Now showing items 1-20 of 98

  • Adaptace na život bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Preložníková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   (in English): The content of the bachelor thesis is how the current homeless people have adapted to a homelesslife. In thetheoretical part the thesis deals with issues of homelessness in general, forms of homelessness, ...
  • Adaptace seniorů na přechod z domácího prostředí do domova pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Kubička, Luboš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   (česky) Tato bakalářská práce si klade za cíl představit téma adaptace, a to v souvislosti přechodu seniorů z domácího prostředí do institucionalizované péče. Záměrem teoretické části je obecně charakterizovat problematiku ...
  • Aktuální systém supervize na Lince bezpečí 

   Defence status: DEFENDED
   Sabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Bakalářská práce věnuje pozornost tématu supervize práce pomáhajícího pracovníka telefonické krizové intervence (dále jen TKI). Roli supervize na obecné rovině prozkoumává první z kapitol. Navazuje mapování supervize na ...
  • Asistence u předávání a monitorování předání dítěte ke styku s druhým rodičem nebo s třetí osobou jako nástroj sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Albrechtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This thesis examines supervised handover and monitoring of handover of a child for a contact while supervising professional is present. The goal of the thesis is to describe through complex studies, what some anamnesis of ...
  • Deprese a její vliv na sociální vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hámová, Juliana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá vlivem deprese na sociální vztahy. Je zaměřena na vztahy rodinné, partnerské a pracovní. V teoretické části popisuje základní druhy depresí a pracuje s odbornou literaturou. V druhé, praktické ...
  • Domácí násilí na ženách a informovanost o něm mezi potenciálními oběťmi 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnalová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Předložená diplomová práce pojednává o domácím násilí na ženách a informovanosti o něm mezi potenciálními oběťmi. Je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje sedm hlavních kapitol, ...
  • Domácí péče o seniory s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Pešková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   This is my bachelor's thesis. I try to look into the issue of home care for family members diagnosed with Alzheimer's disease. My target is to bring the risks and difficulty of this care. I also want to support families ...
  • Dostupnost a kvalita služeb pro klienty s duální diagnosou (psychiatrického onemocnění a látkové či nelátkové závislosti) v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Novosadová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
  • Ex-users: přínosy a rizika jejich práce s drogově závislými klienty 

   Defence status: DEFENDED
   Schulzová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   This bachelor thesis is devoted to ex-users, who after a successful recovery from drug addiction started to devote their time working in organizations that help drug addicts. In the theoretical part, I start to explain the ...
  • Hiporehabilitace 

   Defence status: DEFENDED
   Pouchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 2. 2009
   The work is divided into two main chapters. The field of hipporehabilitation is defined in the theoretical part. There are explained the terms of pedagogical-psychological riding, hippotherapy and disabled sport. Furthermore, ...
  • Jak lidi s duševním onemocněním, zvláště se schizofrenií, vnímá jejich sociální okolí. 

   Defence status: DEFENDED
   Janáčová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   (česky) Tato práce je zaměřena na duševní onemocnění. Hlouběji se zabývá schizofrenií, jejími formami, příčinami, příznaky a také dopady na sociální život lidí s touto diagnózou. Jak společnost vnímá duševně nemocné a jaké ...
  • Jak zefektivnit ubytování pro klientky v azylovém bytě organizace La Strada 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčiříková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Ve své práci se zaměřím na azylový byt s noční službou, který provozuje nezisková organizace La Strada. Organizace pomáhá obchodovaným osobám, tedy lidem, kteří byli nuceni k prostituci, nuceni k práci či vykořisťováni. V ...
  • Komunitní bydlení pro osoby s mentálním postižením jako nástroj sociální inkluze 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   (in English): The aim of this text is to describe how community housing contribute to social integration of people with learning disability who used to live at social institutions. At first, this paper concentrates on wide ...
  • Krize neformálních pečujících v péči o seniora v domácím prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   This thesis deals with informal (family) carers who provide for the care of an elderly person in their home environment. It focuses on selected moments of crises (motivation, accepting support, financing, impacts) based ...
  • Krizová intervence prostřednictvím elektronické komunikace (on-line chat, on-line videochat) 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   This diploma disertation deals with the topic of on-line crisis intervention (KI further on in the text) in the Czech Republic (CR), specifically the service functioning of the online chat and videochat. This topic has not ...
  • Lesbické rodiny v kontextu české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Laubová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
   Nukleární rodina složená ze dvou biologických rodičů a jejich dětí, v níž muž je v první řadě "živitelem" a žena pečuje o děti a domácnost, je modelem charakteristickým zejména pro 19. století. Emil Durkheim ukázal, že ...
  • Možnosti dospívajících sdílet sebevražedné myšlenky 

   Defence status: DEFENDED
   Vomočilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   (česky): Diplomová práce je zaměřena na téma sebevražedných myšlenek mladistvých a mapuje možnosti, které dospívající v takové situaci mají. Práce se opírá o poznatky z odborné literatury v teoretické části, v níž popisuje ...
  • Možnosti pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce. V práci bude nejen zmíněn popis druhů vybraných duševních nemocí, ale především pojednává o uplatnění lidí s ...
  • Možnosti rozvíjení empatie a altruismu u dětí předškolního věku." 

   Defence status: DEFENDED
   Smoljak, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   (in English): There are different ways of pre-school children empathy and altruism development. The theoretical part of the thesis concerns aspects that according to experts play the most important role from the specific ...
  • Možnosti využití taneční a pohybové terapie v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Budská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   V bakalářské práci "Možnosti využití Taneční a pohybové terapie v Sociální práci" zpracovávám tuto oblast práce jako průvodce pro pomáhající profesionály a studenty, kteří chtějí pracovat s pohybem či obohatit pohybovými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV