Now showing items 1-20 of 32

  • Člověk je stvoření Boží 

   Defence status: DEFENDED
   Henčlová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Člověku s těžkou nemocí nebo umírající je pořád člověk, lze k němu přistupovat jako k rušivému elementu, znepokojivému faktu nebo k ohrožení, nebo raději k neviditelnému, neexistujícímu. Někdy také jako k neštěstí. V lepším ...
  • Člověk s handicapem jako obraz Boží 

   Defence status: DEFENDED
   Gottwaldová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Bakalářská práce "Člověk s handicapem jako obraz Boží" vychází z biblické definice člověka a jeho postavení ve stvoření - být Božím obrazem. Rozebírá různé možnosti výkladu, jak lze tuto roli naplnit, a přiklání se k názoru, ...
  • Etické důrazy Janova Zjevení 

   Defence status: DEFENDED
   Buřvalová, Denisa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   Diplomová práce se zabývá teologickým a etickým pojetím biblické Apokalypsy - novozákonního Zjevení Janova - na základě srovnání dvou historicky a teologicky významných pramenů, "Výkladu na Zjevenie svatého Jana" Mistra ...
  • Etické vztahy v rodině ve světle písma 

   Defence status: DEFENDED
   Doksanský, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   V úvodu je představen autorův záměr a substantiva nadpisu jsou uvedena do vzájemných souvislostí. Druhá kapitola naznačuje trendy určující moderní podobu rodiny, zmiňuje hlavní zdroje současné krize a pokouší se je analyzovat. ...
  • Etické zdůvodnění migrační politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Slunečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Text se zabývá migrační politikou. Práce zkoumá etické zdůvodnění omezení v migrační politice. Sleduje určité historické úseky samotné migrace. Zaměřuje se na téma migrace v biblické rovině a pokouší hledat východiska pro ...
  • Etika osvobození v díle Enrique Dussela 

   Defence status: DEFENDED
   Hlásek, Vít (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Cílem této práce je představit a následně kriticky zhodnotit dílčí aspekty etiky osvobození v díle latinskoamerického autora Enrique Dussela s ohledem na širší historické okolnosti jejího vzniku a následného vývoje. Zvláštní ...
  • Formování charakteru v didaktických spisech Jana Amose Komenského 

   Defence status: DEFENDED
   Kabele, Josef (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   Ve své bakalářské práci se věnuji pedagogickému odkazu Jana Amose Komenského s důrazem na mravní výchovu. V první části se zaměřuji na to, z jakých zdrojů Komenský vycházel, a zabývám se vývojem jeho myšlení. Ve druhé části ...
  • Hans Nielsen Hauge: Od osobního obrácení k zakládání manufaktur (Duchovní, etické a společenské aspekty norského lidového hnutí 19. století) 

   Defence status: DEFENDED
   Slámová, Lucie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
  • Interpretace přikázání nesesmilníš v křesťanských tradicích 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Miroslav (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Tato bakalářská práce je o přikázání "Nezcizoložíš". Ukazuje nám, že dodržení tohoto přikázání může přinést svobodu a požehnání a naopak poukazuje na důsledky, které mohou přijít, když se toto přikázání porušuje. Tato práce ...
  • Ke člověku jenom krůček: Vztah k "ne-lidskému" životu na základě díla A. Schweitzera a H. Jonase 

   Defence status: DEFENDED
   Bernardová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
   Jednání vůči "ne-lidskému" životu, tj. vůči životu "lidí", kteří se ale za určitých okolností lidmi nenazývají, je ústředním tématem předkládané práce. Autorka se ptá, zda naše odpovědnost končí u člověka. Vyhýbá se ...
  • Křesťanská etika; Joseph Fletcher a Dietrich Bonhoeffer 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 2. 2019
  • Křesťanská existence ve světě v pojetí D. Bonhoeffera a současná evangelická diakonie 

   Defence status: DEFENDED
   Kysela, Roman (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Diplomová práce "Křesťanská existence ve světě v pojetí D. Bonhoeffera a současná evangelická diakonie" se nejprve zabývá Bonhoefferovým vztahem ke světu, významem a dopady Kristovy inkarnace pro svět a pro vztah křesťana ...
  • Křesťanství a životní prostředí, Historické kořeny ekologické krize 

   Defence status: DEFENDED
   Kameník, Pavel (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Člověk by neměl hledat jediný střed nebo programový plán v ekosystémech, zejména ne pro své subjektivní zkušenosti. Místo toho by měl najít matrice pro propojení jednotlivých oborů vědy k tvůrčím podnětům a konečně odhalit ...
  • Lidská přirozenost a přirozená morálka u Francise Fukuyamy 

   Defence status: DEFENDED
   Mareš, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
   Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování pojetí lidské přirozenosti na konci 20. století, konkrétně u Francise Fukuyamy. V úvodní části je popsána současná všeobecná situace a základní východiska. Hlavní část práce se ...
  • Literatura jako realizace a model. Teologická reflexe beletrie u Dorothee Sölleové a Dietmara Mietha 

   Defence status: DEFENDED
   Zámečník, Jan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Přes vědomí "zaminovaného terénu" jsem se pustil do dosti odvážného podniku, kterým je snaha vrhnout světlo na teologické přístupy ke krásné literatuře. Pasáže věnované Dietmaru Miethovi a Dorothee Sölleové tvoří centrum ...
  • Manželství podle díla Christian Directory Richarda Baxtera 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Tato bakalářská práce s názvem "Manželství podle díla Christian Directory Richarda Baxtera" se zaobírá pohledem na manželství puritána Richarda Baxtera. Puritanismus je zařazen do svého historického rámce a jsou zde ...
  • Od Luthera k Lochmanovi: posun ve výkladu desatera 

   Defence status: DEFENDED
   Peltanová, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 2. 2015
   Má bakalářská práce se zabývá výklady desatera. A to hlavně posunem, ke kterému došlo, mezi výkladem Martina Luthera a Jana Milíče Lochmana. Porovnávanými díly jsou Lutherův spis O dobrých skutcích a Lochmanovy Směrovky ...
  • Pojetí ctností v díle Jana Amose Komenského 

   Defence status: DEFENDED
   Provazníková, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Etika je jedním z témat, které patří mezi stěžejní oblasti v dílech Komenského, přesto se jí v současné době věnuje velmi málo pozornosti. Cílem diplomové práce Pojetí ctností v díle Jana Amose Komenského je vytvořit ...
  • Pokora jako předpoklad dokonalého následování Krista 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Barbora (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tato práce zkoumá na poli teologické etiky pokoru jako důležitou křesťanskou ctnost a její význam pro křesťanskou praxi a duchovní život vůbec. Na základě studia Bible se ozřejmuje, že právě pokora jako dobrovolné sebeponížení ...
  • Postavení ženy v Bibli v perspektivě Luisy Schotroff a Elisabeth Schüssler-Fiorenza 

   Defence status: DEFENDED
   Bolom Kotari, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   BOLOM KOTARI, Martina: The Status of a Woman in the Bible in Perspective of Luise Schottroff and Elisabeth Schüssler Fiorenza. Bachelor thesis. Praha: Karlova univerzita, Evangelická teologická fakulta, 2017. Annotation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV