• Beauty and Productivity: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Bortnikova, Kseniya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Předložená práce provádí kvantitativní syntézu 418 odhadů efektu atrak- tivity na produktivitu, které byly získány ze 37 studií. Za účelem zjištění míry publikační selektivity jsem tyto odhady efektu atraktivity podrobila ...
  • Central Banks' Gold Holdings and Independence 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenská, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   In this thesis, we aim to unveil potential relation between gold in the reserves of central banks and the independence of these institutions. As a reaction to several statements of central bank representatives, we assume ...
  • Corporate Acquisitions and Expected Stock Returns: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Parreau, Thibault (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   This thesis aims at investigating the puzzling relationship between cor- porate acquisitions and expected stock returns by reviewing numerous studies on this topic through the use of state of the art meta-analysis tools. ...
  • Demand for Cash and Negative Interest Rates 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The literature related to both money demand and negative interest rates is rich in general. However, a piece of work covering the intersection of those two topics is missing. Thus, this thesis focuses on differences in the ...
  • Do Central Bank FX Reserves Matter for Inflation? 

   Defence status: DEFENDED
   Keblúšek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   Devizové rezervy jsou užitečným nástrojem a krizovým "nárazníkem", avšak udržování příliš velkého množství může být pro ekonomiku nákladné. Nedávné nahromadění těchto rezerv ukazuje na význam tohoto tématu. Tato práce se ...
  • Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Herman, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného ...
  • The Economic Costs of Unfinished Highways in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis attempts to introduce between economists overlooked topic of highway effects to a wider audience in the hope of promoting discussion about the efficiency of infrastructure investment. It is also believed to be ...
  • Economic freedom and economic growth: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Sardinero, Víctor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   The association between economic freedom and economic growth has been largely explored by researchers and the overall ndings indicate a signi cant and positive relationship. The empirical literature, however, is subject ...
  • Economic Rationale for Damage Functions Entering the Social Cost of Carbon 

   Defence status: DEFENDED
   Hochmann, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   Studie klimatických změn opakovaně odhadují diskontované škody z globálního oteplování v řádu bilionů dolarů. Pro přijetí účinných protiopatření je třeba mít přesné odhady škod i nákladů. Tato práce si proto klade za cíl ...
  • The Effect of Covid-19 on Economic Growth: Cross-Country Determinants 

   Defence status: DEFENDED
   Juřena, Matyáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 10. 6. 2020
   Pandemie COVID-19 neohrožuje jen životy miliónů lidí na celém světě, ale zároveň i zapříčinila globální recesi. Kromě toho existují rozdíly v očekávaném poklesu hospodářské produkce zemí. Cílem této bakalářské práce je ...
  • The Effect of Distance on International Trade: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Tlustá, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Vliv vzdálenosti se postupem času stal jednou z nejdůležitejích aspektů ve- doucích k porozumění mezinárodního obchodu. Hlavním cílem m bakalářské práce je sběr dat z jednotlivých studií zabývajících se vlivem vzdálenosti ...
  • The Effects of Electronic Records of Sales: A Synthetic Control Method Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Besedová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   The objective of this thesis is to analyze the impact of the electronic records of sales (ERS) implemented on December 1, 2016, in the Czech Republic. The ERS orders given entrepreneurs to use special cash boxes and to ...
  • The Effects of Monetary Policy on Housing Prices: Evidence from the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Michalec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tato práce se zabývá vztahem mezi úrokovou mírou, cenami nemovitostí a hlavními makroekonomickými ukazateli. Konkrétně zkoumám vliv monetární politiky na ceny nemovitostí v České republice. Hypotézy předpokládají, že zvýšení ...
  • The Effects of Structural Reforms in Europe: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Mizeráková, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
  • The Elasticity of Trade with Respect to Trade Costs: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Tlustá, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Cílem této práce je představit meta-analýzu studií zabývajících se vztahem mezi mezinárodním obchodem a jeho náklady. Vliv těchto nákladů se stal jednou z nejdůležitějších součástí, které pomáhají vysvětlit základní proměnné ...
  • Empirical Estimates of the Taylor Rule: A Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Sviták, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   The central banks' reaction functions are commonly estimated in the empirical literature, but the results vary even for the same central bank. Meta-analysis is a tool used to uncover publication bias and explain the ...
  • Essays in Applied Meta-Analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Polák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 2. 12. 2020
   Dizertační práce obsahuje tři články ukazující aplikaci meta-analýzy v ekonomii a dále úvodní kapitolu, která diskutuje vývoj meta-analýzy z pohledu autora, silné a slabé stránky této kvantitativní metody pro syntézu ...
  • Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurovčíková, Edita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti ...
  • Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate 

   Defence status: DEFENDED
   Kolcunová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Práca sa zaoberá odhadom efektívnej dolnej hranice pre úrokové sadzby Českej národnej banky. Ponúka prvý odhad tohto druhu v českom kontexte a i jeden z mála dostupných v medzinárodnom kontexte. Efektívna dolná hranica je ...
  • Evaluating Economic Policy Using the Synthetic Control Method 

   Defence status: DEFENDED
   Opatrný, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 27. 10. 2021
   The doctoral thesis consists of three essays that address the application of synthetic control method to various economic policy intervention. In the first essay I evaluate the quantitative effects of the Czech National ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV