Now showing items 1-20 of 25

  • Elektronický podpis ve správním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Jandora, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   1 Abstract As a topic of the diploma thesis I have chosen the issue of electronic signature in relation to administrative proceedings. The field of electronic communication is incredibly diverse and it is growing very ...
  • Energetické právo České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Blahoudková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Energy law of the Czech Republic Abstract The diploma thesis is devoted to the Energy law of the Czech Republic and its main purpose is to analyse the regulation of enterprise in the energy sectors under public law. The ...
  • Jaderné právo v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Jaderné právo v České republice Abstrakt Jaderné právo lze definovat jako soubor právních norem, vytvořených za účelem regulace právnických nebo fyzických osob, zabývajících se činnostmi souvisejícími se štěpnými materiály, ...
  • Nezávislé správní úřady 

   Defence status: DEFENDED
   Matevosjanová, Karina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Nezávislé správní úřady Abstrakt Nezávislé správní úřady vznikly jako alternativa ke klasické administrativě protkané nedostatky vyplývajícími z jejího uspořádání. Odpovědí na některé z těchto vad měla být nezávislost ...
  • Organizace veřejné správy v Čínské lidové republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Cílem mé práce je popsat administrativní organizaci v Čínské lidové republice. Důvodem mého výzkumu je rostoucí potřeba přiblížení této problematiky veřejnosti. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, z nichž každá z ...
  • Otázky nabývání státního občanství zejména ve vztahu ke státům Blízkého východu 

   Defence status: DEFENDED
   Göttelová, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Diplomová práce mapuje současnou právní úpravu státního občanství v České republice ve vztahu k vybraným státům Blízkého východu. Práce obsahuje popis a analýzu platné a účinné právní úpravy státního občanství v České ...
  • Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Bezděk, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Tato diplomová práce má za cíl uceleným způsobem popsat právní aspekty postavení a činnosti tří zpravodajských služeb České republiky, kterými jsou Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a ...
  • Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Šišlák, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 1. 2016
   Postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice (právní aspekty) Moje diplomová práce se pokouší zanalyzovat postavení a činnost zpravodajských služeb v České republice. V dnešní době důležitost zpravodajských ...
  • Právní aspekty cenové regulace v odvětví elektroenergetiky a plynárenství 

   Defence status: DEFENDED
   Osadská, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 12. 2016
   Legal Aspects of Price Regulation in Electricity and Gas Sector The aim of the thesis is to provide a legal analysis of contemporary price regulation in electricity and gas sector in the Czech Republic. Under the current ...
  • Právní aspekty dostavby jaderné elektrárny Temelín 

   Defence status: DEFENDED
   Klobouček, Eduard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 2. 2016
   The aim of this thesis is to describe the legal aspects of the process of extension of Temelín Nuclear Power Plant. Thesis deals with administrative procedures that the future operator needs to go through. In particular, ...
  • Právní aspekty jednotek požární ochrany v rámci integrovaného záchranného systému 

   Defence status: DEFENDED
   Vltavský, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   v českém jazyce Tato diplomová práce rozebírá legislativu zaměřenou na vnitřní bezpečnost státu, zejména je zaměřena na jednotky požární ochrany a integrovaný záchranný systém. Cílem diplomové práce bylo otevřít problematické ...
  • Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Lipenská, Dana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 2. 2017
   Diplomová práce s názvem Právní aspekty výstavby hlubinného úložiště radioaktivního odpadu v České republice se zabývá správními procesy, které bude nutné absolvovat před započetím stavby hlubinného úložiště. Práci je možné ...
  • Právní režim hlubinného úložiště radioaktivního odpadu 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Valentina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   Legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste Abstract The topic of the thesis is the legal regulation of a deep geological repository of nuclear waste in the legal system of the Czech Republic. The ...
  • Právní úprava procesu výstavby přístavu v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Karban, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Cílem této diplomové práce je popsat kompletní proces výstavby přístavu v České republice. Tato práce definuje v první příloze některé z právních termínů, které jsou velmi důležité pro úspěšné provedení projektu výstavby. ...
  • Přirozené monopoly v elektroenergetice a plynárenství (právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 4. 2017
   Cílem této práce je na základě ekonomických poznatků o přirozeném monopolu analyzovat stěžejní teoretické právní aspekty, které koncept přirozeného monopolu přináší nebo se kterými souvisí, poskytnout výklad k jejich ...
  • Síťová odvětví a přirozené monopoly (právní aspekty) 

   Defence status: DEFENDED
   Šik, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 2. 2017
   Shrnutí Klíčová slova: Přirozený monopol, síťové odvětví, energetika, regulace, liberalizace, unbundling, přístup třetích stran Cílem této práce bylo prozkoumat právní aspekty síťových odvětví a přirozených monopolů. Práce ...
  • Tlumočnický zákon 

   Defence status: DEFENDED
   Balounová, Kamila (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem Tlumočnický zákon je zaměřena na právní úpravu soudního tlumočení a překladu v České republice. Cílem práce je srovnat novou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících ...
  • Utajované informace 

   Defence status: DEFENDED
   Kloboučková, Sylvie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 12. 2016
   The aim of this thesis is to describe the term classified information and to specify the ways of its protection e. g. personnel security, industrial security, administrative security, physical security, security of information ...
  • Veřejná správa železniční dopravy, změny v právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Jáč, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 1. 2014
   Právo železniční dopravy je dynamicky se vyvíjejícím fenoménem přesahujícím hned do několika klasických právních odvětví, zejména do práva evropského, obchodního a správního. Z pohledu posledně jmenovaného se snaží ...
  • Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a plynárenství 

   Defence status: DEFENDED
   Košťál, Vratislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 11. 2021
   Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a plynárenství Disertační práce "Veřejnoprávní aspekty podnikání v elektroenergetice a plynárenství" přináší ucelenější pohled na problematiku uplatňování veřejného zájmu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV