• Adventist and Mormon congregations in Czechia: Distribution, position and manifestation of social capital 

   Defence status: DEFENDED
   Reeves, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Předkládaná práce se zabývá dvěma relativně mladými "západními" křesťanskými církvemi (tj. Církev Adventistů sedmého dne a Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Mormoni) v Česku jako zdroji sociálního kapitálu pro ...
  • Aktéři přeshraniční spolupráce v euroregionu Silva Nortica 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předložená diplomová práce se zabývá aktéry přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silva Nortica. Cílem práce je analyzovat, jací aktéři ovlivňují přeshraniční region Silva Nortica a jsou zapojeni do přeshraniční spolupráce ...
  • Camino de Santiago: poutnictví jako faktor regionálního vývoje 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverková, Inka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Svatojakubská poutní cesta je zde představena z dvou hledisek. Nejprve je předmětem zkoumání její charakter a pozice v rámci sakrálně-profánního kontinua. Její pozice je zkoumána na základě dat o motivech pouti z poutnické ...
  • Euroregion Neisse-Nisa-Nysa: platforma přeshraniční spolupráce na příkladu Fondu malých projektů 

   Defence status: DEFENDED
   Slavotínková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Předložená diplomová práce se věnuje přeshraniční spolupráci a Fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Prvním cílem bylo analyzovat projekty z FMP za programovací období 2007-2013. Následně se práce snaží ...
  • Fenomén reliktnej hranice a jej vplyv na religiozitu obyvateľstva a sakrálnu krajinu Manětínska 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bačo, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   The presented diploma thesis deals with the effects of the Czech-German relict border on the religiosity and the sacral landscape of the city region called Manetin, which consists of the permanent Czech territory and the ...
  • Fenomén reliktnej hranice a jej vplyv na religiozitu obyvateľstva a sakrálnu krajinu Manětínska 

   Defence status: DEFENDED
   Bačo, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
   Táto diplomová práca je venovaná štúdii vplyvov česko-nemeckej reliktnej hranice na religiozitu a sakrálnu krajinu územia mesta Manětín, reprezentujúceho kontinuálne české územie a obce Nečtiny s nemeckým historickým ...
  • Geografie náboženství z feministické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Klingorová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 12. 2017
   Dizertační práce vychází z postsekularizační teze, která zdůrazňuje vzrůstající roli náboženství v současné společnosti. Náboženství je v postmoderním období chápáno nejen jako objektivní pravda, ale i jako individuální ...
  • Historický vývoj přeshraniční spolupráce: příklad Euroregionu Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Jánová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá historickým vývojem přeshraniční spolupráce v Euroregionu Šumava neboli české části česko-německého a česko-rakouského pohraničí vymezeného Euroregionem Šumava/ Bayerischer Wald - Unterer Inn/ ...
  • Islamofobie v Evropě: příklad Česka a Španělska 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 9. 2014
   SOBOTOVÁ, J. (2014): Islamofobie v Evropě: příklad Česka a Španělska. Univerzita Karlova, Praha, 153 s. Diplomová práce je zaměřena na problematiku islamofobie v Evropě. Jako modelová území byly zvoleny Česko a Španělsko. ...
  • Koclířov u Svitav: Poutní místo (mezi)národního významu 

   Defence status: DEFENDED
   Jančík, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Diplomová práce představuje Mariánské poutní místo Koclířov u Svitav jako živé sídlo Českomoravské Fatimy, národního centra Fatimského apoštolátu v ČR, které svým významem sehrává unikátní postavení v rámci univerzální ...
  • Koclířov u Svitav: poutní místo (mezi)národního významu v sekularizovaném státě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jančík, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Mariánské poutní místo Koclířov u Svitav je zde představeno jako živé sídlo Českomoravské Fatimy, národního centra Fatimského apoštolátu v ČR, které svým významem sehrává unikátní postavení v rámci univerzální římskokatolické ...
  • Kultura pohřbívání Západního světa v kontextu společensko-politických proměn 

   Defence status: DEFENDED
   Hupková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 9. 2013
   This dissertation is focused on changes in burial culture in the modern and post-modern era resulting from the introduction of cremation as a new part of burial practices in Western countries. Its aim is to analyze changes ...
  • Kulturní a náboženská identita Tibeťanů a tibetských komunit rozvíjející se mimo historické území Tibetu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlátová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce se pokusila čtenáři nastínit proměnu tibetské společnosti žijící v Tibetu a v exilu za posledních 50 let a zhodnotit její potenciální možnosti rozvoje. Na historickém území Tibetu se vlivem nízké gramotnosti ...
  • Kulturní a náboženská identita Tibeťanů a tibetských komunit rozvíjející se mimo historické území Tibetu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pavlátová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Diplomová práce se pokusila čtenáři nastínit proměnu tibetské společnosti žijící v Tibetu a v exilu za posledních 50 let a zhodnotit její potenciální možnosti rozvoje. Na historickém území Tibetu se vlivem nízké gramotnosti ...
  • Lokální politici jako aktéři regionálního rozvoje na Karlovarsku po roce 1989 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vítek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá funkcí lokálních politických činitelů jakožto aktérů regionálního rozvoje v Karlovarském kraji. Prvotním cílem práce je zvolení vhodných modelových území v rámci Karlovarského kraje. ...
  • Lokální politici jako aktéři regionálního rozvoje na Karlovarsku po roce 1989 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vítek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá funkcí lokálních politických činitelů jakožto aktérů lokálního rozvoje v modelových územích. Prvotním cílem práce je tedy zvolení vhodných modelových území v rámci Karlovarského kraje. ...
  • Media a prostor: vliv koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie 

   Defence status: DEFENDED
   Brádková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Diplomová práce se zabývá vlivem koloniální minulosti na současné zpravodajství Francie a Británie. Ústřední pozornost je věnována vybraným koloniím a frekvenci jejich zmiňování na internetových serverech Skynews.com a ...
  • Nekrogeografický výzkum Česka: základní charakter a územní diferenciace nekrogeografických aspektů v Česku s důrazem na jejich vztah k náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Hupková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Martina Hupková - Nekrogeografický výzkum Česka ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá tématem smrti, které dosud zůstalo českou geografií opomíjeno. V české společnosti je téma smrti tabuizováno, přesto je právě způsob ...
  • Pohraničí a přeshraniční spolupráce: příklad Euroregionu Silva Nortica 

   Defence status: DEFENDED
   Smržová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 9. 2007
  • Poutní cesty: příklad Camino de Santiago 

   Defence status: DEFENDED
   Vaverková, Inka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV