• Ainuové a problém etnické homogenity v Japonsku 

   Ambrožová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Baskičtina v denní komunikaci mladých lidí 

   Nižnanská, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Diplomová práce "Baskičtina v denní komunikaci mladých lidí" pojednává o faktorech, které mají vliv na to, jestli daný jedinec používá běžně baskičtinu ve svém životě. Práce popisuje stručně oblast Baskicka z geografického ...
  • Běh jako symbolický kapitál 

   Kervitcerová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
  • Bizarní jídlo? Dobré k přemýšlení. 

   Mičunková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 1. 2. 2017
   Diplomová práce pojednává o tom, jak je konceptualizováno bizarní jídlo v rámci antropologie jídla s přesahem k symbolické antropologii. Skrze komplexní zachycení zkušenosti jednotlivce při celém procesu konzumace bizarního ...
  • Code-switching a code-mixing Česko-Anglických bilingvních dětí v České Republice 

   Terry, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Ve své diplomové práci ukazuji, v jakých modelech bilingvní děti střídají mezi svými dvěma jazyky češtinou a angličtinou v České Republice. Modely přepínání studuji na dvou rozdílných typech přepínání jazykových kódů: ...
  • The Conception of Time in Maya Cosmology 

   Boďová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Maya were one of the great civilizations of the Middle America. They lived in the regions of Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, and Honduras. Mayan history reaches back some 4,000 years to what is called the Pre-classic ...
  • Conquista a kulturní vzorce 

   Kozina, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Hlavním tématem mé diplomní práce je interpretace kulturních jevů, ke kterým docházelo při kulturním střetu Evropy a Ameriky v období španělské conquisty, pomocí koncepce kulturních vzorců (odvozené z amerického ...
  • Cortijeros en La Alpujarra: Od lifestylové migrace k úvahám o pozitivní antropologii 

   Varhaník Wildová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Lifestyle migrants from the affluent North move to the Mediterranean region intensively from the 80's. Lifestyle migration to Spain takes different forms: here we meet rich yacht owners in Marbella, retired people in the ...
  • Curling: od zábavy k modernímu sportu 

   Splavec, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
  • Druhy turismu: případová studie karibské lokality Tulum 

   Součková, Kristina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007
  • Dvojčata v sociokulturní perspektivě 

   Černodrinská, Viola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato diplomová práce se zabývá dvojčaty v sociokulturní perspektivě. Jejím hlavním cílem je vysvětlit, jak stereotypizace dvojčat ovlivňuje způsob, jímž dvojčata vnímají svoji vlastní identitu. Práce má teoreticko-empirický ...
  • Etnografie několikadenního autobusového zájezdu: role tour leadera ve formování zkušenosti turistů 

   Meliashkevich, Illia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem několikadenních poznávacích autobusových zájezdů a roli tour leadera. Teoretickým jádrem práce je interdisciplinární pojetí turismu jako specifického asambláže praktik používajících ...
  • Etnografie veganské restaurace 

   Mikovcová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Hlavním cílem práce je poznání prvků a procesů, které dávají vzniknout konkrétní veganské Restauraci. Základní výzkumnou metodou je etnografie, tedy zúčastněné pozorování doplněné o rozhovory s majitelem Restaurace a ...
  • Etnoturismus. Případová studie: domorodý kmen Huaorani 

   Krejčíková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Firemní prostředí skrze prizma Goffmanových regionů - případ otevřených dveří (terénní výzkum) 

   Profant, Vladimír (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
  • Hosté a hostitelé: turistické interakce v istrijském penzionu Lucia 

   Garajová, Jolana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Práce zkoumá, jak probíhají interakce mezi hostiteli a hosty v istrijském penzionu a jakými turistickými obrazy a představami (tourism imaginaries) jsou tyto interakce konstruovány a produkovány. Práce zaostřuje proces ...
  • Identita a etnicita Pohled na "českou" etnokulturní diverzitu v Rio Grande do Sul 

   Santos, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 10. 2009
   Cílem této práce je rekonstruovat historii života Bo?mios žijících v jihobrazilském státě Rio Grande do Sul. Znamená to, že je třeba zjistit, jakou důležitost přikládají své tradici, historii a paměti a svému aktérství na ...
  • "Is winning everything?" Na čem opravdu záleží? : (etnografie vybraného florbalového prostředí) 

   Javoříková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
  • Kubánští imigranti a jejich sociální a kulturní adaptace na české prostředí 

   Kaucká, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 19. 1. 2011
   Tato práce se zabývá otázkou imigrace kubánských občanů do České republiky, jejich životem v ČR a především jejich sociální a kulturní adaptací na české prostředí. Cílem práce je zjistit, z jakých důvodů kubánští migranti ...
  • La Casa Blů..."tvoje španělská vesnice". 

   Smutná, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV