• Analýza ichtyofauny České republiky se zaměřením na invazivní druhy 

   Defence status: DEFENDED
   Goldstein, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předložená diplomová práce se zabývá analýzou ichtyofauny území České republiky z hlediska historického, tzn. jakým způsobem byly shromažďovány údaje o výskytu původních druhů ryb a mihulí na našem území. Zvláštní pozornost ...
  • Analýza učebního textu "Srovnávací anatomie obratlovců" 

   Defence status: DEFENDED
   Řezníček, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 1. 2009
   1 ) Učební text Srovnávací anatomie obratlovců zaplnil publikační mezeru v daném tcmatu obecné zoologie. 2) Skripta jsou určena studentům Pedagogických fakult, učitelům biologie středních škol a studentům Přírodovědeckých ...
  • Antropozoonózy způsobené endoparazity 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
  • Chov bezobratlých živočichů a jeho použití ve výuce na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Farionová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předložená bakalářská práce má rešeršní charakter, zabývá se obecnou charakteristikou vybraných skupin bezobratlých živočichů a jejich chovem, který je vhodný pro domácí nebo školní prostředí. Zpracované téma souvisí se ...
  • Chov nehospodářských zvířat 

   Defence status: DEFENDED
   Šlajchrtová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Chráněné druhy hmyzu České republiky a jejich využití ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
  • Členovci jako původci parazitóz člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Linhartová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Tato bakalářská práce je zaměřená na problematiku členovců jako ektoparazitů člověka. Jejím cílem je vytvoření přehledu vybraných druhů členovců, které mohou být pro člověka patogenní. Přehled se týká především druhů ...
  • Didaktické přístupy k výuce ochrany přírody v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Sulková, Květa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce na téma "Didaktické přístupy k výuce ochrany přírody v České republice" se zabývá v teoretické části výběrem hlavních právních norem, týkajících se ochrany přírody a krajiny s důrazem na zákon č. 114/1992 ...
  • Domestikovaní a v domácnostech žijící živočichové 

   Defence status: DEFENDED
   Sedmivlasová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce je zaměřena na představení vybraných (modelových a didakticky využitelných) druhů živočichů různým způsobem vázaných na lidská obydlí a jejich nejbližší okolí. Vysvětleny jsou principy domestikace živočichů ...
  • Fenomén parazitismu jako didaktické téma 

   Defence status: DEFENDED
   Jalovecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
  • Hipoterapie - specifika výcviku koní a jejich využití pro různé typy handicapů postižených osob 

   Defence status: DEFENDED
   Klapalová, Nora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • Historie rybářství a ichtyofauna řeky Otavy 

   Defence status: DEFENDED
   Dopitová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Řeka Otava vzniká soutokem dvou říček na Šumavě a protéká několika kraji Českou republikou, než se vlije do vodní nádrže Orlík. Tato bakalářská práce se zabývá hlavně tématem rybářství na řece. Práce začíná charakteristikou ...
  • Historie, vývoj a současné chovatelské trendy akvaristiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předložená diplomová práce je založená na empirickém výzkumu a zabývá se historií, vývojem a současnými chovatelskými trendy v akvaristice. Teoretická část je zaměřena na kvalitativní obsahovou analýzu odborné související ...
  • Jedovatí živočichové 

   Defence status: DEFENDED
   Jiskrová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Bakalářská práce pojednává o toxikologii jedovatých živočichů. Vytvořila jsem jejich přehled, ve kterém se zaměřuji hlavně na jejich stručnou charakteristiku, výskyt, způsob, jakým využívají svoji jedovatost a zda jsou ...
  • Jedovatí živočichové a jejich toxiny 

   Defence status: DEFENDED
   Gotthardová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Kapitální úlovky ryb v České republice za léta 1987 - 2008 

   Defence status: DEFENDED
   Goldstein, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Předložená bakalářská práce se zabývá kapitálními úlovky ryb z vod České republiky. Detailně byly evidovány a vyhodnoceny kapitální úlovky z posledního období (1987- 2008) a tyto výsledky rozšířily dřívější poznatky o ...
  • Kůň v životě člověka Hipoterapie a její význam 

   Defence status: DEFENDED
   Polanková, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • Letouni (Chiroptera) ve výuce zoologie na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Špringerová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   Tato rigorózní práce vychází ze stejnojmenné práce diplomové, kterou autorka dokončila na katedře Biologie a Ekologické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v dubnu roku 2008. Diplomovou práci dále ...
  • Mimetické jevy v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Libnarová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Předložená bakalářská práce vychází z obecných souvislostí v evolučním vývoji a zabývá se úlohou mimetických jevů v přírodě. Vlastní zpracování tématu vychází ze zaměření absolvovaného vysokoškolského oboru, čemuž je ...
  • Mnohonožky Českého a Moravského krasu 

   Defence status: DEFENDED
   Skoumalová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Diplomová práce Mnohonožky Českého a Moravského krasu zpracovává výsledky společných sběrů z inventarizačních průzkumů CHKO Český kras a CHKO Moravský kras z mezidobí let 2005 až 2008. Sběry z jednotlivých lokalit se podle ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV