• Alexej Fried: Trojkoncertino pro hoboj, klarinet, fagot, smyčce a 2 bicí nástroje 

   Defence status: DEFENDED
   Kleinerová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
  • Analytická metoda Allena Forteho a její aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Alice (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Tato práce se zabývá analytickou metodou Allena Forteho vycházející z matematické teorie množin. Tato metoda je především ve Spojených Státech Amerických často používaným nástrojem pro analýzu atonální hudby. V české ...
  • Fascinace vysokým mužským hlasem: Internetová tvorba Nicka Pitery 

   Defence status: DEFENDED
   Filippi, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Předmětem práce je zkoumání fenoménu fascinace vysokým mužským hlasem v současné (populární) kultuře, především ve vztahu k performanci genderové identity. Jako případová studie zde slouží internetová tvorba amerického ...
  • Forman's Amadeus and the Role of Music in Film Narrative 

   Defence status: DEFENDED
   Bazika, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Forman's Amadeus and the Role of Music in Film Narrative Vedoucí diplomové práce (supervisor): Zpracoval (author): Mgr. Tereza Havelková, Ph.D. Tomáš Bazika studijní obor (program): Praha, July 2020 Obecná teorie a dějiny ...
  • Geraldine Mucha. Sonda do života a díla skladatelky 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Předkládaná bakalářská práce pojednává o skotsko-české hudební skladatelce Geraldine Muchové (1917-2012). Cílem práce je na základě dostupných pramenů kriticky zhodnotit skladatelčin přístup ke kompozici a jeho vývoj v ...
  • Globálně sdílený feminismus v lokálním kontextu na příkladu slovenské zpěvačky a raperky Simy 

   Defence status: DEFENDED
   Melicharová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Tato práce se zaměřuje na moment, při kterém dochází k přenosu globálně sdílených prvků feminismu do lokálního kontextu. Prostřednictvím kyberprostoru se současné feministické projevy z angloamerické populární kultury a z ...
  • Hudba Geraldiny Muchové: Analýza kompozičního stylu z pohledu feministické muzikologie 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce je první sondou do odbornou literaturou dosud zcela nereflektované hudby skotsko-české skladatelky Geraldine Muchové (1917-2012). Její kompoziční styl a hudební řeč, stejně jako jejich ...
  • Hudba v reklamě zlínských ateliérů v letech 1930-1940. Střevíček Bohuslava Martinů a jeho dobový kontext. 

   Defence status: DEFENDED
   Cechová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce zaměřená na filmové reklamy zlínských ateliérů ve třicátých letech 20. století podává ucelený přehled historie, vývoje a funkce reklamy ve firmě Baťa až k zlínskému propagačnímu filmu. Ten se utvářel v ...
  • "Hudebnice nebo kuriozity?" Československá dívčí kapela Satanic Girls 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Práce se zabývá tématem československé dívčí kapely Satanic Girls (v jižní Americe vystupující pod názvem Las Satánicas), která působila od srpna 1968 v emigraci. Autorka na základě analýzy rozhovorů (vedených v období ...
  • Karel Velebný a třetí proud 

   Defence status: DEFENDED
   Pudlák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   This Master's thesis focuses on the specific features and phenomena in the Czech third stream in the 1960s. These specifics are identified, on the one hand, through the analysis of Karel Velebný's third streams compositions, ...
  • Mýtus národa a autentickosť folklóru v slovenskej folklórnej talent TV show Zem spieva (2017) 

   Defence status: DEFENDED
   Moravčíková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Táto diplomová práca popisuje mechanizmy, prostredníctvom ktorých talentová show Zem spieva (2017) vysielaná slovenskou verejnoprávnou televíziou vytvá- ra koncept predvádzania folklóru ako spôsobu budovania a vyjadrenia ...
  • Nová jednoduchost (v české hudbě konce 20. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Ledvinka, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Na základě pozorování určitých kompozičních technik a přístupů, jež se objevují v tvorbě některých českých autorů od 80. let dvacátého století, se předkládaná práce snaží tyto jevy zařadit do kontextu světové hudby. Ve ...
  • Pozůstalost Luboše Fišera 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Tato práce představuje pozůstalost skladatele Luboše Fišera (1935-1999). Katalog významné části pozůstalosti a na jeho základě vypracovaný detailní soupis skladeb tvoří těžiště práce. Předcházející původní text formuluje ...
  • Pozůstalost Viktora Kalabise v Českém muzeu hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Kočovská, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 2. 2012
   První část diplomové práce se věnuje notové pozůstalosti Viktora Kalabise uložené v Českém muzeu hudby a problematickým okruhům, které z této pozůstalosti vyplývají. Cílem je informovat o stavu a rozsahu pozůstalosti a ...
  • Pozůstalost Vladimíra Lébla v Českém muzeu hudby 

   Defence status: DEFENDED
   Polášková, Anežka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   První část diplomové práce se zabývá pozůstalostí muzikologa Vladimíra Lébla v Českém muzeu hudby a dalšími dochovanými autorovými písemnostmi mimo tuto instituci. Cílem tak je poukázat na dosud neprobádané materiály tohoto ...
  • Průniky jazzu a soudobé kompozice v české hudbě 2. poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Hampl, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Práce se zabývá problematikou průniků jazzu a soudobé kompozice v československé hudbě 70. let 20. století. Pojednává problematiku nejednoznačnosti v náhledu československé hudební literatury 60. až 80. let na Schullerův ...
  • Představa interpretační tradice v České filharmonii: Příklad Dvořákovy "Novosvětské" symfonie 

   Defence status: DEFENDED
   Mišejková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   V této práci se snažím najít a popsat konkrétní znaky interpretační tradice Novosvětské symfonie v podání České filharmonie. K tomu jsem zvolila kombinaci dvou metod - metody polostrukturovaných rozhovorů spolu s analýzou ...
  • Queer utopie: alternativní realita v kontextu hudební queer scény současné Ukrajiny 

   Defence status: DEFENDED
   Romanovska, Kateryna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Recepce sovětské operety v Československu na případu Dunajevského Bílého akátu 

   Defence status: DEFENDED
   Frank, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Práce se zabývá tématem uvádění sovětských operet v Československu mezi lety 1946 a 1987. Import sovětského repertoáru na československé operetní scény byl spojen s kulturně- politickými transformacemi počátku československého ...
  • Studie Mirka Očadlíka Žena v české hudbě v kontextu sborníku Česká žena v dějinách národa (1940) 

   Defence status: DEFENDED
   Hradecká, Anna Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Bakalářská práce kriticky zpracovává téma dobového diskurzu o postavení a uplatnění žen v české hudbě, jak jej formuloval Mirko Očadlík ve studii Žena v české hudbě, jež vyšla ve sborníku Česká žena v dějinách národa (1940). ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV