• Analysis and prediction of league games results 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsa, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Práce se zabývá analýzou hokejových utkání v rámci ne- jvyšší české hokejové soutěže v sezónách 1999/2000 až 2014/2015 a predikcí následujících zápasů. Popisuje a následně aplikuje teorii Kalmanova fil- tru, kde formy týmů ...
  • Exponenciální vyrovnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Nazev prace: Exponencialnivyrovnavani Autor: Jakub Mikulka Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalarske prace: Mgr. Tomas Hanzak e-mail vedouciho:hanzak@karlin.mff.cuni.cz Abstrakt: Prace ...
  • Kritéria těsnosti regrese dle typu vysvětlované proměnné 

   Defence status: DEFENDED
   Šimsa, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Práce se věnuje popisu modelů lineární, logistické, ordinální a mul- tinomické regrese a interpretaci jejích parametrů. Dále zavádí různé ukazatele kvality modelu a vztahy mezi nimi. Soustředí se zejména na Giniho koeficient ...
  • Maximalizace Giniho koeficientu v binární logistické regresi 

   Defence status: DEFENDED
   Říha, Samuel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   V bakalářké práci je popsán model binární logistické regrese. Pomocí pojmu ztrátové funkce jsou odvozeny metody odhadu parametrů modelu. Je definována "bohatá" množina "hezkých" ztrátových funkcí - beta rodina Fisher-kon ...
  • Metody dynamické analýzy složení portfolia 

   Defence status: DEFENDED
   Meňhartová, Ivana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Název práce: Metody dynamické analýzy složení portfolia Autor: Ivana Meňhartová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák, KPMS, MFF UK Abstrakt: V predloženej ...
  • Některé problémy exponenciálního vyrovnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Čurda, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   V této práci je stručně popsáno několik základních metod exponenciálního vyrovnávání, které jsou často používané k vyrovnávání časových řad a předpovídání. Jsou zde prezentovány vybrané problémy při použití vyložených metod ...
  • Odhadování a kritéria těsnosti modelu logistické regrese 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušková, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   V práci je popsán model binární logistické regrese a odhad jeho pa- rametrů metodou maximální věrohodnosti. Dále je navržen algoritmus pro me- todu nejmenších čtverců. V části věnované ukazatelům diverzifikační síly mo- ...
  • Regresní stromy 

   Defence status: DEFENDED
   Masaila, Aleh (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Title: Regression trees Author: Aleh Masaila Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Mgr.Tomáš Hanzák Abstract: Although regression and classification trees are used for data analysis ...
  • Regresní stromy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Masaila, Aleh (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Název práce: Regresní stromy Autor: Aleh Masaila Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Tomáš Hanzák Abstrakt: Ačkoliv regresní a klasifikační stromy se používají na analýzu ...
  • Statistická chyba při reprezentativních výběrech z populace 

   Defence status: DEFENDED
   Zvejšková, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV