Now showing items 1-20 of 88

  • Atypické formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Moderní globalizovaný svět se díky komunikačním technologiím velmi rychle rozvíjí. S tím souvisí i potřeba hledání stále nových atypických zaměstnání a flexibilních forem práce. Na to reagují právní předpisy jednotlivých ...
  • Atypické formy zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Diessl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
   - 1 - Atypické formy zaměstnání Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá, jak je již v jejím samotném názvu uvedeno, atypickými formami zaměstnání. Diplomová práce se zaměřuje zejména na českou právní úpravu těchto forem. ...
  • Diskriminace a její projevy v českém pracovním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Brigita (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Resumé This rigorous thesis concentrates on relevant questions of judicial institute of discrimination and its incidence in the Czech Labour Laws in its stance to the European Union community legislation. The thesis brings ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Jak již bylo uvedeno v samotném úvodu, zaměřila jsem se na téma dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a některé související právní instituty. Mým hlavním cílem bylo osvětlit jakousi základní podstatu dohod o ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Kovalíková, Natálie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrych, Luboš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 5. 2010
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Běťáková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   56 Abstrakt Diplomová práce se zabývá dohodami o pracích konaných mimo pracovním poměr, institutem českého pracovního práva, který spolu s pracovním poměrem tvoří jeden ze základních pracovněprávních vztahů a způsob, jakým ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Krkoška, Oldřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Cílem této práce bylo shrnout základní atributy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jejich začlenění do zákoníku práce. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr sice představují v evropském měřítku ...
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

   Defence status: DEFENDED
   Hořinová, Jitka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
  • Domácí práce (Homeworking) 

   Defence status: DEFENDED
   Ravlyk, Šimon (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 3. 2019
   Šimon Ravlyk, Homeworking, Dissertation thesis, Charles University in Prague, Faculty of Law, Department of Labor Law and Social Security Law, Prague, 2018. Number of pages 101. The topic of this dissertation thesis is a ...
  • Dopad pracovněprávní legislativy na trh práce v ČR - institucionální aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Minář, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 3. 2013
   The impact of labour legislation on the labour market in the Czech Republic - institutional aspects The purpose of this master's degree thesis is to analyse how the labour legislation impacts on the labour market in the ...
  • Dovolená 

   Defence status: DEFENDED
   Keltner, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 6. 2008
  • Dovolená se zaměřením na řešení praktických problémů 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 10. 2015
   The rigorous thesis "Leave focused on practical problems" is considered to the rules for leave in labour law of the Czech Republic. The thesis contains the international law of leave (including the judgement of the Court ...
  • Druhy pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlásková, Zdeňka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Europeizace českého pracovního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Magda (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 12. 2011
   Cílem diplomové práce je nastínit nejen obecnou problematiku europeizace, ale i europeizaci práva jako takovou. Diplomová práce je roz len na do 8 ástí. První kapitola uvádí téma europeizace a stanoví cíle této diplomové ...
  • Fenomén sladění pracovního a soukromého života - work-life balance 

   Defence status: DEFENDED
   Miková, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   The thesis aims to present to its reader all social law instruments currently available in the Czech legal system, serving to adjust the employment relationship individually, particularly working conditions. The intention ...
  • Flexibilní formy pracovní doby 

   Defence status: DEFENDED
   Knapp, Viktor (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 4. 2017
   - Flexibilní formy pracovní doby Flexibilita je v posledních letech velmi skloňovaným pojmem a to nejen v souvislosti s pracovním trhem. Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách pracovní doby, které představují ...
  • Flexibilní formy výkonu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2023)
   Date of defense: 17. 1. 2023
   Flexibilní formy výkonu práce Abstrakt Diplomová práce se věnuje tématu flexibilních forem výkonu práce, které jsou v dnešní době rychlého technologického pokroku a měnícího se trhu práce velmi relevantní. Cílem práce bylo ...
  • Flexibilní formy zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 9. 2014
   - Flexibilní formy zaměstnávání Tato diplomová práce se zabývá flexibilními formami zaměstnávání jako alternativou ke klasickému pracovnímu poměru na dobu neurčitou s osmihodinovou pracovní dobou a jako nástrojem pro zvýšení ...
  • Flexibilní formy zaměstnávání 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Flexibilní formy zaměstnávání Tato práce se zabývá flexibilními formami zaměstnávání, jako alternativami standardního pracovního poměru. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na vymezení základních pojmů, souvisejících s tématem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV