• Dodržování lidských práv duševně nemocných. Etické aspekty nedobrovolné hospitalizace. 

   Petr, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 15. 5. 2013
   The thesis is devoted to the issue of involuntary hospitalization in the field of psychiatry. Involuntary psychiatric hospitalization is accompanied by a wide range of ethical issues and practical problems. In the theoretical ...
  • Domácí péče o onkologicky nemocné 

   Pokorná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   This thesis is about home care of oncological patiens. The thesis is divided into two parts. First part deals with all aspects of home palliative care. The second part presents results of the action research. The questionnaire ...
  • Doprava raněných a nemocných 

   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Tématem práce je doprava raněných a nemocných. Teoretická část je věnována historii dopravních zdravotnických služeb od starověku do současnosti ve světě i v České republice. Dějinný přehled je doplněn informacemi o vývoji ...
  • Důstojnost pacienta v Etickém kodexu sester a v praxi 

   Wichsová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V předložené práci je tematizována problematika lidské důstojnosti s důrazem na zdravotnickou praxi. V teoretické části je probrána filozofická dimenze důstojnosti a její zakotvení v mezinárodní Úmluvě o biomedicíně, v ...
  • Etická problematika asistované reprodukce s důrazem na metody kryokonzervace 

   Zajíčková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 12. 2018
   Lidská neplodnost není novým fenoménem, ale je stejně stará jako lidstvo samo. V současné době však ve většině vyspělých zemí stoupá počet párů, které mají problém s početím potomka. To je způsobeno mimo jiné i životním ...
  • Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy 

   Černý, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Etické kodexy nelékařských zdravotnických profesí se zaměřením na pracovníky zdravotnické dopravy Abstrakt Trendem etické výchovy v současné době je prudký nárůst etických kodexů ve všech oborech lidské činnosti. Disertační ...
  • Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici 

   Váňová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o ...
  • Etické problémy v souvislosti se zapojením pacientů a lékařů v klinickém výzkumu 

   Norková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 12. 2018
   (česky) Předmětem mé disertační práce je rozhodování subjektů k účasti v rané fázi klinického hodnocení. Cílem práce je detekovat a porozumět etickým aspektům rozhodování subjektů s onkologickým onemocněním k účasti v rané ...
  • Etika cestování: Etické aspekty dobrodružství výjimečných českých cestovatelů-badatelů za Indiány Jižní Ameriky 

   Triantafyllakis, Spyridon (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   This thesis is a theoretical analysis of the phenomenon of traveling from an ethical point of view. The analysis focuses mainly on the ethical aspects of individual travels of European travelers with regards to cultural ...
  • Etika klinického výzkumu prováděného v intenzivní péči zdravotními sestrami 

   Lerchová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   Tato závěrečná magisterská práce se zabývá problémy spojenými s výzkumnými projekty, do kterých jsou zapojeny zdravotní sestry ve spolupráci s lékaři na Oddělení akutní kardiologie intenzivní péče IKEM Praha. Jmenuje se ...
  • Etika klinického výzkumu z pozice monitora klinického hodnocení 

   Norková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Jedním z nejdůležitějších způsobů dohledu provádění klinických hodnocení je monitorování. Monitorováním je pověřen monitor, který ověřuje správnost průběhu provádění klinického hodnocení v místě jeho provádění a prověřuje, ...
  • Etika klinického výzkumu. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení 

   Peterová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   For several decades Clinical trials are a "back-bone" of new drug development. Even if Ethical codices and following legislation have been actualized many times professionals are still critical to it. There is no better ...
  • Herní práce a možnosti jejího využití v komunikaci se seniory 

   Blažková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
   Obsahem předložené práce je problematika herní práce. Nejprve je představen její britský model, s tradičním zaměřením na děti. Poté situace v České republice, kde se specializace herní práce teprve etabluje. Autorka ...
  • Hospitalizace rodičů spolu s nemocným dítětem z pohledu zdravotní sestry 

   Faiereislová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
   Cílem diplomové práce bylo zmapovat, jak zdravotní sestry komunikují a spolupracují s rodiči hospitalizovaných dětí. V teoretické části byly shrnuty údaje z odborné literatury pojednávající o hospitalizaci dítěte v nemocnici, ...
  • Informování a edukace seniorů v rámci zdravotní péče 

   Povolná, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 27. 3. 2014
   Information and education of senior patients in the frame of health care. This thesis focuses on informations providing by health care professionals to the seniors age patients/clients. I describe the contemporary situation ...
  • Kvalita práce v biochemické laboratoři 

   Bunešová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 20. 10. 2009
   Současné trendy v medicíně, které zahrnují i akreditační a certifikační procesy, se zaměřují na kontinuální zvyšování kvality péče o pacienta. Systém zlepšování jakosti byl zaveden v mnoha zdravotnických zařízeních. ...
  • Mobbing ve zdravotnictví 

   Mihalčiková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 20. 10. 2010
   Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Název práce: Mobbing ve zdravotnictví Datum zadání: 28.01.2010 Datum odevzdání: 17.09.2010 Datum ...
  • Mobilní hospic 

   Fořtová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Cílem diplomové práce na téma Mobilní hospic je přispět k popisu současného stavu v oblasti poskytování domácí paliativní péče. Teoretická část práce popisuje vývoj hospicového hnutí v zahraničí i u nás, principy paliativní ...
  • Morální dimenze transformace zdravotnictví 

   Kahounová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Násilí na pracovišti ve zdravotnictví - se zaměřením na psychatrická pracoviště 

   Bašistová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 25. 10. 2006
   This work is focused on violence, especially on problem of workplace violence in health care and social care settings. Violence in the workplace is growing problem. The first - theoretical part of my diploma thesis is ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV