• Aktivizační funkce didaktické hry ve výuce angličtiny na 1. St. ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Žák, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Práce se zabývá využitím aktivizační funkce didaktické hry jako výukové metody v hodinách angličtiny na prvním stupni. Hledá argumenty pro její použití, možné překážky při její plnohodnotné aplikaci a navrhuje překonávání ...
  • Aktivizační metody a způsoby výuky na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tématem diplomové práce jsou aktivizacni metody a způsoby výuky. Práce je zaměřena na zmapováni funkci jednotlivých aktivizačnich metod vzhledem k vzdělávacím cilm, účelům, obsahům a podmínkám vzděláváni, ale téz vzhledem ...
  • Asistent pedagoga na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hylmarová, Renáta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This master thesis deals with the subject of the first-grade primary school teaching assistants. It seeks the answers on following questions: what the social and cultural background of teaching assistants is; what their ...
  • Didaktická hra ve výuce na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nováčková, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   This dissertation presents research findings about educational game and didactic game. The aim o f this dissertation is to explain the significance of didactic game in the education o f primary school children, outline the ...
  • Didaktická jazyková hra na primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Fiřtíková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Cílem diplomové práce Didaktická jazyková hra na primární škole je vymezit obsah pojmu didaktická jazyková hra, rozpracovat její cíle, funkce, strukturu, vymezit pravidla a podmínky jejímu správnému používání v jazykové ...
  • Diferenciace výuky ve školních vzdělávacích programech s ohledem na 1.stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Práce se zabývá diferenciací výuky ve školních vzdělávacích programech s ohledem na 1. stupeň základní školy. Jejím cílem je popsat podmínky a podoby diferenciace výuky tak, jak jsou zakotveny ve školních vzdělávacích ...
  • Diferenciace výuky ve třídě primární školy prostřednictvím učebního úkolu 

   Defence status: DEFENDED
   Korcová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá diferenciací výuky učebními úkoly na 1. stupni ZŠ. Teoretická část nabízí možné způsoby a postupy, jak efektivně využít učebních úkolů ve výuce tak, aby rozvíjely všechny žáky a zároveň je i ...
  • Domácí vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Urválková, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The thesis deals with home education. The theoretical part defines the basic terms. The next part defines communication strategy and cooperation between parents and school. The practical part of the thesis is focused on ...
  • Emoční inteligence. Co je to El a jak se dá zdokonalovat v životě dítěte tak, aby se stala jejich přirozeností po celý zbytek života 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 5. 2009
   Emoční inteligence je schopnost vyrovnávat se změnami probíhajícími v životě, schopnost empatie, naslouchání, vnímání, pochopení pocitů ostatních i vlastních a jejich ovládání. V teoretické části budu analyzovat pozitivní ...
  • Formativní hodnocení na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   The master thesis follows up on the topic of an increasingly used method called formative assessment. The goal is to analyze formative assessment as a complex method. It includes its development, psychological context of ...
  • Formativní hodnocení na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Cée, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of my diploma thesis was to find out how teachers lead their pupils to self - assessment and how this effort relates to the type of their teaching style. The individual teaching styles, their suitability for pupils ...
  • Formativní hodnocení žáka na 1.stupni primární školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kuldová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Bibliografický záznam KULDOVÁ, Jana. Formativní hodnocení žáka na 1. stupni primární školy: diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta pedagogická, Katedra primární pedagogiky, 2014. 118 listů, 12 listů příloh. ...
  • Herní aktivity v rozvíjení prosociálního chování a cítění dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Maršánová, Jindřiška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
   Herní aktivity jsou v mateřské škole klíčovou metodou pro všestranný rozvoj dítěte ve věku od tří do šesti let. V osobnostně orientované výchově je volná, navozovaná i didaktická hra východiskem pro rozvoj prosociálního ...
  • Hodnocení výsledků učení ve společném vzdělávání na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Mužíková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This Master's thesis is focused on assessment of learning outcomes in inclusive education at primary school. First part of the thesis involves theoretical basis for learning assessment in inclusive education. This theoretical ...
  • Hodnocení žáků na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Brunátová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Tématem diplomové práce je řešení problému hodnocení na 1. stupni základní školy akčním učitelským výzkumem. Cílem je postihnutí vlivu analytické zpětné vazby na sebehodnocení žáků a vývoje hodnocení od 1. do 4. ročníku. ...
  • Hodnocení žáků na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Fričová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 20. 5. 2015
   Tématem práce je hodnocení žáků na 1. stupni základní školy ve vztahu k motivaci učení. V teoretické části jsou popsány druhy a formy hodnocení, aspekty ovlivňující motivaci žáků. Praktická část se zabývá výzkumem, zda ...
  • Individualizace metod ve výuce cizího jazyka (na příkladu angličtiny) 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce Individualizace metod ve výuce cizího jazyka seznamuje s některými možnostmi individualizace jakožto nejen populární, ale především žádoucí formy výuky mimořádně nadaných dětí. Dále představuje mimořádně ...
  • Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Ludmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Education and training affect the way children's behavior, we shape children's attitudes and values. One of the ways which we can develop the personality of a child in kindergarten is to use the principle of individuation. ...
  • Inkluzivní prostředí školní třídy na 1.stupni ZŠ s asistentem žáka s tělesným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Žáčková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Diplomová práce řeší problematiku budování klimatu školní třídy, jejímž žákem je také dítě s výrazným tělesným postižením vyžadující neustálou přítomnost asistenta. Teoretické kapitoly se zaměřují na tělesné postižení a ...
  • Inkluzivní vzdělávání v současné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Miltrová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v současné základní škole. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy jako inkluze a inkluzivní vzdělávání, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV