• Acquisition du tchèque par les apprenants de français: analyse automatique des erreurs dans la déclinaison 

   Defence status: DEFENDED
   Šmilauer, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 11. 2008
   Představujeme platformu CETLEF určenou k počítačem asistované výuce češtiny, která obsahuje uživatelské rozhraní pro studenty i učitele a která nabízí deklinační cvičení s automatickou diagnostikou chyb. V rámci CETLEF byl ...
  • Aktuální členění věty v psaných médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Pirnerová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Hlavním tématem této práce je analýza prvních vět novinových článků, a to z hlediska jejich aktuálního členění, které je v češtině vyjádřeno především slovosledem. Ten se v závislosti se stoupající výpovědní dynamičností ...
  • Automatic Analysis of Temporal Relations Within a Discourse and Its Application Within a Machine Translation Framework 

   Defence status: DEFENDED
   Němec, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 12. 2007
   In this thesis we present a developed system of automatic analysis of temporal relations within a discourse for Czech and discuss possibilities to use the system to enhance a Czech-to-English machine translation system. ...
  • A contrastive study of means expressing necessity in English and Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Šimůnková, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Doktorská disertační práce zkoumá rozčlenění sémantického pole nutnosti v angličtině a češtině na základě jazykových prostředků použitých v současné krásné literatuře (čtyři díla anglická a čtyři díla česká a jejich ...
  • Discourse Relations in Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   This doctoral thesis is devoted to linguistic analysis of discourse relations as one of the aspects of discourse coherence. Discourse relations are semantic relations holding between propositions in a discourse (discourse ...
  • Diskurzní konektory v češtině.(Od centra k periferii) 

   Defence status: DEFENDED
   Rysová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 10. 2015
   Magdaléna Rysová Diskurzní konektory v češtině (Od centra k periferii) Abstrakt V práci se zabýváme popisem a analýzou diskurzních (tj. textových) konektorů v češtině v širším smyslu, tedy tím, jakými jazykovými prostředky ...
  • K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu, zejména k jejich roli v aktuálním členění 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   B. Štěpánková K funkci výrazů částicové povahy ve výstavbě textu... ABSTRACT This dissertation is devoted to a specific type of particle unit which we refer to as the actualizer. Actualizers are differentiated from other ...
  • Kontrastivní základ v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce Kontrastivní základ v české větě se zabývá pop1sem některých syntaktických a sémantických aspektů fungování jevu, nazvaného kontrastivní základ, ve větách obsažených v Pražském závislostním korpusu. Je členěna na tři ...
  • Mathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax 

   Defence status: DEFENDED
   Havelka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
  • Non-projectivity in English and Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Čermáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This thesis analyzes non-projective constructions in English and Czech. It is based on the functional generative description of language and the analysis of material drawn from the Prague Czech-English Dependency Treebank, ...
  • Non-projectivity in English and Czech 

   Defence status: RECOGNIZED
   Čermáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 10. 2008
   This thesis analyzes non-projective constructions in English and Czech. It is based on the functional generative description of language and the analysis of material drawn from the Prague Czech-English Dependency Treebank, ...
  • Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům (diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu) 

   Defence status: DEFENDED
   Mladová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Tato práce je věnována problematice vzájemného vztahu syntaktické struktury věty a struktury diskurzu (textu). Syntaktická struktura věty se spolu s dalšími jevy podílí na koherenci a tedy srozumitelnosti diskurzu. Syntakticky ...
  • On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Veselovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Title: On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech Author: Mgr. Kateřina Veselovská Department: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc., Institute of Formal and ...
  • Sémantické třídy a Mandlebrotův zákon 

   Defence status: DEFENDED
   Friš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Srovnávací studium slovního pořádku v německém a českém jazyce a vymezení kanonického pořadí syntaktických vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Dědičová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Předkládaná disertační práce vychází z funkčního generativního popisu jazyka, se kterým pracuje od 60. let 20. století Pražská škola, a popisuje větnou stavbu vybraných děl německé beletristické literatury s ohledem na ...
  • Tools and Data for Analysis of Spoken Czech and its Prosody 

   Defence status: DEFENDED
   Peterek, Nino (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Předkládaná práce popisuje naše kroky směřující k modelování prosodie češtiny. Po charakteristice a rozboru současných prosodických teorií a aplikací představujeme ústřední bod této práce, vývoj snadno přístupného a ...
  • Valence sloves v Pražském závislostním korpusu 

   Defence status: DEFENDED
   Urešová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
   Title: Valency of verbs in the Prague Dependency Treebank Author: PhDr. Zdeňka Urešová Department: Institute of Formal and Applied Linguistics MFF UK Supervisor: Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. Abstract: This dissertation ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV