• Adaptace na život bez domova 

   Preložníková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   (česky) Obsahem bakalářské práce je, jakým způsobem se již nynější osoby bez přístřeší adaptovaly na život bez domova. V teoretické části se práce zabývá problematikou bezdomovectví obecně, dále formami bezdomovectví, také ...
  • Aktuální systém supervize na Lince bezpečí 

   Sabová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Bakalářská práce věnuje pozornost tématu supervize práce pomáhajícího pracovníka telefonické krizové intervence (dále jen TKI). Roli supervize na obecné rovině prozkoumává první z kapitol. Navazuje mapování supervize na ...
  • Asistence u předávání a monitorování předání dítěte ke styku s druhým rodičem nebo s třetí osobou jako nástroj sociální práce 

   Albrechtová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Tato práce se zabývá asistovaným předáváním a monitorováním předávání dítěte ke styku za přítomnosti odborného pracovníka. Cílem práce je prostřednictvím komplexních kazuistik nastínit konkrétní anamnézu rodin, které službu ...
  • Domácí násilí na ženách a informovanost o něm mezi potenciálními oběťmi 

   Vyhnalová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Předložená diplomová práce pojednává o domácím násilí na ženách a informovanosti o něm mezi potenciálními oběťmi. Je rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje sedm hlavních kapitol, ...
  • Domácí péče o seniory s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou 

   Pešková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Touto svou prací se chci pokusit nahlédnout do problematiky domácí péče o rodinné příslušníky s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou, přiblížit rizika a úskalí této péče, sondovat potřeby pečujících a zároveň podpořit ...
  • Dostupnost a kvalita služeb pro klienty s duální diagnosou (psychiatrického onemocnění a látkové či nelátkové závislosti) v Praze 

   Novosadová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 2. 2017
  • Ex-users: přínosy a rizika jejich práce s drogově závislými klienty 

   Schulzová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje ex-userům, kteří po úspěšném vyléčení ze závislosti začali pracovat v některém ze zařízení pro drogově závislé klienty. V teoretické části uvádím základní pojmy z drogové sféry, popisuji ...
  • Hiporehabilitace 

   Pouchová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 2. 2009
   Práce se člení do dvou hlavních kapitol. V teoretické části je vymezen obor hiporehabilitace a vysvětleny pojmy pedagogogicko-psychologické ježdění, hipoterapie a sport handicapovaných. Dále jsou zmíněny podmínky jaké je ...
  • Jak zefektivnit ubytování pro klientky v azylovém bytě organizace La Strada 

   Krejčiříková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   Ve své práci se zaměřím na azylový byt s noční službou, který provozuje nezisková organizace La Strada. Organizace pomáhá obchodovaným osobám, tedy lidem, kteří byli nuceni k prostituci, nuceni k práci či vykořisťováni. V ...
  • Komunitní bydlení pro osoby s mentálním postižením jako nástroj sociální inkluze 

   Polívková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   (in English): The aim of this text is to describe how community housing contribute to social integration of people with learning disability who used to live at social institutions. At first, this paper concentrates on wide ...
  • Krize neformálních pečujících v péči o seniora v domácím prostředí 

   Hájková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 2. 2017
   Předkládaná diplomová práce se zabývá neformálními (rodinnými) pečujícími, kteří zajišťují péči o seniora v domácím prostředí. Věnuje pozornost vytipovaným krizím (motivace, přijímání pomoci, finance, dopady) na základě ...
  • Krizová intervence prostřednictvím elektronické komunikace (on-line chat, on-line videochat) 

   Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá tématem on-line krizové intervence (dále jen KI) v České republice (dále jen ČR), konkrétně fungováním služeb on-line chatu a videochatu. Tomuto tématu nebyla v naší zemi dosud věnována komplexní ...
  • Lesbické rodiny v kontextu české společnosti 

   Laubová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
   Nukleární rodina složená ze dvou biologických rodičů a jejich dětí, v níž muž je v první řadě "živitelem" a žena pečuje o děti a domácnost, je modelem charakteristickým zejména pro 19. století. Emil Durkheim ukázal, že ...
  • Možnosti dospívajících sdílet sebevražedné myšlenky 

   Vomočilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   (česky): Diplomová práce je zaměřena na téma sebevražedných myšlenek mladistvých a mapuje možnosti, které dospívající v takové situaci mají. Práce se opírá o poznatky z odborné literatury v teoretické části, v níž popisuje ...
  • Možnosti pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi pracovního uplatnění lidí s dlouhodobým duševním onemocněním na trhu práce. V práci bude nejen zmíněn popis druhů vybraných duševních nemocí, ale především pojednává o uplatnění lidí s ...
  • Možnosti rozvíjení empatie a altruismu u dětí předškolního věku." 

   Smoljak, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   (česky) Empatii a prosociální chování lze u předškolních dětí rozvíjet různými způsoby. Teoretická část práce se zabývá aspekty, které podle odborníků v různém sociálním prostředí a z různých úhlů pohledu hrají nejdůležitější ...
  • Možnosti využití taneční a pohybové terapie v sociální práci 

   Budská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   V bakalářské práci "Možnosti využití Taneční a pohybové terapie v Sociální práci" zpracovávám tuto oblast práce jako průvodce pro pomáhající profesionály a studenty, kteří chtějí pracovat s pohybem či obohatit pohybovými ...
  • Nabídka a význam svépomocných skupin v ČR se zaměřením na Prahu 

   Hrušková, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Přestože jsou svépomocné skupiny zajímavým fenoménem a můžou sloužit jako významné doplnění sociálních služeb, v České republice se těší jen malé míře pozornosti. Diplomová práce se proto snaží v teoretické části podrobněji ...
  • Názory klientek azylových domů pro matky s dětmi na výchovu dětí 

   Matulová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
  • Názory klientů Centra krizové intervence v Praze - Bohnicích na služby, které zařízení poskytuje 

   Matulová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tématem mojí bakalářské práce jsou názory klientů Centra krizové intervence v Praze - Bohnicích na služby, které zařízení poskytuje. V tomto zařízení jsem absolvovala dlouhodobou praxi, během níž jsem se důkladně seznámila ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV