luzinovu N podmínku, pokud zobrazuje množiny nulové míry na množiny nulové míry. Platnost Luzinovy podmínky je úzce spjatá s platností věty o substituci. Ví se, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV