• Essays on Access to External Finance, Acquisitions and Productivity 

   Defence status: DEFENDED
   Ondko, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   Tato dizertace obsahuje tři kapitoly, ve kterých jsou empiricky zkoumány klasické otázky finanční a industriální ekonomie o vlivu institucí a odvětvových podmínek na schopnost firem získat financování, jejich sklon k ...
  • Essays on Capital Structure Stability 

   Defence status: DEFENDED
   Shamshur, Anastasiya (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 8. 3. 2012
   Současná finanční literatura říká, že se kapitálová struktura firem nemění během dlouhých období. Ve své dizertaci zkoumám otázku stability kapitálové struktury z různých úhlů. První kapitola se zabývá otázkou zda se ...
  • Essays on Citizenship Policies and Immigrant Integration 

   Defence status: DEFENDED
   Sargsyan, Vahan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 11. 2. 2019
   Differential treatment towards minority groups in host societies and labor markets may be a result of both a governmental registration system that fosters unequal rights based on the origins of individuals and the ...
  • Essays on Credit Risk 

   Defence status: DEFENDED
   Kuvíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 24. 8. 2015
   Finanční krize po roce 2000 poukázali na důležitost expozice finančních trhů vůči úvěrovému riziku. Pro minimalizaci úvěrového rizika, tedy rizika, že dlužník nesplní své smluvní závazky, se věřitelé snaží identifikovat ...
  • Essays on Exporting Behavior of Firms and on Inflation Persistence 

   Defence status: DEFENDED
   Saxa, Branislav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Branislav Saxa "Essays on Exporting Behavior of Firms and on Inflation Persistence" Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
  • Essays on Finance and Banking 

   Defence status: DEFENDED
   Vovchak, Tamara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 9. 12. 2019
   Tamara Vovchak Abstract This dissertation contributes to the literature on financial intermediation by examining the importance of banks as liquidity providers for corporate borrowers and the role of liquidity on banks' ...
  • Essays on Financial Markets 

   Defence status: DEFENDED
   Brushko, Iuliia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 25. 10. 2016
   Tato dizertační práce studuje finanční trhy a informace, které můžeme získat pozorováním činnosti účastníků finančních trhů. V první kapitole studuji jak kombinace různých účetních ukazatelů, které jsou považované za ...
  • Essays on Governance and Economic Performance 

   Defence status: DEFENDED
   Kochanova, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 12. 12. 2013
   Tato disertační práce z různých úhlů pohledu zkoumá vztah mezi způsobem vlády a ekonomickým výkonem. Týká se také soukromého sektoru a ekonomického vývoje zemí. V první kapitole se zaměřuji na byrokratickou korupci a ...
  • Essays on International Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Nikolovová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 8. 8. 2014
   V první kapitole této práce navrhuji jednoduchý teoretický model popisující, jak příliv přímých zahraničních investic (FDI) do hostitelské země ovlivňuje místní konkurenci v rámci daného odvětví, a následně jaký je dopad ...
  • Essays on Public Finance 

   Defence status: DEFENDED
   Lichard, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 8. 2016
   Tato dizertace se věnuje dvěma v současnosti často diskutovaným tématům v oblasti veřejných financí: šedé ekonomice (a vlivu, který na ni má zavedení rovné daně) a daním z finančních transakcí. První kapitola nabízí ...
  • Essays on Sports Economics 

   Defence status: DEFENDED
   Janhuba, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 10. 2018
   In the first chapter, I examine the effects of emotional shocks on subjective wellbeing and the role social context plays in how shocks are experienced. Using data from the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), ...
  • Essays on the Behavior of Agents in Financial Markets 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřiva, František (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 6. 8. 2012
   V první části své dizertační práce se zaměřuji na odhad rozsahu obchodování na základě neveřejných informací pramenící ze způsobu chování tvůrců trhu na malém rozvíjejícím se kapitálovém trhu. Vzhledem k vysokému procentu ...
  • Essays on the Effective Market Dynamics 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 2. 2012
   Eseje o efektivní dynamice trhů Jan Novotný V první kapitole studuji za použití vysokofrekvenčních dat extrémní pohyby, neboli cenové skoky, hlavních akciových indexů z Prahy, Varšavy, Budapešti a Frankfurtu pro období ...
  • Essays on the Microeconomics of Banking 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 11. 12. 2008
   Essays on the Microeconomics of Banking Pavel Dvořák Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
  • Measurement of Economic Variables 

   Defence status: DEFENDED
   Žlábková, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   The basic concern of any empirical work is to employ statistical data that correspond to the notion of the theoretical variables in the model. The problems and economic consequences connected with the measurement of selected ...
  • Measuring the Impact of Microfinance 

   Defence status: DEFENDED
   Alimukhamedova, Nargiza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 25. 3. 2014
   8 Abstrakt Mikrofinancování se objevilo v 70. letech 20. století s cílem vyvést lidi z chudoby a podpořit hospodářský růst pomocí poskytování finančních služeb pro domácnosti s nízkými příjmy. I přes celosvětovou popularitu ...
  • Privatization and Stock Market Creation: Evidence from Transition Economies 

   Defence status: DEFENDED
   Fungáčová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 6. 2009
   Zuzana Fungáčová Privatization and Stock Market Creation: Evidence from Transition Economies Abstrakt v češtině - dokument nenalezen
  • "Soft" Concepts in Economics: Essays on the Role of Non-Cognitive Skills and Cultural Values 

   Defence status: DEFENDED
   Lauková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 2. 2013
   Přijímací proces na střední školy se vyznačuje vysokým rizikem, že žák skončí na méně kvalitní a nežádoucí škole v případě, že neobstojí při přijímacím řízeni na prvotně vybrané škole. Jelikož výběr střední školy významně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV