Now showing items 1-20 of 46

  • Bedřich Hrozný a Orientální ústav v Praze za pomoci Národního fondu Masarykova 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, René (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 1. 2. 2023
   Rigorózní práce Bed ich Hrozný a Orientální ústav v Praze za pomoci Národního fondu Masarykova se zabývá životem a dílem staroorientálního filologa a historika, významné postavy eskoslovenského spole enského a odborného ...
  • Brněnské vilové kvarteto a potenciál jejich zahrad 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   The presented diploma thesis "Brno Villa Quartet and Their Gardens Potential" follows four villa gardens in Brno that are currently open to the public. It presents individual gardens and observes their changes and use over ...
  • Československý svaz žen v letech 1965 - 1975 

   Defence status: DEFENDED
   Počárovská, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 1. 2018
   Tato diplomová práce si klade za cíl popsat fungování Československého svazu žen, jediné státem povolené ženské organizace v Československu, v letech 1965-1975. K tomuto účelu je práce rozdělena do čtyř kapitol. První ...
  • Dějiny dolního toku řeky Lužnice 

   Defence status: DEFENDED
   Prokop, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Vztah mezi člověkem a řekou se vytváří od samých počátků lidské existence. Prošel mnoha podobami - význam vodních toků stoupal či klesal v závislosti na momentální úrovni vývoje lidského druhu. Některé funkce si řeka ...
  • Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky "nevinné"? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách v letech 1938-1952 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   V českých matematických učebnicích z let 1938-1952 sleduji odraz historické skutečnosti ve slovních úlohách. Na základě vymezení historické skutečnosti je sledován obsah zadání slovních úloh, jeho proměna a vliv na přijetí, ...
  • Dolování a mincování v Kutné Hoře jako námět integrované tematické výuky v dějepise na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je věnována konceptu integrované tematické výuky, historii dolování stříbrné rudy a ražení mincí v Kutné Hoře. Praktická část představuje návrh ...
  • Edukace jako nástroj poznání národní kulturní památky státního hradu Buchlov 

   Defence status: DEFENDED
   Jošková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   The thesis is focused on the interconnection of education and knowledge of the history presented in the environment of national cultural monuments. The main aim is clarification the concept of education and introduce it ...
  • Francouzské učebnice dějepisu jako inspirace pro české prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlmeier, Aleš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   5 ABSTRACT: The present thesis deals with history textbook usage in lower secondary school classes. It focuses on the work methods in French history books and their possible application within the Czech system while taking ...
  • Historie středověkého odívání ve výuce dějepisu na středních odborných školách 

   Defence status: DEFENDED
   Raubicová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   NÁZEV: Historie odívání ve výuce dějepisu na středních odborných školách AUTOR: Veronika Raubicová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. ABSTRAKT: Práce je zaměřena ...
  • Jak se učí romské dějiny? 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   This Master thesis deals with teaching of history of the Roma people in history lessons. The incorporation of Roma history to the curriculum is supported in the national Framework Program for Elementary Education, primarily ...
  • Kapitola z dějin Československého červeného kříže (1945 - 1952) 

   Defence status: DEFENDED
   Kocandová Jelínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   The thesis is dedicated to the history of the Czechoslovak Red Cross (CSRC) organization, especially to the period 1945 - 1952. The CSRC carried out valuable activities between 1945 and 1948 not only in the medical field, ...
  • Kostelec nad Černými lesy - vlastivědná příručka pro učitele 1. stupně 

   Defence status: DEFENDED
   Drtikolová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 1. 2007
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování vlastivědné příručky pro učitele prvního stupně základní školy o městě Kostelci nad Černými lesy. V Kostelci nad Černými lesy jsem prožila své dětství a stále se tam ...
  • Kostely z Podkarpatské Rusi na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
  • Lidová architektura středního Povltaví v muzejním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Typtová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Marie Musilová (1877 - 1939): Život soukromý nebo veřejný? 

   Defence status: DEFENDED
   Jahelková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
  • Muzejní edukační program "Lidice a Royal Air Force" 

   Defence status: DEFENDED
   Kyliášová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
  • Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 

   Defence status: DEFENDED
   Sýkorová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Diplomová práce si klade za cíl připravit, ověřit v praxi a vyhodnotit muzejní edukační program pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol věnující se proměnám vyučování ve 20. století. Úkolem je představit ...
  • Naše obec Hostivař.Případová studie výchovně - vzdělávacího projektu 

   Defence status: DEFENDED
   Mácová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Cílem diplomové práce je tedy vytvořit projekt, kterým bych do běžné školní praxe zavedla základní principy Rámcového vzdělávacího programu a zároveň při jeho realizaci dokázat, že metoda projektového vyučování vhodně ...
  • Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Brodňanská, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá obrazem první republiky v učebnicích dějepisu ve 2. polovině 20. století. Hlavním záměrem práce je reflexe způsobu a proměny zpracování výkladu první republiky v učebnicích dějepisu vydávaných ...
  • Operace Silver A v Pardubicích (1941-1942): Didaktické využití regionálních dějin při projektové výuce na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vybíralová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Práce se zabývá regionálními dějinami a možnostmi jejich didaktického využití ve výuce dějepisu na základní škole. Teoretická část práce se věnuje charakteristice projektového vyučování a regionálních dějin. Současně je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV