• Enthúsiasmos v myšlení starověkého Řecka 

   Defence status: DEFENDED
   Fleischerová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 3. 2016
   Enthusiasmos in thinking of ancient Greece. - This disertation thesis analyzes the issue of enthusiasm in the context of thinking of the Ancient and Classical Greece. In a theoretical manner also tries to gain an insight ...
  • Estetika a politika: pojetí Jacquese Rancièra 

   Defence status: DEFENDED
   Krochmalný, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   v anglickém jazyce Proposed thesis focuses on the writings of french theoretician Jacques Rancière. Particular emphasis is put on a manner, in which the spheres of aesthetics and politics appear and intervine in Rancière's ...
  • Evropské osvícenství 18. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Bohumil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Ve své bakalářské práci jsem se zabýval tématem Evropské osvícenství 18. století. Zabýval jsem se obecnou charakteristikou osvícenských myšlenek. Zaměřil jsem se na myšlenku civilizace, význam míru v osvícenské filozofii ...
  • Filosofie Louise Althussera v "teoreticistním" období 

   Defence status: DEFENDED
   Kužel, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 3. 2014
   TITLE: The Philosophy of Louis Althusser in his ‚theoreticist' period AUTHOR: Petr Kužel DEPARTMENT: Social Sciences and Philosophy, Department SUPERVISOR: Mgr. Michael Hauser Ph.D. ABSTRACT: The thesis focuses on a ...
  • Filozofie dějin Oswalda Spenglera 

   Defence status: DEFENDED
   Ciburová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Instituce školy na konci dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Ivo (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Resumé Tématem diplomové práce je instituce školy jako místo prolínání epistemického, etického a mocenského diskursu. Metodologicky, ale především tematicky vychází z díla francouzského post- strukturalisty Michela Foucaulta, ...
  • Interpretace husitství ve filosofii českých dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Vasiluk, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
  • Liberální demokracie a občanská společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Chloubová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce kriticky reflektuje teorii C. B. Macphersona. Zabývá se jeho vizí demokracie jako jednotřídní společnosti, která je s příchodem liberalismu postupně přetvářena pro třídně rozvrstvenou společnost jako následek ...
  • Náboženství v díle Ericha Fromma 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Nedogmatický marxismus 50. a 60. let v Československu (Karel Kosík a Milan Machovec) 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jaromír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 1. 2019
   a zkoumá vliv tohoto myšlení na jejich stěžejní díla následující dekádě. V let, ve kterém se formovaly osobnosti a myšlenky obou autorů. tehdejším Č Kosíkovo a Machovcovo myšlení. V závěrečné části práce jsou nastíněny ...
  • Politická filosofie Slavoje Žižka 

   Defence status: DEFENDED
   Májíček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   In our thesis we will discuss political philosophy of Slavoj Žižek. Our aim is to explore his thoughts in the context of searching for an emancipatory strategy for 21st century. In first par of our thesis we will concentrate ...
  • Politické myšlení Judith Butlerové 

   Defence status: DEFENDED
   Sůsa, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   My thesis is focused on critical analysis of political thought of American philosopher Judith Butler. Butler is concerned with the relationship between individual identity and collective subjectivity, and her works - which ...
  • Porovnávání pohledu na člověka u Karla Marxe, Sigmunda Freuda a jejich následovníků 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Havel, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Cílem této práce je porovnat různé pohledy na člověka, a to především ze dvou různých stran. Totiž ze strany Karla Marxe a ze strany Sigmunda Freuda. V čem se přesně jejich způsob definice člověka, jeho chování i jeho ...
  • Postmoderní obraz světa podle Petera Sloterdijka 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Bohumil (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   6 Abstrakt Práce se zabývá dílem Petera Sloterdijka. Ve své práci se zaměřuji na Sloterdijkovo pojetí pojmu cynicismus ve vztahu ke kynicismu. Nejprve se pokouším podrobně popsat samotný pojem cynicismus, který považuji ...
  • Převrácený totalitarismus 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Tato diplomová práce kriticky reflektuje teorii amerického politického filozofa S. Wolina. Práce vymezuje Wolinovo pojetí převráceného totalitarismu. Dále podává přehled běžných, mainstreamových pojetí totalitarismu v ...
  • Rawls a Nozick: Teorie spravedlnosti a její kritici 

   Defence status: DEFENDED
   Rod, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Hlavním cílem práce je co nejstručněji představit teorii spravedlnosti jako slušnosti v knize Teorie spravedlnosti Johna Rawlse a srovnat ji s kritikou v knize Anarchy, State and Utopia Roberta Nozicka. Cílovou skupinou ...
  • Sigmund Freud a Karl Marx - jejich pohled na člověka a jejich odkaz 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Jan Havel Sigmund Freud a Karl Marx - jejich pohled na člověka a jejich odkaz Abstrakt: Tato práce se zabývá pohledem na člověka u Marxe a Freuda. Obsahuje kromě úvodu, metodologie a závěru tři hlavní časti. Jedná se o ...
  • Slavoj Žižek a kritika ideológie 

   Defence status: DEFENDED
   Takač, Peter (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 6. 2021
   Cílem práce je analyzovat současnou formu ideologie prostřednictvím práce Slavoje Žižka. Její cílem je odpovědět na otázku - vyplývající z rozšířeného pojetí konce ideologie - v co dnes lidé věří. Jinými slovy, čím se ...
  • Sociální rizika v moderní globalizované společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Peč, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
  • Úvod do myšlení Vratislava Effenbergera(Dialektika vzniku pojmu ideových modelů) 

   Defence status: DEFENDED
   Svěrák, Šimon (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   disertační práce Úvod do myšlení Vratislava Effenbergera (Dialektika vzniku pojmu ideových modelů) Mgr. Šimon Svěrák Předkládaná práce seznamuje čtenáře se základními aspekty teoretického systému Vratislava Effenbergera, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV