• Dodržování lidských práv duševně nemocných. Etické aspekty nedobrovolné hospitalizace. 

   Defence status: DEFENDED
   Petr, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   The thesis is devoted to the issue of involuntary hospitalization in the field of psychiatry. Involuntary psychiatric hospitalization is accompanied by a wide range of ethical issues and practical problems. In the theoretical ...
  • Domácí péče o onkologicky nemocné 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   This thesis is about home care of oncological patiens. The thesis is divided into two parts. First part deals with all aspects of home palliative care. The second part presents results of the action research. The questionnaire ...
  • Doprava raněných a nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   The topic of this work is non emergency ambulance service ( i.e. transport of wounded and/or sick persons). The theoretical part is devoted to the history of medical transportation services from ancient times to the present ...
  • Důstojnost pacienta v Etickém kodexu sester a v praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Wichsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V předložené práci je tematizována problematika lidské důstojnosti s důrazem na zdravotnickou praxi. V teoretické části je probrána filozofická dimenze důstojnosti a její zakotvení v mezinárodní Úmluvě o biomedicíně, v ...
  • Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 12. 2018
   Human infertility is not a new phenomenon, but it is as old as humanity itself. Currently in most developed countries, the number of couples who have a problem with childbearing is growing. This is due, among other things, ...
  • Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Ethical codes of non-medical health professions focusing on ambulance service workers ABSTRACT A sharp increase of number of the codes of ethics in all fields of human activity is the trend of current ethical education. ...
  • Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o ...
  • Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Norková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 12. 2018
   (in English): The subject of my dissertation is the decision of the subjects to participate in the early phase of clinical trial. The aim of this disseration is to detect and understand the ethical aspects of decision ...
  • Etika cestování: Etické aspekty dobrodružství výjimečných českých cestovatelů-badatelů za Indiány Jižní Ameriky 

   Defence status: DEFENDED
   Triantafyllakis, Spyridon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   This thesis is a theoretical analysis of the phenomenon of traveling from an ethical point of view. The analysis focuses mainly on the ethical aspects of individual travels of European travelers with regards to cultural ...
  • Etika klinického výzkumu prováděného v intenzivní péči zdravotními sestrami 

   Defence status: DEFENDED
   Lerchová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   This presented gradual thesis deal with problems connected with research projects provided by nurses in cooperation with doctors on Coronary Intensive Unit in the IKEM hospital Praha. The exact name of this thesis is - ...
  • Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Norková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Monitoring is one of the most important methods of overseeing the pursuit of the clinical research. A monitoring person (Clinical research associate) is responsible for verifying correctness of the monitoring process in ...
  • Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   For several decades Clinical trials are a "back-bone" of new drug development. Even if Ethical codices and following legislation have been actualized many times professionals are still critical to it. There is no better ...
  • Herní práce a možnosti jejího využití v komunikaci se seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
   Obsahem předložené práce je problematika herní práce. Nejprve je představen její britský model, s tradičním zaměřením na děti. Poté situace v České republice, kde se specializace herní práce teprve etabluje. Autorka ...
  • Hospitalizace rodičů spolu s nemocným dítětem z pohledu zdravotní sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Faiereislová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   The aim of this thesis was to describe how nurses communicate and cooperate with parents of hospitalized children. The theoretical part of the thesis includes data from specialized literature dealing with children's ...
  • Informování a edukace seniorů v rámci zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Povolná, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 27. 3. 2014
   Information and education of senior patients in the frame of health care. This thesis focuses on informations providing by health care professionals to the seniors age patients/clients. I describe the contemporary situation ...
  • Kontroverze o porodech mimo nemocniční zařízení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pultarová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 19. 5. 2020
   1 ABSTRAKT Problematika porodů mimo zdravotnická zařízení je v současné době více než rozporuplné téma, a to jak mezi odborníky, tak především ve veřejném prostoru. Zatímco mezi odborníky panuje celkem názorová shoda, ...
  • Kvalita práce v biochemické laboratoři 

   Defence status: DEFENDED
   Bunešová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 10. 2009
   Současné trendy v medicíně, které zahrnují i akreditační a certifikační procesy, se zaměřují na kontinuální zvyšování kvality péče o pacienta. Systém zlepšování jakosti byl zaveden v mnoha zdravotnických zařízeních. ...
  • Mobbing ve zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Mihalčiková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Work name: Mobbing in the health service Abstract: The work is focused on mobbing problems in the health service especially on an incidence of psychical violence encountered by registered nurses and management personnel ...
  • Mobilní hospic 

   Defence status: DEFENDED
   Fořtová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Objective of my diploma work titled "The Mobile Hospice" is to contribute to the description of the current situation in the area of providing palliative home care. Theoretical part of the work describes development of the ...
  • Morální dimenze transformace zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kahounová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV