Now showing items 1-20 of 30

  • Aktivity před četbou, při četbě a po četbě při práci s textem ve výuce literatury na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Chmarová, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 5. 2011
   Tato diplomová práce se zabývá aktivitami před četbou, při četbě a po četbě textu v hodinách literární výchovy na 2. stupni základní školy. První část mapuje výsledky testování čtenářské gramotnosti českých žáků v mezinárodním ...
  • Anekdota ve výuce vyprávění na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pečenková, Milada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Komunikace je nezbytnou součástí života v jakékoliv sociální skupině, kde nabývá specifických rysů podle jejího složení. Jinak mezi sebou komunikují dospělí lidé, jinak probíhá komunikace mezi dětmi. Děti jsou ve svém ...
  • Četba naučných textů na 1. stupni ZŠ a aktivity na podporu četby 

   Defence status: DEFENDED
   Vrňáková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   TITLE: Reading educational texts in primary school and activities for promoting reading AUTHOR: Alena Vrňáková DEPARTMENT: Czech Literature Department SUPERVISOR: PhDr. Ondřej Hausenblas ABSTRACT: The aim of this thesis ...
  • Čtenářská gramotnost a její rozvoj ve výuce literatury na ZŠ a G 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Výchozím bodem této práce je tvrzení, že žáci druhého stupně dosáhli v mezinárodním srovnání zaměřeném na čtenářskou gramotnost spíše podprůměrných výsledků (PISA 2000 - podprůměrné výsledky, PISA 2003 - průměrné výsledky, ...
  • Čtenářské strategie na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Petřičová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 1. 2017
   Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, které čtenářské dovednosti je třeba u žáků druhého stupně základní školy rozvíjet, a jakými metodami, strategiemi, formami práce, pomůckami a vyučovacími postupy lze tohoto ...
  • Čtenářství žáků vyučovaných genetickou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Ryšková, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   112 ABSTRACT This thesis explores the influence of so called "genetic method of initial reading learning" for further readership of children in the third class of elementary school. The aim of this thesis is to compare ...
  • Didaktická interpretace zahraničních textů o holocaustu pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Razimová, Anežka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   The main aim of this diploma thesis is to provide materials about the Holocaust to secondary school teachers. The theoretical part provides general information about the Holocaust and World War II and it deals with the ...
  • Interakce mezi textem a přednašečem v procesu interpretace literárního textu 

   Defence status: DEFENDED
   Korábečný, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Interpretace textů Dálného východu na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 9. 2006
   Cílem této diplomové práce je představit literaturu Dálného východu' z hlediska možnosti jejího využití při výuce vzdělávacího oboru český jazyk a literatura na gymnáziích. Povaha této práce je tedy didaktická, neaspiruje ...
  • Model výuky literatury na II.stupni základní školy s využitím tvořivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   V diplomové práci je představen model výuky literatury, jehož cílem je rozvíjet kreativitu žáků a zároveň kreativní potenciál žáků využívat jako motivující nástroj učení. Cílem diplomové práce je uspořádat teoretická ...
  • Možnost spolupráce mezi školou a rodinou v práci s literárním textem na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá problematikou dětského čtenářství. Uvádí, že kjeho rozvoji je potřeba spolupráce rodiny a školy. Zkoumá, jak by tyto dvě instituce mohly spolupracovat, a porovnává, jak spolupracují u nás a v ...
  • Ověření postupů práce s poezií na 2.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Bierdümpflová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   V této diplomové práci jsou ověřovány postupy pro práci s poezií na druhém stupni základní školy. V teoretické části je vymezen termín poezie a stručně shrnut vývoj poezie pro děti a mládež. V kapitole Poezie ve škole se ...
  • "Past na čtenáře" jako narativní strategie a možnosti jejího didaktického využití. 

   Defence status: DEFENDED
   Kaleta, Juda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   This thesis focuses on the concept of the trap for the reader, which is defined using the methodology of the cognitive science cognitive literary studies as an input of such structures and concepts in the text by which ...
  • Podpora a rozvoj porozumění čtenému u žáků pátých ročníků 

   Defence status: DEFENDED
   Cachová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje porozumění čtenému, konkrétně u žáků pátých ročníků. Teoretická část práce vychází z vymezení pojmu čtenářské gramotnosti, v jehož rámci je uvedena i klasifikace určitých ...
  • Podpora čtenářství u chlapců 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Jolana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá problematikou chlapeckého čtenářství. Specifikuje potřeby dětí v četbě, zejména pak potřeby chlapců. Charakterizuje dispozice čtenáře a vlivy, které na ně působí. Krátce shrnuje ...
  • Postupy vedoucí k propojení komunikační, jazykové a literární výchovy na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šušmáková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   NÁZEV: Postupy vedoucí k propojení komunikační, jazykové a literární výchovy na 1. stupni ZŠ AUTOR: Anna Šušmáková KATEDRA (ÚSTAV): Katedra české literatury VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Ondřej Hausenblas ABSTRAKT: Cílem této ...
  • Pracovní listy pro práci s poezií ve 3. -5 . třídě ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Rybníčková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   Podnětem napsání této diplomové práce mi byl vztah většiny našich žáků četbě a také pojetí literární výchovy většinou učitelů: nekladení důrazu na vědomé pěstování kultivovaného čtenářství a radosti z četby. Vzhledem ...
  • Reflektivní aktivity ve výuce literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíková, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 1. 2009
   Diplomová práce Reflektivní aktivity ve výuce literatury se zabývá aplikací literární reflexe do hodin literatury na českých školách. Reflexi definuje na základě transakční teorie Louise Rosenblattové. Teoretická část ...
  • Role ilustrace na porozumění textu LPDM na 1.st.ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Cimerová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   The aim of this thesis is to explore the region of illustrations in the books for children and youth not only from the illustration itself, but also in the context of the relationship of illustration and text. The theoretical ...
  • Rozvoj čtenáře na 2.stupni ZŠ: Základní čtenářské strategie 

   Defence status: DEFENDED
   Lavičková, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce se zabývá rozvojem čtenáře na druhém stupni základní školy se zaměřením na základní čtenářské strategie. Vyjasňuje pojmy funkční gramotnost a čtenářská gramotnost. Na základě mezinárodních výzkumů PISA a PIRLS zkoumá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV