• Albína Dratvová: scientific diary (1921-1961). Deník české filozofky přírodních věd 

   Leštinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Diplomová práce s titulem Albína Dratvová: Scientific Diary (1921-1961) a podtitulem Deník ceské filozofky prírodních ved obsahuje komletní prepis rukopisného deníku Albíny Dratvové, docentky filozofie prírodních ved na ...
  • Alegorie módy (případ Luisa Ziková) 

   Chochrunová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se soustředí na otázku vztahu psaní a módy v období fin de siècle. Alegorie módy, tak jak ji uvedl v život Charles Baudelaire v eseji Malíř moderního života, a dále rozvinul Oskar Wilde, je východiskem ...
  • Antiutopie v Bílé nemoci 

   Doležalová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Primárním cílem této práce je vymezení podstatných rysů, které se vyskytují v utopistických a antiutopistických žánrech. Rozlišujeme šest specifických rysů - jazyk, čas, prostor, aktuálnost či přítomnost, systém a řád. Na ...
  • Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací 

   Kalivodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato pnice rna dye vrstvy argumentace. lednou z nichje hledanipovahy rodoveho v literamim deni 19. a pocatku 20 stoleti, hledani, ktere je v nlznych literamich situacich soustredene na tvorbu nekolika literatek. Prvni z ...
  • Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890-1914) 

   Hylmar, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890-1914) Abstrakt Dizertace studuje český předválečný anarchismus jako modernistický směr zahrnující různé druhy aktivit, od politické propagandy ...
  • Dandysmus dnes. Současná literárně teoretická reflexe fenoménu 

   Schlupková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Ve své práci bakalářské práci nastiňuji vývoj dandysmu a pokouším se popsat, jak na tento fenomén nahlíží dnešní (literární) teoretici. Tento původně společenský fenomén se v postavě Lorda Byrona pojí s romantismem a ...
  • Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života 

   Bečanová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se zaměřuje na didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré, které interpretuje na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života, cyklu vycházejícího mezi lety 1911 a 1936. Součástí práce je i širší kontext autorčiny ...
  • Feministická a literární publicistika Pavly Moudré 

   Słowik, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Práce analyzuje literárně a feministicky zaměřené články Pavly Moudré, které publikovala v časopisech Ženská revue, Ženské listy, Ženský obzor a Ženský svět. Součástí práce je kompletní bibliografie autorčiných textů ...
  • Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu 

   Nývltová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Dizertace se zabývá pracemi a životem české spisovatelky Marie Majerové z genderového hlediska. Majerová byla v období po druhé světové válce dobře známou komunistickou autorkou. Není však příliš známá jako feministka a ...
  • Fenomén trampingu v české literatuře 

   Jíša, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (English): The dissertation analyses the literature of subculture of tramping, its peculiarity and impact on Czech society during the era of the so called first republic. It deals with significant turning points of the ...
  • Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu 

   Jirsa, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Disertační práce "Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu" se zabývá vztahem mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, ...
  • Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala - pokus o srovnání přístupů 

   Plívová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předmětem práce je zkoumání povahy ženského genderu v díle Jindřicha Štyrského. Soustředíme se při tom na období surrealismu, které bylo významné pro exponování sexuality pod vlivem psychoanalýzy i pro vyhrocený důraz na ...
  • Hledání nečitelného těla. Tělo jako způsob myšlení literárních děl 

   Klimeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The work discusses the relation between the body and literature. Interpreting selected works of 19th and 20th centuries, it both explores and refines the presumption of the body presenting for literature not merely a theme ...
  • Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů žen 

   Votrubová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem diplomové práce Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů ženy je snaha postihnout hlavní hrdinky ještědských románů Karoliny Světlé v několika aspektech. Vycházet budeme z teoretické části, ...
  • Josef Čapek: "V barokním temnosvitu". 

   Rozbořilová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Josefa Čapka, a to především s ohledem na to, jak využívá vizuality ve svém literárním díle. V tomto ohledu je důležitým prvkem princip kontrastu, který jednak odkazuje k barokní ...
  • Jurij Lotman - sémiotika kultury a pojem textu 

   Kacetlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Obsahem této práce jsou překlady osmi studií ruského literárního vědce a kulturologa Jurije Michajloviče Lotmana, které pojednávají o kultuře (obecně i kultuře ve smyslu umění) jako sémiotickém fenoménu. Kultura je pojímána ...
  • Karel Teige, Jan Mukařovský a Bohuslav Brouk jako teoretikové surrealismu 

   Kuchařová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato práce se zabývá surrealistickým objektem a jeho reflexemi u českých teoretiků. V první části práce je představena problematika surrealistického objektu a subjekt-objektových vztahů v surrealismu. Představeno je zde ...
  • Koncept národního verše v české a zahraniční versologii 19. a 20. století - otázky, problémy, polemiky 

   Čermochová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 3. 2019
   The chief subject of this dissertation is a description of the reflections on the poetry of 19th and 20th century, in connection with questions of national identity, national self-confidence, tradition and openness to ...
  • Kontrast života a smrti v díle J. K. Šlejhara 

   Krčálová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Práce se zaměřuje na dílo J. K. Šlejhara ze dvou hledisek. Nejprve představuje Šlejharovo dílo v dobovém literárním kontextu jako výsledek syntézy nových literárních stylů, ve druhé části se věnuje textové analýze a ...
  • Marie Pujmanová: Předtucha 

   Eichlerová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Bakalářská práce se zabývá rozborem novely Marie Pujmanové (1893-1958) Předtucha. Jako klíčový metodologický prostředek si vybírá fokalizaci, ostatním naratologickým kategoriím se věnuje právě skrze ni. Zaměřuje se zejména ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV