• Beauty and Productivity: A Meta-Analysis 

   Bortnikova, Kseniya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Předložená práce provádí kvantitativní syntézu 418 odhadů efektu atrak- tivity na produktivitu, které byly získány ze 37 studií. Za účelem zjištění míry publikační selektivity jsem tyto odhady efektu atraktivity podrobila ...
  • Corporate Acquisitions and Expected Stock Returns: A Meta-Analysis 

   Parreau, Thibault (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   This thesis aims at investigating the puzzling relationship between cor- porate acquisitions and expected stock returns by reviewing numerous studies on this topic through the use of state of the art meta-analysis tools. ...
  • Does Daylight Saving Time Save Energy?: A Meta-Analysis 

   Herman, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Energetické úspory v závislosti na zavedení letního času vždy představovaly ožehavé téma vyžadující empirickou evidenci ať už v jeho prospěch, či naopak. Bohužel, protože jsou závěry na dané téma různorodé-bez jasného ...
  • Economic Rationale for Damage Functions Entering the Social Cost of Carbon 

   Hochmann, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 20. 1. 2015
   Studie klimatických změn opakovaně odhadují diskontované škody z globálního oteplování v řádu bilionů dolarů. Pro přijetí účinných protiopatření je třeba mít přesné odhady škod i nákladů. Tato práce si proto klade za cíl ...
  • The Effect of Distance on International Trade: A Meta-Analysis 

   Tlustá, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Vliv vzdálenosti se postupem času stal jednou z nejdůležitejích aspektů ve- doucích k porozumění mezinárodního obchodu. Hlavním cílem m bakalářské práce je sběr dat z jednotlivých studií zabývajících se vlivem vzdálenosti ...
  • The Effects of Monetary Policy on Housing Prices: Evidence from the Czech Republic 

   Michalec, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   Tato práce se zabývá vztahem mezi úrokovou mírou, cenami nemovitostí a hlavními makroekonomickými ukazateli. Konkrétně zkoumám vliv monetární politiky na ceny nemovitostí v České republice. Hypotézy předpokládají, že zvýšení ...
  • The Effects of Structural Reforms in Europe: A Meta-Analysis 

   Mizeráková, Elena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
  • The Elasticity of Trade with Respect to Trade Costs: A Meta-Analysis 

   Tlustá, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Cílem této práce je představit meta-analýzu studií zabývajících se vztahem mezi mezinárodním obchodem a jeho náklady. Vliv těchto nákladů se stal jednou z nejdůležitějších součástí, které pomáhají vysvětlit základní proměnné ...
  • Empirical Estimates of the Taylor Rule: A Meta-Analysis 

   Sviták, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Reakční funkce centrálních bank jsou běžně předmětem empirických odhadů, ale výsledky jednotlivých studií se liší i pro jednotlivé centrální banky. Meta-analýza je nástroj, který slouží k vysvětlování rozdílů v odhadech a ...
  • Estimating Tax Revenue Elasticities in Slovakia 

   Ďurovčíková, Edita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   1 Abstrakt Skúmanie efektu změny v daňovom základe na příslušný daňový příjem je užitočný nástroj pre lepšíc predpovedanie budúcich daňových príjmov. Táto vlastnost sa nazýva elasticita daňových príjmov, no vo všeobecnosti ...
  • Estimating the Effective Lower Bound for the Czech National Bank's Policy Rate 

   Kolcunová, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Práca sa zaoberá odhadom efektívnej dolnej hranice pre úrokové sadzby Českej národnej banky. Ponúka prvý odhad tohto druhu v českom kontexte a i jeden z mála dostupných v medzinárodnom kontexte. Efektívna dolná hranica je ...
  • Evaluating the Effect of 2014 Sanctions against Russia Using Synthetic Control Methods 

   Pchelintsev, Dmitriy (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 8. 2. 2017
   V moderní globální ekonomice většína výspělých státu používá sankce jako nejobvyklejší nástroj potrestání za porušení mezinárodního práva. Pro zhodnocení efekru sankcí na ekonomiku Ruska použil jsem metodu syntetického ...
  • Evaluating the Effects of Quantitative Easing in the UK Using the Synthetic Control Method 

   Molnár, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 15. 6. 2017
   Tato práce se zabývá kvantitativním uvolňováním-nekonvenční měnovou politikou, kterou provádělo po nedávné finanční krizi několik centrálních bank. Cílem této politiky je povzbudit ekonomiku a dosáhnout inflačního cíle s ...
  • Gold in Central Bank Reserves and Price Stability 

   Melnychuk, Olena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 16. 1. 2019
   There is a traditional view that central banks should hold enough gold in their reserves to be considered financially secure and keep low inflation. However, after the fall of the Bretton-Woods system, many central banks ...
  • How Can the Czech National Bank Eliminate the Zero Lower Bound on Interest Rates? A Case Study 

   Katinová, Alexandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   The thesis provides case study research on the feasibility of the negative in- terest rate policy in the context of the Czech Republic. No major obstacles opposing the policy itself were found in the bases of the Czech ...
  • Impacts of Ethanol Policy on Corn Prices: A Meta-Analysis 

   Horáček, Přemysl (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Studie provedené během poslední dekády na téma souvislostí mezi biopalivy a cenou zemědělských komodit potvrzují všeobecně přijímanou teorii o pozitivním vztahu mezi těmito dvěma veličinami. Avšak odhady závažnosti dopadů ...
  • Income Elasticity of Electricity Demand: A Meta-Analysis 

   Hauzr, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   V této práci poskytujeme přehled předchozích studií na téma důchodové elasticity poptávky po elektřině a vezmeme v potaz předchozí meta-analýzu na toto téma. Nastíníme meta-analytické nástroje a provedeme samotnou MRA. ...
  • Income Elasticity of Gasoline Demand: A Meta-Analysis 

   Kokeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   V této práci se věnuji výzkumným pracem na téma důchodové elasticity poptávky po benzínu, popisuji jednotlivé modely, shrnuji vývoj užitých eko- nometrických metod a na závěr provádím meta-analýzu nasbíraných dat. Tato ...
  • Income Elasticity of Water Demand: A Meta-Analysis 

   Vlach, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Pokud tvůrci politik přistoupí k vzácnosti vody ze strany poptávky, důchodová elasticita poptávky po vodě hraje klíčovou roli. Její odhady se ovšem značně liší. Shromáždíme 307 odhadů důchodové elasticity poptávky po vodě ...
  • The Interest Rate Pass Through during the Crisis: Evidence from Slovakia 

   Ševcech, Marián (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Efektivita prenosu úrokových sadzieb je zásadná pri tvorbe monetárnej politiky. V tejto práci používame model korekcie chýb na odhadovanie rýchlosti a úplnosti prenosu na Slovensku. Táto práca prináša jedinečný pohľad na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV