• Komparace vzdělávacího systému České republiky a Francie se zaměřením na výuku základů společenských věd na gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Krbcová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Prvním cílem této diplomové práce je komparace dvou vzdělávacích systémů, a to českého a francouzského. Při porovnávání obou systémů jsem věnovala pozornost jak společným rysům, tak především prvkům, ve kterých se tyto dva ...
  • Kontroverzní témata v hodinách občanské výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   The topic of this thesis is "Controversial issues in classes of Civics." In the theoretical part I first deal with goals and contents of Civics subject from point of view of different curricular documents. I further address ...
  • Multikulturní výchova: etnický původ, identita, soužití 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce Multikulturní výchova: etnický původ, identita, soužití se zabývá prvkem různorodosti ve společnosti, v souvislosti se představením průřezového tématu multikulturní výchova v rámcových vzdělávacích programech. ...
  • Problém jako prostředek výchovy k demokracii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klecandová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce se zabývá řešením problému jako důležitým prostředkem při výchově k demokracii jako prostředek výchovy. Pokud studenti řeší problémy týkající se školního či veřejného života na základě demokratických principů, ...
  • Role učitele v současné společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krotká, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   RESUME Diplomová práce Role učitele v současné společnosti se snaží čtenáři přiblížit, jak se v posledních letech proměnila role učitele a co všechno mělo na tuto změnu vliv. Práce je rozčleněna do sedmi částí. První ...
  • Srovnání kurikulárních materiálů se zřetelem na výchovu k občanství v České republice a v USA 

   Defence status: DEFENDED
   Rádlová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
   Cílem této diplomové práce bylo srovnání kurikulárních dokumentů vztahujících se ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost v ČR a Společenské vědy v USA. Dokumenty jsem porovnávala na různé úrovni obecnosti, od legislativního ...
  • Využití audiovizuální techniky v hodinách občanské výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Augustová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 1. 2006
   Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Mám ráda tvůrčí práci, ve které mám určitou svobodu tvorby, která není stereotypní a bude mi nápomocna v mé budoucí pedagogické praxi. Masmédia jsou nedílnou součástí téměř všech ...
  • Využití interaktivní tabule v hodinách občanské výchovy na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vránková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce je zaměřena na využití moderních technologií ve vyučování. V úvodní části se zabývá postavením předmětu výchovy k občanství v dnešním vzdělávacím systému. Poté nastiňuje klady a zápory moderních technologií ...
  • Výchova k občanství - Člověk ve společnosti - didaktická analýza tematického okruhu a jeho realizace ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Cílem diplomové práce bylo na základě didaktické analýzy a analýzy výukových cílů tematického okruhu "Člověk ve společnosti" vytvořit výukový materiál využitelný pro učitele i žáky ve výuce Výchovy k občanství v 6. a 7. ...
  • Výchova k občanství - stát a právo - didaktická analýza tematického okruhu a možnosti jeho pedagogické aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Vildtová, Žaneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá významem a výukou právní výchovy na základní škole. V úvodní kapitole je vysvětlen význam a podstata právní a státoprávní výchovy a jejich místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní ...
  • Výchova k občanství a environmentální výchova na základní a střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Toužimská, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá environmentální výchovou mládeže a jejím významem pro přechod společnosti k trvale udržitelnému životu. Zdůrazňuje nutnost proniknout k jádru problému, kterým je citové odcizení současného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV