• Co může udělat mateřská škola pro plynulý přechod dětí do 1. ročníku základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Švancarová, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   Diplomová práce Co muže udělat mateřská škola pro plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy se zabývá problematikou přechodu dětí z mateřské do základní školy. Cílem práce je zjistit, jaký je pohled ...
  • Divadlo pro děti jako možný prostředek při osvojování si hodnot 

   Defence status: DEFENDED
   Balák, Libor (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The student deals with the contemporary Czech family and development of a pre- school child as regards from the point of wiew of teaching moral values. He observes undergoing situation and progression in family environment ...
  • Hledání nových forem spolupráce rodičů a školy 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Naděžda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 5. 2007
   The aim of this diploma work is to investigate opinions and reflections of pre-school pedagogues in the field where reciprocial relationship is being generace.Each chapter describes the possible forms of co-operation between ...
  • Mateřská škola jako veřejná služba 

   Defence status: DEFENDED
   Hampejsová, Taťána (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Předmětem diplomové práce "Mateřská škola jako veřejná služba" je zjištění a mapování jak je odborníky, předškolními pedagogy a rodiči dětí navštěvujících mateřkou školu chápana věta uvedená v rámcově vzdělávacím programu ...
  • Mateřská škola jako veřejná služba 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 1. 2011
   Práce je zamena na problematiku interpretace pojmu veejná služba v oblasti edškolního vzdlávání. Základním cílem této práce je zjistit, jak si službu mateské školy vysvtlují rodie, kteí ji využívají - zda jsou jejich ...
  • Mateřská škola jako veřejná služba 

   Defence status: DEFENDED
   Heringová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 1. 2011
   Resumé Diplomová práce je zaměřena na poskytování předškolního vzdělávání mateřskou školou jako veřejnou službou. Teoretická část se zabývá charakteristikou mateřské školy jako výchovné instituce, legislativními rámci ...
  • Možnosti sociálního rozvíjení dítěte v podmínkách mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Doušová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 5. 2008
   The subject of this work is reconnaissance of group and pedagogic influences to child socialization. A development of relation to children with facilited and authoritative leading is highlighted there. It results from the ...
  • Naplňování přirozených lidských potřeb pedagogů mateřských škol z hlediska zdraví a zátěže výchovně vzdělávacího procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Potřeby dětí v mateřské škole a jejich evaluace 

   Defence status: DEFENDED
   Hancová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   Téma, které bylo zvoleno pro bakalářskou práci, bylo vybráno na základě několika absolvovaných odborných pedagogických praxí autorky při studiu na vysoké škole. Během posledního ročníku studia se autorka rozhodla sledovat, ...
  • Problematika uspokojování potřeb dětí v soukromých mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Strejčková, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 1. 2014
   Naše legislativa umožňuje vznik mateřských škol zřizovaných obcemi, ale též mateřských škol soukromých zřizovatelů. Předškolní zařízení z obou sektorů mají společný cíl: zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte ...
  • Problematika vztahu rodiny a mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Fryštacká, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá problematikou vztahů rodiny a mateřské školy. Je zaměřena především na komunikaci, jejímž prostřednictvím dochází k vzájemným interakcím a budování vztahu mezi pedagogem a rodičem. Oba aktéři ...
  • Profesní morálka pedagoga v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Perglerová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se věnuje profesní morálce pedagoga v mateřské škole. Zaměřuje se na etiku a s ní spojené učitelské povolání. Teoretická část zahrnuje objasnění teoretických pojmů, jako je etika a morálka. Popisuje změny ...
  • Profesní morálka pedagoga v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Richtrová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Název diplomové práce: Profesní morálka pedagoga MŠ Pracoviště: Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy univerzity Jméno a příjmení autora: Monika Richtrová Studijní obor: ...
  • Prvky Montessori pedagogiky ve vzdělávacích programech a praxi mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
  • Prvky Montessori pedagogiky ve vzdělávacích programech a praxi mateřských škol 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pospíšilová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 1. 2017
  • Respektování hudebních vývojových specifik dítěte předškolního věku v současné mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Píchová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Předmětem diplomové práce byl výzkum na mateřských školách. Zabýval se zjišťováním, zda jsou respektována hudební vývojová specifika dětí předškolního věku. K výzkumu byly využity metody dotazníkového šetření, přímého ...
  • Respektování potřeb předškolních dětí v mateřských školách pracujících dle různých kurikul 

   Defence status: DEFENDED
   Haová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Diplomová práce se věnuje porovnání přístupů k respektování potřeb dětí v mateřských školách českých a mateřských školách britských existujících na území České republiky. Zabývá se dokumentem Rámcový vzdělávací program pro ...
  • Respektování světonázorové orientace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kosová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá respektováním světonázorové orientace rodin, jejichž děti navštěvují mateřskou školu, kam si přinášejí své tradice, zvyky a rituály vyplývající z odlišného sociokulturního zázemí i určitého ...
  • Respektování vývojových specifik dětí v dnešní mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Ondráčková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 5. 2007
  • Respektování vývojových specifik dětí v současné mateřské a základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Polcarová, Irena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Předmětem diplomové práce byl výzkum na mateřských školách a v prvních třídách základních škol, který se zabýval zjišťováním, zda jsou respektována vývojová specifika dětí předškolního věku 5 až 6 let a dětí raného školního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV