• Oronymie a hydronymie CHKO Jizerské hory 

   Defence status: DEFENDED
   Lábus, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 5. 2012
   Oronyms and Hydronyms in Protected Landscape Area Jizera Mountains (Jizerské hory) Václav Lábus Abstract: The main goal of the present Ph.D. thesis titled Oronyms and Hydronyms in the Protected Landscape Area Jizera Mountains ...
  • Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny 

   Defence status: DEFENDED
   Lužická, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Hlavním úkolem této diplomové práce bylo shromáždění a představení kompletního oronymického materiálu z oblasti Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny s co největším možným počtem historických dokladů. Ve ...
  • Oronymie Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Lužická, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 3. 2010
   Hlavním úkolem této diplomové práce bylo shromáždění a představení kompletního oronymického materiálu z oblasti Džbánu, Křivoklátské vrchoviny a Hořovické pahorkatiny s co největším možným počtem historických dokladů. Ve ...
  • Pomístní jména v katastru Vysokého Chlumce, Hrabří, Hradců a Oříkova - příspěvek k analýze regionálních anoikonymických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Hamplová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Práce je založena na analýze pomístníchjmen nacházejících se v katastru středočeských vesnic Vysoký Chlumec, Hrabří, Hradce a Oříkov. Na shromážděný materiál je nahlíženo z několika různých hledisek. Důraz je kladen na ...
  • Pražská honorifikační urbanonyma v období 1945-1989 a jejich podíl na formování identity socialistického velkoměsta 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčníková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 6. 2. 2020
   This Ph.D. thesis investigates Prague urban toponyms used between the end of the Second World War and 1989. While the number of texts concerned with names of public spaces within cities/towns has been rising continuously ...
  • Rodná jména vietnamských dětí narozených v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasák, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Lukáš Vlasák Bakalářská práce - abstrakt česky (2014) Abstrakt (česky): V první části bakalářské práce je popsána struktura vietnamského jména, jsou uvedeny významy nejčastějších vietnamských rodných jmen, následně je ...
  • Slovotvorná analýza pomístních jmen v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 12. 2010
   Práce podává slovotvornou analýzu lexikálních jednotek vyskytujících se v pomístních jménech na území Čech. Části věnované analýze substantivních a adjektivních lexikálních jednotek jsou rozčleněny na oddíly zaměřené na ...
  • Úvod do literární onomastiky 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 10. 2015
   Úvod do literární onomastiky Abstrakt Žaneta Dvořáková Česká onomastika je tradičně na velice vysoké úrovni, má kvalitní teoretickou i metodologickou základnu a je uznávána ve světě. Literární onomastice coby jedné z jejích ...
  • Vývoj urbanonymie Litoměřic 

   Defence status: DEFENDED
   Nešev, Toma (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   v českém jazyce Úkolem diplomové práce je postihnout dynamiku a vývoj uličního názvosloví v Litoměřicích, a to se zaměřením na jeho sémantickou motivaci a slovotvornou strukturu. Materiál bude získán excerpcí z archivních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV