• Ambivalencia v Jungovom vzťahu ku kresťanstvu 

   Dobrodenková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
   Predmetom tejto diplomovej práce je zhrnúť a interpretovať Jungov vzťah ku kresťanstvu v jeho ambivalentných prejavoch. Najskôr je pojednaný samotný pojem ambivalencie, ktorý je v Jungovej dobe pomerne nový. Východiskom ...
  • Christologie Hanse Künga 

   Hájek, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Hans Küng (nar. 1928), švýcarský teolog a římskokatolický kněz, představil ve druhé polovině 20. století svoji osobitou a velmi kritickou interpretaci římskokatolické teologie. Tato práce se zabývá jen jedním z bodů Küngova ...
  • Interspiritualita 

   Koukal, Aleš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Tématem této práce je fenomén, který se skrývá pod termínem "interspiritualita." Jedná se o intenZÍvní formu vztahu mezi náboženstvími, který je motivován nábožensky a vede ke vzniku spirituality, u níž můžeme konstatovat ...
  • Konverzie u sv. Augustína 

   Dobrodenková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Cieľom práce je ukázať, že Augustínova konverzia nebola jedinou, čisto náboženskou konverziou, ale že sa skladala z viacerých, kvalitatívne odlišných konverzií. Tento fenomén je postupne nazeraný cez psychologické, filozofické ...
  • Městská posttradiční religiozita 

   Fassatiová, Paula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 1. 2008
   Východiskem této práce byla snaha alespoň částečně odhalit, jak může v současnosti vypadat to, co Uibbe nazval kulturou našeho vztahu k transcendentnu,148 tedy náboženství v současné společnosti. Abychom měli pevný podklad ...
  • Nevědomý Bůh: Role nevědomí v náboženství podle Viktora E. Frankla 

   Fleková, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 2. 2018
   Klára Fleková Nevědomý Bůh Role nevědomí v náboženství podle Viktora E. Frankla Tématem mé bakalářské práce je pojetí role nevědomí v náboženství podle Viktora Emanuela Frankla. První část obsahuje krátké uvedení do vnímání ...
  • Politické probuzení islámu (Blízký východ, nerovnoměrná modrnizace a vzestup islamistických hnutí) 

   Černý, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Anotace: Studie se zabývá příčinami (a) růstu politického napětí a především (b) příčinami vzestupu popularity islamistických hnutí (od umírněných egyptských Muslimských bratří či turecké AKP až po militantní skupiny ...
  • Psychologická mimesis, posvátné a moc: Studie k sociologii moci v kontextu myšlení René Girarda, Gabriela Tarda a Émila Durkheima 

   Kišš, Marián (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Hlavním předmětem našeho zájmu v předkládané práci je tematika moci v kontextu sociologické teorie, a to v návaznosti na mechanismus psychologické mimesis a na fenomén posvátného. Jako výchozí bod našeho uvažování nám ...
  • Raimon Panikkar et l'interculturel. Racines théologiques et environnement philosophique 

   Verhoeven Kopecká, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 12. 2008
   Raimon Panikkar (* 1918) je jedním z nejznámějších současných myslitelů mezikulturního dialogu. Rodinné zázemí- jeho otec byl indickým hinduistou a matka španělskou katoličkoupředurčilo směr Panikkarova intelektuálního ...
  • Reflexe postavy Jidáše Iškariotského v románu Uweho Saegera Die gehäutete Zeit 

   Studničková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   (česky) Postava Jidáše Iškariotského je jednou z vůbec nejkontroverznějších postav v křesťanství. Jidáš byl vždy synonymem hříšníka, který si nezaslouží slitování. Byl v první řadě vnímán jako zrádce Ježíše a jako takový ...
  • Religiozita po náboženství. Současné reinterpretace křestanství 

   Chudý, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
   Disertační práce se zabývá možnostmi současné reinterpretace náboženství v západní společnosti po tom, co někteří autoři nazývají jeho "koncem". V souladu s tím zkoumá pojmy náboženství a religiozity jako dvě ...
  • Schleiermacherova všeobecná hermeneutika a stručný nástin jejího vlivu na rozvoj hermeneutiky ve 20. století 

   Hauzrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
   Práce je rozdělena na dvě poněkud nesourodé části. První část se zabývá Schleiermacherovovým pojetím hermeneutiky. Tato část má spíše interpretativní charakter. Druhou část práce tvoří stručný souhrnný přehled základních ...
  • Sociálna konštrukcia reality a budúcnosť náboženstiev v post-modernej Európe 

   Davidov, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   (česky) Táto práca, zameraná na tému sociálnej konštrukcie reality, sa okrem klasických sociologických diel sústreďuje najmä na myšlienky amerického filozofa - Richarda Rortyho. Preto bude prvá časť venovaná práve jeho ...
  • Vytváření nové identity a symbolů české společnosti v letech 1989-1993 (Analýza na základě konceptu občanského náboženství) 

   Novotný, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Práce se snaží prokázat aplikovatelnost konceptu občanského náboženství na českou společnost. Po představení konceptu občanského náboženství pocházejícího od R. Bellaha, občanské společnosti a procesu legitimizace (založeném ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV