• Distanční výuka zeměpisu na jaře 2020 

   Defence status: DEFENDED
   Máslo, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá distanční výukou, v praktické části konkrétně distanční výukou zeměpisu na jaře roku 2020 na základních školách a nižších stupních gymnázií. Cílem práce je popsat distanční výuku zeměpisu na ...
  • Dovednosti čtení a analýzy starých a současných map žáků základních škol a gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Gallus, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   The main goal of the thesis is to answer whether an ability to use maps in different ways is affected by one or more criteria specified by the author. The author has decided to test abilities of fifteen-year-old pupils to ...
  • Etické aspekty výuky zeměpisu - Výchova k hodnotám v hodinách středoškolského zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   This paper examines the ethical aspects of teaching geography in high school. Attention is focused on valuation, which is an integral part of both teaching geography and ethics. The thesis explains the concepts of character ...
  • Interpretace tematických map 

   Defence status: DEFENDED
   Nedbalová, Amálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 1. 2022
   Diplomová práce se zaměřuje na jednu z mapových dovedností - interpretaci mapy. Cílem práce je charakterizovat postup řešení úloh zaměřených na interpretaci dvou druhů tematických map (kartogram a areálová metoda) studenty ...
  • Metody rozvoje mapových dovedností českých žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tématem bakalářské práce je rozvoj v oblasti mapových dovedností u žáků v českých školách. Rozvoj mapových dovednosti je nedílnou součástí předmětů vlastivěda, zeměpis a geografie na základních a některých středních školách, ...
  • Možnosti výuky práce s mapou na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tématem této bakalářské práce jsou možnosti výuky práce s mapou na základních a středních školách. Jedná se tedy o rozvoj mapových dovedností žáků v rámci předmětů zeměpis, biologie, dějepis a matematika na základních ...
  • Porovnanie mapových zručností žiakov v Česku a na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Kačo, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Práca sa zameriava na skúmanie miery dosiahnutých mapových zručností u žiakov slovenských základných škôl a gymnázií v troch vekových kategóriách (11-, 15- a 18-roční) a následným porovnaním výsledkov s výsledkami obdobného ...
  • Práce s mapou v závislosti na matematických dovednostech žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Švubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 31. 5. 2019
   Předkládaná diplomová práce se řadí mezi studie věnující se problematice mapových dovedností. Zaměřuje se na dovednost práce s tematickými mapami - konkrétně kartogramem a kartodiagramem - a hledá odpovědi na otázky ohledně ...
  • Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ve výuce zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Blablová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce "Problematika vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na vyučování zeměpisu" pojednává o problematice specifických poruch učení v souvislosti s hodinami zeměpisu. Předkládá problematiku ...
  • Problémová výuka zeměpisu v praxi - úskalí, témata a vzdělávací cíle 

   Defence status: DEFENDED
   Babčaníková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Téma problémové výuky je v odborných kruzích didaktiky geografie problematikou aktuální a diskutovanou. Předkládaná diplomová práce s názvem Problémová výuka zeměpisu v praxi - úskalí, témata a vzdělávací cíle se snaží ...
  • Přípravné vzdělávání učitelů zeměpisu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 5. 2018
   This thesis deals with the preparatory education of Geography teachers at the Faculty of Science of Charles University and looks at it from many perspectives.The basis is the content analysis of study plans which are also ...
  • Rozvoj mapových dovedností v dějepisu, matematice a biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá rozvojem mapových dovedností ve výuce dějepisu, matematiky a biologie na druhém stupni základních škol a na středních školách. Mapové dovednosti bývají vnímány především jako dílčí ...
  • Rozvoj mapových dovedností ve výuce zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Štolcová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   Presented diploma thesis describes the process of map skills development in educational reality. The key element of the thesis composes of teaching reality examination, which has not been explored in connection to map ...
  • Srovnání systému státních maturit 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vítková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Maturitní zkouška je v mnoha zemích nezbytnou podmínkou pro přijetí na vysokou školu a otevírá tak dveře dalšímu vzdělávání. V současné době je však zároveň stále častěji kritériem pro přijetí do zaměstnání. Snaží se jí ...
  • Strategie práce s obecně geografickou mapou jako zdrojem informací 

   Defence status: DEFENDED
   Trokšiar, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá tématem mapových dovedností, v jejichž rámci byly hlavním předmětem zájmu strategie používané při analýze mapy. Vhodným druhem mapy pro studii byla ve školních atlasech běžná obecně-geografická ...
  • Terénní výuka geografie: transmisivní a konstruktivistické pojetí výuky v mikroregionu Hvozdnice 

   Defence status: DEFENDED
   Skazíková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá porovnáním konstruktivistického a trasmisivního pojetí terénní výuky geografie na příkladu mikroregionu Hvozdnice. V teoretické části je charakterizována terénní výuka, rozebrány didaktické teorie ...
  • Učitelovo osobní pojetí výuky jako zásadní faktor výuky zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Štorková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Učitelovo osobní pojetí výuky jako zásadní faktor výuky zeměpisu Abstrakt Bakalářská práce zkoumá učitelovo osobní pojetí výuky zeměpisu, vyučovací styly a některé další vybrané aspekty výuky. Hlavním cílem této práce bylo ...
  • Úspěšnost a strategie studentů při práci s mapou a faktory je ovlivňující 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 26. 09. 2023
   Havelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Nowadays, information is increasingly presented in the form of various graphic materials. One of the key means of information visualisation is a map. Maps are complex representations and it is necessary to comprehend several ...
  • Vliv kartografické vyjadřovací metody na úroveň mapových dovedností žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá, v českém prostředí aktuální, problematikou mapových dovedností. Na rozdíl od dosavadních realizovaných empirických studií se specificky věnuje dovednostem práce s tematickými mapami ...
  • Vliv moderních technologií na výuku zeměpisu 

   Defence status: DEFENDED
   Firlová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   This diploma thesis aims to ascertain on the basis of the qualitative research how are tablet computers used in geography lessons, what positive and negative aspects are found and if using of the tablet computers can ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV