• Anonymní protibratrská polemika z konce 15. století 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato bakalářská práce představuje vhled do náboženského smýšlení české středověké společnosti na sklonku 15. století. V první části práce je věnována pozornost náboženskému vývoji v Čechách. Pojednává o významných postavách ...
  • Epitafní a sepulkrální památky Jednoty bratrské v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

   Defence status: DEFENDED
   Rampich-Hamariová, Juliana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
  • Evangelíci a spiritismus v Podkrkonoší 

   Defence status: DEFENDED
   Kletvík, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Koncem 19. století se na českém území značně rozšířil spiritismus, víra v komunikaci se zemřelými skrze médium. Hnutí se rozmohlo obzvláště v Podkrkonoší, kde se vyskytovaly silné sbory tolerančních evangelíků. Cílem této ...
  • Evangelíci na Jindřichohradecku od Tolerančního patentu po vznik ČCE 

   Defence status: DEFENDED
   Peltanová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Má diplomová práce se zabývá historií evangelíků na Jindřichohradecku v době od vydání Tolerančního patentu po vznik Českobratrské církve evangelické. První kapitola se zabývá situací na Jindřichohradecku hned po vydání ...
  • Johannes Mathesius a Jáchymov 

   Defence status: DEFENDED
   Mikschik, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tato práce se zabývá osobou luteránského kazatele a rektora latinské školy Johanna Mathesia, jenž byl blízkým přítelem Martina Luthera, a který v průběhu 16. století působil jako rektor a později kazatel v krušnohorském ...
  • Liturgické texty Tobiáše Závorky Lipenského o manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato bakalářská práce s názvem Liturgické texty Tobiáše Závorky Lipenského o manželství se zabývá vybranými oddíly Závorkova kancionálu Písně chval Božských a agendy Pravidlo služebností církevních. Z těchto pramenů jsou ...
  • Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend. 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupski, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   This thesis called The Picture of the Evangelical Liturgy in the area of Bohemia and Moravia from the Patent of Tolerance to 1980s based on worship agendas is focused on research of Czech and Moravian evangelical worship ...
  • Odraz učení o sedmi svátostech v liturgickém díle Tobiáše Závorky Lipenského 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovský, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   This master's thesis named Seven Sacraments Reflection in Tobias Zavorka Lipensky's Liturgical Work, deals with the transcription and analysis of liturgical acts which reflect seven sacraments of the Catholic Church. The ...
  • Počátky křesťanského mnišství 

   Defence status: DEFENDED
   Lavický, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Mnišství je zvláštní způsob vedení života, který se prosadil ve všech světových náboženstvích. Jeho podoba se liší podle geografické, kulturní a časové situace, nicméně existuje několik aspektů, společných všem mnichům. ...
  • Pražský manifest Thomase Müntzera. Pokus o dobové zařazení a rozbor reformačního dokumentu. 

   Defence status: DEFENDED
   Potočková, Mirjam (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Cílem této práce s názvem Pražský manifest Thomase Müntzera. Phokus ho dhobhové zařazení a rhozbhor refhormačníhho dhokumentu je zprostředkovat seznámení s Tomasem Müntzerem, a to primárně skrze jeho vlastní dílo, tzv. ...
  • Útěšná smrt - pojednání o smrti v raném novověku 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Ivana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The first part deals about death at the end of 16 th and beginning of 17 th century. For orientation in Baroque color the work includes part pertaining to burials, which were indispensable social rituals of that era. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV