• Agrese a sebevědomí 

   Defence status: DEFENDED
   Fleischmann, Otakar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
   Výzkum je zaměřen na problematiku sebevědomí a agrese. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda u univerzitních studentů existuje významný vztah mezi sebevědomím a agresí, zda se liší v sebevědomí a agresi ženy a muži a jedinci s ...
  • Analýza skupinové diskuse 

   Defence status: DEFENDED
   Slavík, Radovan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Formulace výzkumného problému Cílem výzkumu je v přirozeném školním prostředí pozorovat a popsat projevy studentů maturitních a předmaturitních ročníků středních škol a gymnázií při učitelem moderované diskusi na předem ...
  • Genderový rozměr interakce mezi vyučujícími a studujícími 

   Defence status: DEFENDED
   Kuthanová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 16. 5. 2006
   Diploma thesis deals with gender in Primary school. Attention in this field is focused especially on the relationship among the teacher and his/her students in the teaching process. Theoretical background makes clear meaning ...
  • Integrativní validace Přínos a problémy přístupu v péči o pacienty s demencí 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   The main focus of this thesis is Nicole Richard's Integrative Validation approach which has been developed specifically for patients suffering from dementia. The aim is, firstly, to give a comprehensive description of this ...
  • Kontakty rodiny a školy na škole málotřídního typu 

   Defence status: DEFENDED
   Lívancová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Diplomová práce pojednává o kontaktech rodiny a školy se zaměřením na specifika této interakce v případě školy malotřídního typu. Kontakty rodičů s učiteli tvoří jednu z významných součástí koordinace rodičů se školou. ...
  • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Filípková, Zdena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The thesis introduces low-threshold facilities for children and teenagers in the context of development of society and family attitude towards children and teenagers and in the context of leisure time-phenomenon. It ...
  • Ovlivnění sociálního klimatu učitelem na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Innemanová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   Diplomová práce popisuje průzkum sociálního klimatu ve sledované třídě a jeho vývoj v průběhu školního pololetí. Hlavním cílem je zjistit sociální klima ve třídě a ověření možností jeho ovlivnění působením pedagoga. Práce ...
  • Postoje žáků k etnickým menšinám na různých typech základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Křečanová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   My finál thesis provides a complex overview of relationships and attitudes of fifth and nine grade pupils towards selected ethnic minorities, mainly Slovák, Roma, Vietnamese and Ukrainian minorities. This páper studies the ...
  • Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních provýkon ústavní a ochranné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Janský, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 2. 2009
   Cílem práce je zaměřit se v tematicky široké oblasti vztahující se "problémovým" dětem především na příčiny, projevy a možnosti zvládání agrese, agresivity a násilného chování, které často bývají důvodem jejich umístění ...
  • Sociální dovednosti dětí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hrušková, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 1. 2006
   Diplomová práce měla přinést více teoretických i empirických údajů o sociálních dovednostech u dětí s mentálním postižením ve srovnání s dětmi bez postižení. V průběhu seznamování se s tématem jsem si ujasnila významnost ...
  • Vliv alternativních pedagogických stylů na sociální klima ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 5. 2009
   V teoretické části diplomové práce se zabývám problematikou sociálního klimatu třídy a dále alternativním školstvím, jeho historií, fungováním a jeho souvislostí s kvalitou sociálního klimatu tříd. které se daným stylem ...
  • Vliv školy na identitu žáků se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   A change of a school and its influence on pupils with grave hearing impairment is the topic of this thesis. For these pupils, a transfer to a different kind of school (i.e. from an ordinary to a specialized one or vice ...
  • Vztah žáka z menšiny k úspěšnosti ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Hajná Rozsívalová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Cílem této práce je zachycení vztahu žáka z romské menšiny ke školnímu úspěchu v kontextu jeho životního příběhu. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Protože data byla sbírána ve dvou etapách (první pololetí ...
  • Začlenění žáka z menšiny ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárková, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Předmětem diplomové práce je problematika školní kariéry dětí v sociálně vyloučené lokalitě Masokombinát. V rámci této problematiky jsou analyzovány různé příčiny, které znesnadňují začlenění dětí z ghetta ve škole. V ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV