• Audit quality in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkná, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Audit statutárních výkazů je povinný pro většinu velkých společností. Auditor vydává svůj názor, zda-li jsou finanční výkazy pravdivé a věrné. Finanční výkazy jsou používány při rozhodovacích procesech mnoha z partnerů ...
  • Audit quality in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Pěkná, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 30. 3. 2011
   Audit of statutory financial statements is mandatory for major part of big companies. Auditor ascertains the validity and reliability of information in the financial statements. Since stakeholders use financial statements ...
  • Český dluhopisový trh versus investice do cizoměnových dluhopisů 

   Defence status: DEFENDED
   Šopejstal, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Diplomová práce chce odpovědět na otázku, zda v současném prostředí nízkých výnosů v České republice jsou české státní dluhopisy ještě atraktivní v porovnání se zahraničními? Práce se zaměřuje na stav českého trhu s dluhopisy ...
  • Historický vývoj kolektivního investování nejen na českém trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008
  • IPO na středoevropských akciových trzích 

   Defence status: DEFENDED
   Roženský, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 22. 10. 2008
   Práce se zabývá problematikou primárních emisí (IPO) na středoevropských akciových trzích v období posledních pěti let. V první části jsou hledány důvody, proč počet IPO v Polsku patří k nejvyšším v Evropě, zatímco v České ...
  • Krátká historie Komise pro cenné papíry 

   Defence status: DEFENDED
   Zamrazilová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 20. 6. 2008
  • Regulace auditorské činnosti a nezávislost auditora: Teorie a česká praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Bízová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 5. 9. 2006
   Práce se zabývá regulací auditorské činnosti v České republice. Jejím cílem je posoudit, do jaké míry je tato regulace efektivní v posilování nezávislosti auditora a v maximalizaci poskytovaných auditorských služeb, a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV