• Albína Dratvová: scientific diary (1921-1961). Deník české filozofky přírodních věd 

   Defence status: DEFENDED
   Leštinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Diplomová práce s titulem Albína Dratvová: Scientific Diary (1921-1961) a podtitulem Deník ceské filozofky prírodních ved obsahuje komletní prepis rukopisného deníku Albíny Dratvové, docentky filozofie prírodních ved na ...
  • Alegorie módy (případ Luisa Ziková) 

   Defence status: DEFENDED
   Chochrunová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Bakalářská práce se soustředí na otázku vztahu psaní a módy v období fin de siècle. Alegorie módy, tak jak ji uvedl v život Charles Baudelaire v eseji Malíř moderního života, a dále rozvinul Oskar Wilde, je východiskem ...
  • Anotovaná bibliografie díla Růženy Vackové z let 1929-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Bečanová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This thesis is a complete bibliography of texts written by Růžena Vacková published in between years 1929 and 1948, supplemented by contemporary contextualisation of the time and characteristics of individual periodicals ...
  • Antiutopie v Bílé nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Primárním cílem této práce je vymezení podstatných rysů, které se vyskytují v utopistických a antiutopistických žánrech. Rozlišujeme šest specifických rysů - jazyk, čas, prostor, aktuálnost či přítomnost, systém a řád. Na ...
  • Archeologie básnířky. O rodové povaze literárních situací 

   Defence status: DEFENDED
   Kalivodová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Tato pnice rna dye vrstvy argumentace. lednou z nichje hledanipovahy rodoveho v literamim deni 19. a pocatku 20 stoleti, hledani, ktere je v nlznych literamich situacich soustredene na tvorbu nekolika literatek. Prvni z ...
  • Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Based on primary sources and specialized literature, the bachelor's thesis presents the magazine Vlajka contributors' relationship to literature during 1928-1938 period. It reconstructs their reflection of literary production, ...
  • Časopis Vlajka: metody, prostředky a cíle 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Tomášek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Bakalářská práce se věnuje cílům, metodám a prostředkům komunikace uveřejněné v časopise Vlajka v letech 1928-1942. Zabývá se především tématem židovství a komunismu (na základě studia pramenů a relevantní literatury ...
  • Český literární anarchismus v souvislostech socialismu a ženského hnutí (1890-1914) 

   Defence status: DEFENDED
   Hylmar, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Czech Literary Anarchism in the Context of Socialism and the Women's Movement (1890-1914) Abstract The thesis focuses on Czech pre-WWI anarchism. It analyses it as a modernist movement comprising various activities spanning ...
  • Dandysmus dnes. Současná literárně teoretická reflexe fenoménu 

   Defence status: DEFENDED
   Schlupková, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Ve své práci bakalářské práci nastiňuji vývoj dandysmu a pokouším se popsat, jak na tento fenomén nahlíží dnešní (literární) teoretici. Tento původně společenský fenomén se v postavě Lorda Byrona pojí s romantismem a ...
  • Didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života 

   Defence status: DEFENDED
   Bečanová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Práce se zaměřuje na didaktické a pedagogické myšlenky Pavly Moudré, které interpretuje na pozadí trilogie Z dívčích let do plného života, cyklu vycházejícího mezi lety 1911 a 1936. Součástí práce je i širší kontext autorčiny ...
  • Eva Švankmajerová: proti statutu quo 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Bakalářská práce Eva Švankmajerová: proti statusu quo se zabývá prozaickým dílem a tvůrčí činností české spisovatelky a malířky Evy Švankmajerové. V první části mapuje autorčino působení v Surrealistické skupině v ...
  • Feministická a literární publicistika Pavly Moudré 

   Defence status: DEFENDED
   Słowik, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Práce analyzuje literárně a feministicky zaměřené články Pavly Moudré, které publikovala v časopisech Ženská revue, Ženské listy, Ženský obzor a Ženský svět. Součástí práce je kompletní bibliografie autorčiných textů ...
  • Femme Fatale české avantgardy? Marie Majerová z pohledu genderu 

   Defence status: DEFENDED
   Nývltová, Dana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Dizertace se zabývá pracemi a životem české spisovatelky Marie Majerové z genderového hlediska. Majerová byla v období po druhé světové válce dobře známou komunistickou autorkou. Není však příliš známá jako feministka a ...
  • Fenomén trampingu v české literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Jíša, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (English): The dissertation analyses the literature of subculture of tramping, its peculiarity and impact on Czech society during the era of the so called first republic. It deals with significant turning points of the ...
  • Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsa, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Disertační práce "Fyziognomie psaní: v záhybech literárního ornamentu" se zabývá vztahem mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především ...
  • Gender v surrealismu. Surrealistická období v tvorbě Jindřicha Štyrského a Vítězslava Nezvala - pokus o srovnání přístupů 

   Defence status: DEFENDED
   Plívová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Předmětem práce je zkoumání povahy ženského genderu v díle Jindřicha Štyrského. Soustředíme se při tom na období surrealismu, které bylo významné pro exponování sexuality pod vlivem psychoanalýzy i pro vyhrocený důraz na ...
  • Hledání nečitelného těla. Tělo jako způsob myšlení literárních děl 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   The work discusses the relation between the body and literature. Interpreting selected works of 19th and 20th centuries, it both explores and refines the presumption of the body presenting for literature not merely a theme ...
  • Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů žen 

   Defence status: DEFENDED
   Votrubová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Tématem diplomové práce Ještědské romány Karoliny Světlé ve světle romantických konceptů ženy je snaha postihnout hlavní hrdinky ještědských románů Karoliny Světlé v několika aspektech. Vycházet budeme z teoretické části, ...
  • Josef Čapek: "V barokním temnosvitu". 

   Defence status: DEFENDED
   Rozbořilová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá tvorbou Josefa Čapka, a to především s ohledem na to, jak využívá vizuality ve svém literárním díle. V tomto ohledu je důležitým prvkem princip kontrastu, který jednak odkazuje k barokní ...
  • Jurij Lotman - sémiotika kultury a pojem textu 

   Defence status: DEFENDED
   Kacetlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Obsahem této práce jsou překlady osmi studií ruského literárního vědce a kulturologa Jurije Michajloviče Lotmana, které pojednávají o kultuře (obecně i kultuře ve smyslu umění) jako sémiotickém fenoménu. Kultura je pojímána ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV