Now showing items 1-20 of 27

  • Anticipace a Mulholland Drive Davida Lynche 

   Defence status: DEFENDED
   Rynda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Tato práce se zabývá filmem Davida Lynche Mulholland Drive z hlediska anticipačních procesů, které probíhají v souvislosti s ním a při jeho percepci. V části o anticipacích ze strany autora čerpá z rozhovorů s režisérem, ...
  • Autobiografičnost v díle režisérek českého animovaného filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Děcká, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato diplomová práce analyzuje nakládání s autobiografickými elementy v díle režisérek českého animovaného filmu. Pomocí rozboru výpovědí osmi aktivních režisérek, získaných na základě metodologie orální historie, a dále ...
  • Budoucí rodiny v minulém čase. Strategie použití rodinného filmu v dokumentárních filmech 

   Defence status: DEFENDED
   Rezková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je vymezit základní strategie, jimiž je uchopen a zpracován materiál rodinného filmu v kompilačních dokumentárních filmech Pétera Forgácse, Jana Šikla a Marka Šulíka, a zároveň nastínit způsob, ...
  • Český a slovenský horor: pronikání žánru v letech 1990 - 2015 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčířová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tématem této bakalářské diplomové práce je výskyt struktur hororového filmu v kinematografii České a Slovenské republiky. Cílem práce je zkoumání a popis mechanismů ohledně přechodu mezinárodně sdíleného žánrového konceptu ...
  • Film a vlak. Filmy odehrávající se ve vlaku 

   Defence status: DEFENDED
   Ruta, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Film i vlak jsou symboly moderní doby, rychlosti, osudovosti a pomíjivosti. Tématem této diplomové práce jsou filmy, které se odehrávají ve vlaku. Nikoli filmy, v nichž hraje železnice jakoukoliv roli. Soustředím se především ...
  • Film jako medium. Pohyblivé obrazy jako klíč k nadsmyslovému vnímání v období modernity 

   Defence status: DEFENDED
   Muziková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Předmětem mé diplomové práce je zkoumání filmu jako specifického media, jemuž je přisuzována možnost navodit v určitých případech až nadsmyslové vnímání. Cílem mého výzkumu je popsat na základě dobových teorií a reflexí ...
  • Flashback jako narativní prostředek pro vyjádření paměti. Československá nová vlna v zrcadle flashbacku 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Briana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 2. 2016
   Tato práce má dvě roviny a s nimi související dva cíle: teoreticky zakotvuje téma "Flashback" v domácím odborném prostředí, a vytváří tak zázemí pro jeho další zkoumání, v rovině analytické se soustředí na období ...
  • Hrdinka pro každého. Filmová reprezentace Jany z Arku 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 3. 2. 2006
   Tato diplomová práce je základním úvodem do problematiky filmové reprezentace Jany z Arku. Pokusila jsem se ji reflektovat v širším dějinném i teoreticko-filmologickém kontextu. Z nedostatku prostoru jsem ve své práci ...
  • Interpretační strategie pro filmy s nízkým stupněm narace 

   Defence status: DEFENDED
   Slováková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Diploma thesis Interpretative strategies for films with a low level of narration have analyzed perception of mainly experimental films that are non-narrative or have a weak narration. Its goals were to articulate model of ...
  • Konvergence filmu a architektury. Případ Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Sylva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Tato disertační práce je věnována mapování prozatím neukotvené praxe konvergence filmu a architektury ve veřejném městském prostoru a to na pozadí myšlenky relokace pohyblivého obrazu. Vzhledem k tomu, že se jedná o ...
  • Melodramatická imaginace a divadlo krutosti: V roce se třinácti úplňky 

   Defence status: DEFENDED
   Anger, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi melodramatem a "divadlem krutosti" Antonina Artauda. Vychází především z koncepce "melodramatické imaginace", jejímž autorem je literární teoretik Peter Brooks: podle jeho ...
  • MFDF Jihlava: síťová stavba jako základ utváření festivalové identity 

   Defence status: DEFENDED
   Hlubek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Tato práce se zabývá Mezinárodním fest ivalem dokumentárních filmů Jihlava z hlediska teorie sít í aktérů. Pokouší se pochopit , jakými způsoby fi lmový festival utváří svou identitu jedinečné, v kulturním prostoru ...
  • Od genetické paměti k elektronickému obvodu: zobrazování těla a tělesnosti ve filmové formě screen dance 

   Defence status: DEFENDED
   Španihelová, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním různých forem těla a tělesnosti, které vznikají na poli minoritního filmového útvaru screen dance. Do centra pozornosti se tak dostává především specifický typ tancujícího těla, jenž je ...
  • Odpoutané obrazy: archeologie (českého) virtuálního prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 30. 9. 2010
   Postverbální směřování společnosti, nové technologie, digitalizace a prorůstání obrazů veřejnou i soukromou sférou vede teoretiky umění k zvýšenému zájmu o vizualitu jako takovou (W. J. T. Mitchell hovoří o "bouři ...
  • Odpoutané obrazy: archeologie (českého) virtuálního prostoru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Svatoňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 1. 2007
   The thesis does not include an abstract in English. The thesis does not include an abstract in English. The thesis does not include an abstract in English. The thesis does not include an abstract in English. The thesis ...
  • Outwit, Outplay, Outlast Kulturální studie fenoménu televizní série Survivor 

   Defence status: DEFENDED
   Součková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem reality show Survivor (CBS, 2000). Kulturální studie obsahuje historický vhled do vývoje žánru reality show. Dále pojmenovává kulturně významové prvky reality show Survivor, jakými ...
  • Proměny imaginace-portrétu města vlivem digitálních technologií v kontextu analogových médií 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Sylva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Vztah města a filmu byl od samotného vynálezu kinematografu nazírán skrze jakousi charakterovou vzájemnost, jejímž hlavním jmenovatelem byl pohyb. Nové médium bylo vnímáno jako nejlépe uzpůsobená umělecká forma k zaznamenání ...
  • Prostor (ve) filmu: teoretické koncepce prostoru od reality k intermedialitě 

   Defence status: DEFENDED
   Svatoňová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 9. 2006
   Jako cíl mé práce jsem si určila sledování vztahu filmu a prostoru. Obsáhlé téma se rozprostírá do velké šíře, stejně jako prostor samotný obklopuje veškerou lidskou existenci. Věnovala jsem se mapování oblastí, které se ...
  • První české queer filmy z pohledu queer teorie a recepčních studií 

   Defence status: DEFENDED
   Hezinová, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na queer tematiku v současném českém hraném filmu. Detailně analyzuje dva snímky - Venkovského učitele a Pusinky, jejichž hlavní postavy byly poprvé v historii české kinematografie otevřeně ...
  • Remediace ženy - komparace filmu a videohry. 

   Defence status: DEFENDED
   Nový, Luděk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se snaží ukázat na srovnání dvou děl, jakým způsobem může docházet k remediaci zobrazování ženských postav mezi filmem a médiem videohry. Výchozím bodem pro srovnání je teorie Laury Mulvey. Samotné utváření obrazu a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV