Now showing items 1-20 of 81

  • Akční výzkum: Zkoumání organizační kultury jednoho univerzitního ústavu jako předpoklad pro zdárné implementace změn v budoucnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Čajko Eibichtová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 10. 2011
   V teoretické části diplomové práce jsou představeny základní poznatky týkající konceptu organizační kultury, které jsou následně uvedeny do vztahu s managementem a vedením organizací. Zvláštní kapitola je potom zaměřena ...
  • Analýza studentských praxí v oboru adiktologie 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Amalie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Practical education (practice) is an important part of many fields of study at the universities. Education in the fields of medicine and social work, which create a base for the addictology, include a practice as a integral ...
  • Biografie rodinných a manželských poraden 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   The thesis is focused on family and marriage counseling centers, currently established by the state in accordance with law no. 108/2006 Coll. on social services. The aim is to map out their development, with emphasis on ...
  • Činnosti a potenciál sociálních pracovníků v nemocnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Ševicová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Diplomová práce je zaměřena zdravotně sociální práci v nemocnicích, která je chápána subdisciplína sociální práce. Hlavním cílem diplomové práce poukázat na to, jaká je podoba současné sociální práce v nemocnicích a jaký ...
  • Dobrovolnictví v terénní práci s uživateli drog - návrh koncepce dobrovolnictví k akreditaci Streetwork. 

   Defence status: DEFENDED
   Titmanová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Hlavním tématem práce je vytvoření koncepce dobrovolnictví v sekci Streetwork, která poskytuje služby terciární prevence pro uživatele drog, terénní programy. První oddíl se zabývá obecně fenoménem dobrovolnictví v ČR, ...
  • Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry 

   Defence status: DEFENDED
   Hermánková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Diplomová práce "Dopady supervize na resilienci pracovníků linky důvěry" přináší výsledky případové studie zaměřené na konkrétní pracoviště linky důvěry. Případem je studium vlivu supervize na zvládání profesní role ...
  • Etická dilemata v sociální práci z pohledu sociálních pracovníků ve veřejné správě (sociálních kurátorů) 

   Defence status: DEFENDED
   Volák, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Práce je zaměřena na profesní etiku a dilemata v práci sociálního pracovníka ve veřejné správě/sociálního kurátora pro dospělé. Hlavním cílem bylo odhalit, jaké situace sociální pracovníci ve své práci považují za eticky ...
  • Hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Kramešová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   8 Abstract This thesis deal with s periodical evaluation paramedical staff problem s. Find manager and paramedical staff stand and make a suggestion meaningful changes of system evaluation is object of this thesis. Thesis ...
  • Ideál hasiče záchranáře a ideál supervizanta - snášejí se? 

   Defence status: DEFENDED
   Majzlíková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Mgr. Jana Majzlíková - Ideál hasiče a ideál supervizanta - snášejí se? ABSTRACT The work focuses on the question whether it is appropriate to the environment work with firefighters to implement supervision and, if so, how. ...
  • Individualizace při zajišťování dietního stravování v domovech pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Pechušková, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Diploma thesis is focused on the individualization in providing diets in three homes for the elderly in the South Bohemian region. The main goal of the qualitative research was to uncover what the options of the homes in ...
  • Informační a komunikační technologie v sociálních a zdravotních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubek, Rostislav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   The thesis discusses how information and communication technologies (ICT or IT), nowadays transforms the form of health and social services. The specific arguments and social events are described, that leads today's health ...
  • Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích 

   Defence status: DEFENDED
   Karlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Tato práce zjišťuje míru informovanosti veřejnosti pohybující se v Městské nemocnici v Litoměřicích o problematice epilepsie. Zjištěné výsledky šetření byly využity jako základ pro vytvoření edukačního nástroje, který byl ...
  • Informovanost široké veřejnosti o problematice epilepsie v Městské nemocnici v Litoměřicích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Karlová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   The topic of my dissertation is "Public awareness of the epilepsy in City hospital Litoměřice". In theoretical part I focus on embeddingthe concept of epilepsy, classification of epilepsy seizures, diagnosis of the epilepsy, ...
  • Jak se objevuje téma profesní etiky v procesu supervize v sociálních službách? 

   Defence status: DEFENDED
   Konečná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   The thesis is focused on the topic of professional ethics in social services and its reflection in the supervisory process. The thesis is divided into two parts, the interpretation and the research, and aims to explore the ...
  • Kompetenční model a další vzdělávání poradců pro volbu povolání na úřadech práce 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 16. 10. 2007
   Tato diplomová práce se zabývá oblastí poradenství k volbě povolání na úřadech práce v České republice. Stručně představuje poradenství v této oblasti , jeho charakteristiku , historii , vývoj a institucionální zakotvení. ...
  • Kongruence individuálních a organizačních hodnot 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   TITLE Congruence of the Personal and Organizational Values AUTHOR Jiří Krejčí ABSTRACT The aim of the research was with the assistance of research methods and different phases of action research to support reflection of ...
  • Kreativní techniky v supervizi 

   Defence status: DEFENDED
   Merhautová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
   Hlavním cílem magisterské diplomové práce "Kreativní techniky v supervizi", která je rozdělena do dvou částí, je vytvoření praktického manuálu arteterapeutických technik, využitelných v supervizi. Diplomová práce je určena ...
  • Křesťanský management v církevních zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Tenčíková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   The thesis sought to answer the question whether the principles and values of Christian management have some clearly defined characteristics that distinguish them from the general principles and management values. In the ...
  • Kulturně podmíněné rysy řízení s přihlédnutím k vybraným typům organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Botlíková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce ilustruje univerzálnost přístupu Schwartzovy teorie hodnot ve vztahu ke skupině lidí, jejichž kultura je předmětem zkoumání. Obsahuje výpočet hodnotových profilů celých národů Česka a Finska a hodnotových profilů ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV