• Analýza obsahu dolicholu v moči u pacientů s dědičnými poruchami glykosylace pomocí hmotnostní spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Dolichol je membránový lipid, který se podílí na glykosylaci proteinů a biosyntéze glykosylfosfatidylinositolové kotvy. Jeho struktura je složená z isoprenových jednotek a je přítomen ve všech tkáních a většině membránových ...
  • Biochemical and molecular studies of the congenital disorders of glycosylation 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušková, Nina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Dědičné poruchy glykosylace (Congenital disorders of glycosylation, CDG) jsou rychle rostoucí skupinou vzácných dědičných metabolických poruch s prevalencí až 1:20 000, které jsou zapříčiněny genetickými defekty narušujícími ...
  • Dědičné poruchy glykosylace: alfa-dystroglykanopatie 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Alpha-dystroglycanopathies are inherited autosomal recessive diseases belonging both to the group of hereditary muscular dystrophies and the congenital disorders of glycosylation. Currently there are 20 genes of which are ...
  • Dědičné poruchy glykosylace: metody analýzy glykanů. 

   Defence status: DEFENDED
   Bittenglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Dědičné poruchy glykosylace (CDG) představují skupinu více než 100 typů metabolických onemocnění, jejich příčinou jsou poruchy v syntéze a úpravě glykokonjugátů. Důsledkem je rozsáhlé spektrum klinických projevů, od poruch ...
  • Exprese vybraných defektů oxidativní fosforylace na úrovni kultivovaných fibroblastů. 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   AAbbssttrraakktt:: Savčí organismus je zcela závislý na produkci ATP systémem oxidativní fosforylace (OXPHOS) na vnitřní mitochondriální membráně. OXPHOS se skládá z komplexů I-IV dýchacího řetězce, ATP syntázy a součástí ...
  • Fumaráthydratáza jako tumorový supresor 

   Defence status: DEFENDED
   Kedrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 6. 2012
   2 Abstrakt Fumaráthydratáza (fumaráza, EC 4.2.1.2) katalyzuje reverzibilní hydrataci fumarátu na S-malát. U savců přeměňuje fumarát v mitochondriální matrix, jako součást citrátového cyklu, a v cytosolu, kde vzniká například ...
  • Komplex I mitochondriálního dýchacího řetězce a jeho poruchy. 

   Defence status: DEFENDED
   Rodinová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   NADH: ubichinon oxidoreduktáza (Komplex I) je multipodjednotkový proteinový komplex vnitřní mitochondriální membrány a je největším a nejsložitějším komplexem systému oxidativní fosforylace, který vytváří převážnou většinu ...
  • Mitochondriální pór přechodné propustnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Sereghy, Ursula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Mitochondriální pór přechodné propustnosti (mPTP) je vysoce evolučně konzervovaný kanál nacházející se ve vnitřní membráně mitochondrie. Tento pór je neselektivně propustný pro molekuly o hmotnosti menší než 1,5 kD. Otevření ...
  • Mitophagy in Huntington's Disease 

   Defence status: DEFENDED
   Šonský, Ivan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Mitochondriální dysfunkce výrazně přispívají k projevu mnoha neurodegenerativních onemocnění, jako je například Huntingtonova choroba (HD). U HD, mutace genu pro huntingtin (HTT), kde dochází k expansi CAG repetic, způsobuje ...
  • Studium mitochondriální ultrastruktury a funkcí u vybraných mitochondriálních a lysosomálních střádacích chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Kostková, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 10. 2009
   Disertační práce byla vypracována v Laboratoři pro studium mitochondriálních poruch, Kliniky dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK v Praze a ve spolupráci s Ústavem dědičných metabolických poruch, 1. LF UK v Praze. ...
  • Studium mitochondriálního metabolismu v jaterní tkáni v prenatálním období 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíčková, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Studium poruch NADH: ubichinon oxidoreduktázy u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Rodinová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   NADH: ubichinon oxidoreduktáza (komplex I) je nejkomplikovanějším enzymem mitochondriálního systému oxidativní fosforylace (OXPHOS). Komplex I leží na vnitřní membráně mitochondrií a je tvořen 45 podjednotkami, z nichž 7 ...
  • Studium vybraných aspektů modifikace proteinů pomocí β-N-acetylglukosaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Bittenglová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   O-glykosylace pomocí β-N-acetylglukosaminu (O-GlcNAc) je posttranslační modifikace proteinů, regulovaná β-N-acetylglukosaminyltransferasou (OGT) a β-N-acetylglukosaminidasou (OGA). Tato intracelulární glykosylace se podstatně ...
  • Úloha mitochondrií v patogenezi Huntingtonovy nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Huntingtonova nemoc (HD) je neurodegenerativní onemocnění postihující nervový systém. Je způsobená mutací genu kódující protein huntingtin. Mutace se projevuje znásobením tripletů CAG. Huntingtin je přítomný především v ...
  • Využití průtokové cytometrie pro diagnostiku a charakterizaci dědičných poruch glykosylace 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Dědičné poruchy glykosylace (CDG) jsou vzácná multisystémová metabolická onemocnění, jejichž počet v posledních letech výrazně narůstá. Projevují se velmi širokým spektrem klinických příznaků. Ve většině případů jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV