• Aktuální směřování a vybrané problémy české migrační politiky 

   Auer, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Bakalářská práce "Aktuální směřování a vybrané problémy české migrační politiky" pojednává o vývoji migrace a migrační politiky v České republice od 90. let 20. století. Soustředí se jak na imigrační, tak na integrační ...
  • Analýza působení UNRWA ve vybraných zemích Blízkého Východu 

   Hlaváčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Hlavným cieľom tejto práce je na základe dostupných demografických údajov analyzovať pôsobenie UNRWA v oblastiach jej pôsobenia na Blízkom východe v rokoch 1950-2010. Zameranie práce je na oblasť populačného vývoja, ktorý ...
  • Azylová a imigrační politika Evropské unie v perspektivě vlád vybraných zemí EU: případová studie České republiky a Řecka 

   Štolcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje analýze azylové a imigrační politiky České republiky a Řecka v kontextu nadnárodní, azylové a imigrační politiky EU, která slouží jako doplněk nadnárodních politik členských zemí. Posuzuje komplexnost ...
  • Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand 

   Svetlíková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práca Comparison of immigrant integration policies in Australia and New Zealand si kľadie za cieľ analyzovať a následne porovnať integračné politiky voči imigrantom v období po 2. svetovej vojne. Ďalším zámerom ...
  • Comparison of immigrant integration politicies in the Netherlands and the Czech Republic 

   Hetényiová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   Magisterská práce "Porovnání imigračních integračních politík Holandska a České republiky" si klade za ciíl zhodnocení existujících integračních politik, zacílených na občanů třetích zemí, z pohledu jejich odlišného ...
  • Demokracie a islám: Muslimové ve Francii - dopady imigrační a integrační politiky 

   Krausová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Pro liberálně demokratickou zemi západní Evropy, jako je Francie, je obtížné přijmout přistěhovalce, kteří přinášejí odlišné tradice, kulturu a zejména náboženství, které s sebou nese specifické nároky. Nadto je ve Francii ...
  • Imigrační politika a pracovní migrace v Ruské federaci: případ Petrohradu 

   Mayorova, Natalia (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku legální a nelegální pracovní migrace v Ruské federaci, a to jak na federální, tak i na lokální úrovni - v Petrohradu. Práce má dva hlavní cíle. Zaprvé se zaměřuje na úroveň ...
  • Impact of the Economic Crisis on Immigration Policy: Case Study of Great Britain 

   Hronová, Tereza Edita (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 1. 2016
   Téma této práce se zabývá dopadem ekonomické krize na migrační politiku Velké Británie. Z počátku jsou uvedena teoretická východiska. Dále se práce zabývá historií britské migrační politiky a její kulminace do současné ...
  • Komparace integračních politik Nizozemí a Belgie se zaměřením na situaci muslimských imigrantů v těchto zemích 

   Žáková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Hlavním tématem práce je komparace integračních politik Belgie a Nizozemí se zaměřením na situaci muslimských imigrantů. Obě země sdílejí hodnoty liberální demokracie, na jejichž základech se snaží k této problematice od ...
  • Mediální obraz migrace v českých médiích 

   Wiesnet, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Tato diplomová práce má za cíl potvrdit či vyvrátit hypotézu, že média (Mladá fronta DNES a Lidové noviny), vlastněná skupinou MAFRA, vytváří mediální obraz migrační krize shodný s optikou Andreje Babiše jako jejich majitele. ...
  • Migrační trendy v oblasti ruského Dálného východu 

   Čechová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Práce je zaměřena na problematiku migrace v oblasti ruského Dálného východu. Definuje specifika tohoto regionu, klíčové migrační proudy, relevantní aspekty ruské migrační politiky i související geopolitické okolnosti. Práce ...
  • Multikulturalismus v Nizozemsku a Kanadě 

   Červeňová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce se věnuje integračním politikám v Nizozemsku a Kanadě v období od 70. let do současnosti. Obě země jsou známy pro přijetí multikulturalismu. Kanada se stala jedinou zemí, která se s přijetím Zákona o ...
  • Muslimská menšina a její politická participace v ČR 

   Jelínková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) Předkládaná diplomová práce se zabývá muslimskou menšinou v České republice a její politickou participací. Muslimská komunita je v České republice, ve srovnání se západními zeměmi Evropy, poměrně malá, podle ...
  • Nástroje integrační politiky zaměřené na 2. generaci imigrantů: zkušenost Dánska 

   Jeřábková, Anežka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Primárním cílem práce bylo zmapování toho, jakým způsobem začleňuje Dánsko potomky imigrantů z nezápadních zemí do společnosti skrze integrační politiku, a dále pak zhodnocení této politiky. Na tomto základě mělo dojít ke ...
  • Německá imigrační a azylová politika od 90. let po současnost 

   Syslová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
  • Německá imigrační a azylová politika. 

   Bockstefel, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Péče o nezletilé migranty bez doprovodu v České republice: srovnání vládní a nevládní sféry 

   Hrubý, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 1. 2014
   Purpose of this work is to describe the actual situation of unaccompanied minors in the Czech Republic. Despite the fact that numbers of UAMs is descent for a long time, interesting migration waves can be observed. Also ...
  • Politika štátov Európskej únie voči imigrácii z tretích krajín po roku 2000: prípad Nemecka, Švédska a Talianska 

   Sladičeková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   The thesis deals with immigration policies of EU member states, specifically Germany, Sweden and Italy, after year 2000. Using the method of comparative case study its goal is to identify factors that affect immigration ...
  • Problematika imigrace v politice Dánské lidové strany 

   Weingartová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Dánské imigrační a integrační zákony byly po svém vzniku často kritizovány mezinárodními lidskoprávními organizacemi a jsou v současnosti označovány za jedny z nepřísnějších. Velký vliv na přijetí těchto zákonů měla Dánská ...
  • Problematika migrace na Kubě od 2. poloviny 20. století do součastnosti 

   Maleček, Evžen (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
   Úkolem práce Problematika migrace na Kubě od 2. poloviny 20. století do současnosti je především analýza vývoje Kuby z hlediska migrace, především v období od druhé poloviny minulého století do současnosti. Záměrem bylo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV