Now showing items 1-20 of 32

  • Anaerobní mitochondriální organely exkavát 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Analyses of Monocercomonoides genome sizes, ploidies and karyotypes 

   Defence status: DEFENDED
   Kornalíková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 2. 2019
   Oxymonads are a group of flagellate protists living in low oxygen environments - mainly the guts of insects and vertebrates. In this study, we focus on the analysis of ploidy and karyotype of various species of oxymonads ...
  • Analýza regulačních oblastí genů v genomu oxymonády Monocercomonoides 

   Defence status: DEFENDED
   Brzoň, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   iii Abstrakt Regulace genové exprese je klíčovou schopností každé buňky v jejím vývoji, diferenciaci a v udržování homeostázy. Prozatím je ale dostupných poměrně málo informací o regulaci genové exprese u prvoků a naše ...
  • Charakterizace centrinů Euglena gracilis a jejich úloha v metabolii 

   Defence status: DEFENDED
   Šmída, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 2. 2. 2023
   Euglena gracilis je jednobuněčný volně žijící sladkovodní bičíkovec řadící se do třídy Euglenida (Euglenozoa, Discoba, Excavata). Synapomorfií skupiny Euglenida je jejich pelikula, pevná vrstva pod povrchem buňky, strukturovaná ...
  • The complicated evolution of methionine adenosyltransferase in euglenids and eukaryotes in general 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
   Many eukaryotic genes do not follow vertical inheritance pattern. In the present work, we have chosen as a model the gene for methionine adenosyltransferase (MAT), in which we have decided to examine in detail the evolutionary ...
  • Diverzita prasinofytních řas příbuzných plastidu euglen 

   Defence status: DEFENDED
   Lukešová, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 5. 2016
   Euglenophyceae představují skupinu jednobuněčných eukaryotických organismů, které v evoluci získaly schopnost fotosyntézy. Jejich plastidy vznikly sekundární endosymbiózou s primární zelenou řasou. Fylogenetické studie ...
  • Diverzita rodu Monocercomonoides 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Oxymonády (Excavata, Preaxostyla) jsou skupinou anaerobních endobiotických bičíkovců žijících především ve střevě xylofágního hmyzu (švábi, termiti). V případě rodu Monocercomonoides náležícího do morfologicky nejjednodušší ...
  • Evoluce genetického kódu a taxonomie oxymonád 

   Defence status: DEFENDED
   Šrámová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Oxymonády jsou skupinou heterotrofních bičíkovců žijících v prostředí s nízkou koncentrací kyslíku. Tito prvoci se vyskytují především ve střevě xylofágního hmyzu (švábi, termiti), ale výjimku tvoří rod Monocercomonoides, ...
  • Evoluce jaderných a plastidových genomů u euglenidů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdá, Štěpánka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 11. 2020
   Algae form a diverse group of simple photosynthetic eukaryotes of polyphyletic origin. Algae with a primary plastid (Archaeplastida) acquired it by ingesting cyanobacterium, a prokaryote; algae with a complex plastid ...
  • Evolution of euglenid plastid proteome 

   Defence status: DEFENDED
   Novák Vanclová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 12. 2019
   Vznik plastidů endosymbiózou a jejich horizontální šíření je široce rozšířený evoluční jev a jedna z významných hnacích sil evoluce eukaryot. Integrace nové organely je doprovázena změnami v její struktuře, genovém obsahu, ...
  • Functional study of the SUF pathway in the cell of Monocercomonoides exilis and Paratrimastix pyriformis 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 7. 2020
   Syntéza železo-sirných center je nepostradatelný buněčný proces, který je závislý na složitých biosyntetických drahách. U modelových eukaryot jsou těmito drahami ISC v mitochondrii a CIA v cytosolu. Nedávná analýza genomu ...
  • Fylogenetické postavení rodu Polymastix a jeho prokaryotických symbiontů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubánková, Aneta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Skupina Polymastigidae je jednou z pěti čeledí oxymonád (Metamonada, Preaxostyla). Zahrnuje drobné bičíkovce obývající trávící trakt hmyzu. V posledních letech byla získána molekulárně-fylogenetická data, která monofyletičnost ...
  • Genomics and cell biology of oxymonads 

   Defence status: DEFENDED
   Treitli, Sebastian Cristian (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 12. 2019
   Oxymonády představují skupinu opomíjených protist žijících jako střevní endosymbionti hmyzu a obratlovců. V této práci jsem se zaměřil na studium fylogeneze, genomiky a buněčné biologie vybraných oxymonád. V rámci práce ...
  • Genomics of Preaxostyla flagellates 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 31. 1. 2020
   Protists inhabiting oxygen-depleted environments have evolved various adaptation to thrive in their niches, including modified mitochondria to various degrees adapted to anaerobiosis. The most radically altered forms of ...
  • Intermediate filament proteins of Preaxostyla flagellates 

   Defence status: DEFENDED
   Švagr, Ezra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 29. 5. 2023
   5 Abstract Monocercomonoides exilis and Paratrimastix pyriformis are protists from within the group Preaxostyla (Metamonada), they possess an excavate morphology that is presumed to be an ancestral cytoskeletal organisation ...
  • Iron-Sulfur cluster assembly in Monocercomonoides exilis 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 11. 2020
   Při hledání mitochondrií u oxymonád jsme osekvenovali genom Monocercomonoides exilis - oxymonády izolované ze střeva činčily. Sekvenování poskytlo relativně kompletní genom, který byl důkladně prohledán na geny proteinů ...
  • Laterální genový přenos a jeho využití ve fylogenetice eukaryot 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   K laterálnímu genovému přenosu dochází u eukaryot relativně vzácně. Proto může být přítomnost konkrétního laterálně přeneseného genu u více linií eukaryot považována za jejich společnou synapomorfii, která je definuje jako ...
  • Membránový proteom plastidu euglenidů 

   Defence status: DEFENDED
   Vanclová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Euglenophyta jsou monofyletická podskupina euglenidů vymezená přítomností zeleného, třemi membránami obaleného plastidu nabytého sekundární endosymbiózou s chlorophytní řasou. Mechanismus, jímž jsou do těchto plastidů ...
  • Metabarcoding and environmental sequencing projects 

   Defence status: DEFENDED
   Kandaurova, Ekaterina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2023)
   Date of defense: 25. 5. 2023
   The thesis explores the use of metabarcoding in projects uncovering biological diversity and its applications in various fields of biology. The thesis provides an overview of the principles and workflow of metabarcoding, ...
  • Metoda FISH a její využití v protistologii 

   Defence status: DEFENDED
   Frenclová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) je technika, která umožňuje lokalizaci a identifikaci specifické sekvence nukleotidů v DNA, popřípadě RNA, které jsou pak následně viditelné pod mikroskopem. FISH spočívá nejprve v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV