• Analýza českých mluvených projevů nerodilých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Pémová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): The work in this diploma contains an analysis of speech accuracy and fluency of Russian speaking and English speaking students of Czech language, based on case studies. For these case studies two Russian ...
  • Analýza mluvené češtiny u rusky mluvícího etnika 

   Defence status: DEFENDED
   Uzbekov, Timur (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Práce se zabývá analýzou mluvené češtiny u rusky mluvících cizinců žijících v České republice. Na základě přepisu ústních projevů jsou jsou zachyceny a popsány gramatické, výslovnstní a stylistické chyby, které se vyskytly ...
  • Bulharská stopa v životě Boženy Němcové 

   Defence status: DEFENDED
   Georgieva Ivanova, Sylvia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Bulharská stopa v životě Boženy Němcové Vztah Boženy Němcové k Bulharsku, k bulharské kultuře, k životu a bojům Bulharů koncem padesátých a začátkem šedesátých let 19. století patří k nejvýznamnějším kapitolám česko- ...
  • Bulharský román Vítězslava Nezvala, aneb V. Nezval a Dora Gabe v česko-bulharských literárních souvislostech 

   Defence status: DEFENDED
   Georgieva Ivanova, Sylvia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   - English Vítězslav Nezval's Bulgarian Romance, or Dora Gabe and V. Nezval in Czech-Bulgarian Literary Connections I first heard about the personal encounters and relationship between the poets Dora Gabe and Vítězslav ...
  • Česká komunita v bývalém carském a současném Rusku, zejména v černomořské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Kubrakova, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Tato bakalářská práce je věnována problematice českého osídlení na teritoriu bývalého carského a současného Ruska, zejména v černomořské oblasti. Soustředím se na přehled českého vystěhovalectví do carského Ruska, zaměřím ...
  • Čeština a lidové tradice v Eibentálu v rumunském Banátu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlicec, Hermina Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis focuses on the folk traditions and language of Czech compatriots living in Eibentál, in Romanian Banat. The work will describe the historical development of the Czech village Eibentál up to the present. ...
  • Čeština pro italské rodilé mluvčí: analýza studijních materiálů a metodická doporučení pro výuku 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáčková, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato práce je věnována výuce češtiny pro cizince s italštinou jako mateřským jazykem. Mapuje historii publikací češtiny pro Italy a blíže analyzuje ty, které jsou v současnosti dostupné a používané. U těchto zjišťuje, jak ...
  • Čeští krajané v ruském Novorossijsku 

   Defence status: DEFENDED
   Staniševská, Angelina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 6. 2014
   Autor: Angelina Staniševská Název bakalářské práce: Čeští krajané v ruském Novorossijsku Škola: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta Rok vydání: 2014 Počet stran: 40 Tato bakalářská práce pojednává o českém vystěhovalectví ...
  • Frazémy s číselným komponentem v českém a čínském jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Gong, Luoxi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Daná diplomová práce je věnována porovnání českých a čínských frazémů a idiomů obsahujících základní číslovky jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a deset. Po stránce teoretické práce obsahuje materiály ...
  • Medžuslovjanski jezyk (Medžuslovjanski jezyk) 

   Defence status: DEFENDED
   Vagner, Maria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   This bachelor thesis deals with Medžuslovjanski language, its history, grammar, typological classification and usefulness nowadays. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part ...
  • Porovnání studia bohemistiky na vybraných zahraničních univerzitách se studiem češtiny pro cizince na FF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Kochetkov, Kayrat (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato práce si klade za cíl porovnat výuku češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na některých dalších pracovištích ve světě a hlavně v Evropě. K porovnání byly použity informace ...
  • Porovnání studia bohemistiky na vybraných zahraničních univerzitách se studiem češtiny pro cizince na FF UK 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kochetkov, Kayrat (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl porovnat výuku češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na některých dalších pracovištích ve světě a hlavně v Evropě. K porovnání byly použity informace ...
  • Přechodníkové vazby v češtině a v ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Yakushkina, Daria (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá přechodníkovými vazbami v češtině a v ruštině, zaměřuje se na jejich komparaci v obou jazycích. Cílem je najít společné rysy a rozdíly v základní terminologii, v tvoření a ve frekvenci výskytu ...
  • Překládání ruských argotických výrazů do češtiny (na základě překladu románu S. Dovlatova Lágr od L. Dvořáka) 

   Defence status: DEFENDED
   Vartanian, Karina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Tato práce je věnována specifickému jazykovému útvaru - argotu a problematice překládání argotické lexikální vrstvy mezi ruštinou a češtinou. V první části je stručně představen problém spojený s charakteristikou termínu ...
  • Reklama na potraviny v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Russkina, Tamara (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   8 ABSTRAKT Tématem této diplomové práce je reklama na potraviny v médiích. V centru pozornosti stojí teoretické vymezení pojmu reklama, funkcí a záměrů reklamy a následná analýza vybraných audiovizuálních a tištěných reklam ...
  • Samuel Fritz - zapomenutý cestovatel 

   Defence status: DEFENDED
   Nechev, Toma Yaroslavov (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 2. 2012
   Bakalářská práce pojednává a blíže seznamuje s osobností pátera Samuela Fritze, českého jezuity, který na přelomu 17. a 18. století působil na misii u řeky Maraňon, splul také řeku Amazonku až k jejímu ústí, vytvořil mapu ...
  • Samuel Fritz - zapomenutý cestovatel 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nechev, Toma Yaroslavov (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Publikace pojednává a blíže seznamuje s osobností pátera Samuela Fritze, českého jezuity, který na přelomu 17. a 18. století působil na misii na řece Maraňon, splul řeku Amazonky až k jejímu ústí, vytvořil mapu veletoku a ...
  • Sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Odtsetseg, Tsenguun (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předložená diplomová práce se snaží přiblížit problematiku osvojování cizího jazyka a přístupy cizojazyčné didaktiky. Hlavním tématem práce je sociokulturní kompetence ve výuce češtiny pro cizince. Ta ostatně uvádí danou ...
  • Společenský život nejmladší generace po nástupu komunistického režimu v Československu 

   Defence status: DEFENDED
   Ciocca, Lorenza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 2. 2010
   Tato práce je zaměřena na život mládeže v 50. letech minulého století v Československu a možnosti jejího vyžití v mládežnických organizacích mocensky ovládaných komunistickým režimem. V úvodní části definuji komunismus, ...
  • Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Kulich, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 5. 2019
   Název práce: Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince Autor: Mgr. Karel Kulich Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV