• Bezdětnost a sítě sociální podpory ve stáří 

   Křenková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   The main goal of this study is to discover whether there is a significant difference between childless individuals and parents based on their social contact and support received in old age. Firstly, the theoretical background ...
  • Diference v rodinném chování a postojích rozdílných vzdělanostních skupin 

   Kubincová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   Cílem diplomové práce je zjistit, jak vzdělání ovlivňuje postoje k rodičovství, reálné chování a jaký byl vývoj reálného chování a postojů v kontextu vzdělání v posledních 20 letech. Teoretická část práce shrnuje poznatky ...
  • Dobrovolně bezdětní v České republice 

   Musilová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Práce se zabývá bezdětností, konkrétně předně fenoménem bezdětnosti dobrovolné. Jedná se o teoretický přehled o dobrovolné bezdětnosti v České republice doplněný kvalitativním výzkumem mezi členy internetových skupin ...
  • Finanční podpora rodin s dětmi v nové Evropě. Využití metody modelových rodin. 

   Mitchell, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Dizertační práce mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších devatenácti evropských zemích v roce 2008. Pozornost je zaměřena především na "nové" evropské země, tj. na region střední a ...
  • Flexbilní formy práce 

   Rakušanová, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním postojů zaměstnavatelů a zaměstnanců k flexibilním formám práce. Flexibilní formy práce jsou pro účely diplomové práce chápány jako nástroj k slaďování soukromého a pracovního života. ...
  • Historický pohled na postoje společnosti ke svobodným matkám a jejich dětem v českých zemích 

   Kuprová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Cílem práce je přiblížit postoj společnosti k dětem narozeným mimo manželství a jejich matkám v letech 1750-1849. Pomocí excerpce farních matrik byly zjištěny počty narozených dětí a podíly dětí nemanželských na panství ...
  • Mezigenerační vztahy v soudobé společnosti 

   Dupalová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   Intergenerational relationships in contemporary society Abstract The diploma thesis deals with the theme of intergenerational relationships, particularly focusing on ageism. This theme was chosen for the present social ...
  • Nové technologie a strategie při hledání partnera: Speed-dating a on-line seznamovací portály 

   Stěhulová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Práce se zabývá seznamováním a hledáním partnerských vztahů pomocí nových technologií. Hlavním cílem je ukázat vliv nových médií na výběr partnera a především popsat průběh novodobějšího způsobu seznamování v české ...
  • Onemocnění rakovinou ze sociologické perspektivy 

   Rožánková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   Diplomová práce se bude zabývat tím, jaké dopady mělo na život mladé ženy, která vychovává minimálně jedno malé dítě, onemocnění karcinomem prsu. Konkrétněji se bude soustředit na oblast mateřství, partnerství a finančního ...
  • Partnerské vztahy a rodičovství mladé generace 

   Seifertová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce se ve své teoretické části zabývá změnami, kterými v oblasti partnerských vztahů a rodičovství prošla současná česká společnost v posledních více než dvaceti letech. V oblasti partnerských vztahů jde především ...
  • Proměna dělby domácí práce v českých domácnostech v letech 2002 až 2012 

   Drábik, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 1. 2016
   Tato diplomová práce se na základě dat z výzkumného šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu (International Social Survey Program) zabývá proměnou dělby domácí práce v českých domácnostech v letech 2002 a 2012. ...
  • Proměny rodinného chování v České republice od 90. let 20. století 

   Polesná, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 1. 2014
   The aim of this work is to analyze the changes in family behavior in Czech Republic especially using the framework of the second demographic transition. Attention was focused on the analysis of attitudes towards new form ...
  • Přenos generalizované důvěry 

   Klusáček, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Diplomová práce se zabývá mezigeneračním přenosem generalizované důvěry. Generalizovaná důvěra (jako optimistický postoj k interakci s neznámými lidmi) je známá jako důležitá součást sociálního kapitálu a předpoklad zdravého ...
  • Rodičovství v 21. století 

   Kubincová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá rodičovstvím v České republice. Cílem této bakalářské práce je shrnout základní teorie, proč chtějí mít lidé děti, nastínit historický a demografický vývoj rodičovství v České republice a ...
  • Rodina a postavení mužů v zaměstnání 

   Nosková, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 5. 2013
   V diplomové práci se budu věnovat vztahu mezi charakteristikami rodiny a postavením mužů v zaměstnání v Česku. Teoretickým základem práce bude sociologie rodiny a sociologie zaměstnání. Jádrem práce však bude empirická ...
  • Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v České republice po roce 1989. Proměny rodinných a pracovních startů 

   Chaloupková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 9. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra sociologie Studijní program: sociologie Rodinná a pracovní uspořádání v kontextu společenských změn v České republice po roce 1989. Proměny rodinných a pracovních ...
  • Rozvod v 21. století 

   Tučková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá rozvodem a vývojem rozvodové situace do počátku 21. století. Popsány jsou základní oblasti problematiky rozvodů, záporné i kladné důsledky rozvodů, specifické dopady rozvodů na děti, historický ...
  • Spokojenost dětských pacientů a možnosti jejího zvýšení: případová studie 

   Martinová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   (česky) Cílem studie byla ucelená analýza spokojenosti pacientů ve věku 14 - 19 let ve Fakultní nemocnici Brno, která vytvořila základní schéma proměnných pro další zkoumání spokojenosti mladistvých pacientů ve zdravotnických ...
  • Spokojenost dětských pacientů a možnosti jejího zvýšení: případová studie 

   Martinová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   (česky) Cílem studie byla ucelená analýza spokojenosti pacientů ve věku 14 - 19 let ve Fakultní nemocnici Brno, která vytvořila základní schéma proměnných pro další zkoumání spokojenosti mladistvých pacientů ve zdravotnických ...
  • Srovnání spokojenosti osob žijících v manželství a nesezdaném soužití 

   Zálešáková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá srovnáním spokojenosti osob žijících v manželství a v nesezdaném soužití v České republice. Teoretická část se věnuje proměně partnerských vztahů v moderní společnosti, přibližuje sociologické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV