• Analytical and Tectogrammatical Analysis of a Natural Language 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   The thesis presents tools for analysis at analytical and tectogrammatical layers that the Prague Dependency Treebank is based on. The tools for analytical annotation consist of two parsers and a tool for assigning syntactic ...
  • Analytical tools for Gregorian chant 

   Defence status: DEFENDED
   Szabová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Jedným z najzaujímavejších problémov týkajúcich sa gregoriánskeho chorálu je jeho vývoj naprieč storočiami. Objavovanie príbuzných a, naopak, nepríbuzných spevov je nevyhnutným krokom pri riešení tohto problému, po odbornom ...
  • Annotation of Multiword Expressions in the Prague Dependency Treebank 

   Defence status: DEFENDED
   Straňák, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   This thesis explores annotation of multiword expressions in the Prague Dependency Treebank 2.0. We explain, what we understand as multiword expressions (MWEs), review the state of PDT 2.0 with respect to MWEs and present ...
  • API pro ovládání robota v přirozeném jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Etenkowski, Bartlomiej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
  • Automatická anotace angličtiny na tektogramatické rovině 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 5. 2009
   Tektogramatick á rovina je velmi slo žit á a jej í anotace je n aročná a n ákladná. Na rozdí l od jiných korpusů je Prague English Dependency Treebank (pedt) zalo žen na datech, pro které již existuje syntaktick á anotace, ...
  • Automatický expresivní čtený projev 

   Defence status: DEFENDED
   Výkruta, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Expresivní čtení je jedním ze způsobů verbálního projevu. Obvykle bývá čte- ným textem próza nebo poezie. Zatím málo prací se zabývalo tím, co ovlivňuje expresivitu a jestli se dá vygenerovat pomocí počítače. LibriSpeech ...
  • Controlled Music Generation with Deep Learning 

   Defence status: DEFENDED
   Židek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Generation of musical compositions is one of the hardest tasks for artificial intelligence where most of the current approaches struggle with long term coherence of the generated compositions. This work aims to demonstrate ...
  • Detekce chyb v rozpoznávání mluvené řeči 

   Defence status: DEFENDED
   Tobolíková, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   This thesis tackles the problem of error detection in speech recognition. First, principles of recent approaches to automatic speech recognition are introduced. Various deficiencies of speech recognition that cause imperfect ...
  • Extrakce melodie pomocí hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Balhar, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Extrakce melodie patří mezi nejdůležitější a nejtěžší úlohy oboru Music Information Retrieval, právě melodie je totiž tím hlavním, co si člověk po poslechu skladby odnáší a z podstaty se tedy často jedná o její nejvýraznější ...
  • Generování polyfonní hudby pomocí neurových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Židek, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The aim of this thesis is to explore new ways of generating unique polyphonic music using neural networks. Music generation, either in raw audio waveforms or discretely represented, is very interesting and under a heavy ...
  • Hloubková automatická analýza angličtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Dušek, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Tato diplomová práce popisuje studii hloubkové, tj. sémantické analýzy angličtiny, zejména na základě teoretického popisu pomocí propozic a jejich argumentové struktury. Hlavním cílem práce je vytvořit systém pro automatickou ...
  • Interface k online internetovým přenosům v přirozeném jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Macošek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Tento text popisuje práci na vytvoření interfacu k živým internetovým přenosům. Ty bylo nutné převést z textové podoby do podoby hlasové a následně přehrát na elektronickém králíkovi Nabaztagovi. Uživateli je pak umožněno ...
  • Lexical Association Measures Collocation Extraction 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pecina, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 1. 2010
   Lexical Association Measures: Collocation Extraction Pavel Pecina Abstract of Doctoral Thesis This thesis is devoted to an empirical study of lexical association measures and their application for collocation extraction. ...
  • Lexical Association Measures Collocation Extraction 

   Defence status: DEFENDED
   Pecina, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   This thesis is devoted to an empirical study of lexical association measures and their application to collocation extraction. We focus on two-word (bigram) collocations only. We compiled a comprehensive inventory of 82 ...
  • Návrh souboru pravidel pro analýzu anafor v českém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Nguy, Giang Linh (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   S rostoucí důležitostí počítačového zpracování přirozeného jazyka narůstá i množství výzkumů na téma automatické analýzy anafory. Příspěvkem k výzkumu této problematiky je rovněž naše diplomová práce, jejímž cílem je ...
  • Netgraph-A Tool for Searching in the Prague Dependency Treebank 2.0 

   Defence status: DEFENDED
   Mírovský, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Three sides existed whose connection is solved in this thesis. First, it was the Prague Dependency Treebank 2.0, one of the most advanced treebanks in the linguistic world. Second, there existed a very limited but extremely ...
  • Neural Network Based Named Entity Recognition 

   Defence status: DEFENDED
   Straková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Title: Neural Network Based Named Entity Recognition Author: Jana Straková Institute: Institute of Formal and Applied Linguistics Supervisor of the doctoral thesis: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., Institute of Formal and Applied ...
  • New Methods in Statistical Speech Recognition 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáček, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 9. 2012
   Title: New Methods in Statistical Speech Recognition Author: David Klusáček Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (ÚFAL), Faculty of Mathematics and Physics in Prague, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha ...
  • Pojmenované entity a ontologie metodami hlubokého učení 

   Defence status: DEFENDED
   Rafaj, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   V této diplomové práci popisujeme metodu pro propojování pojmenovaných entit a ontologické databáze. S použítím hlubokých neuronových sítí a kontextualizovaných embedingů BERT jsme vytořili model, který společně provádí ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV