Now showing items 1-20 of 50

  • Aktuální témata v ochraně ovzduší 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Weingartová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 9. 2018
   Práce je zaměřena na publikace, které se týkají tématu ochrany ovzduší. Odborné publikace byly čerpány z internetové stránky Science Daily a to v období jednoho roku, od dubna 2017 do dubna 2018. Zaměřují se na několik ...
  • Analýza časoprostorové variability koncentrací ozonu v Jizerských horách 

   Defence status: DEFENDED
   Stoklasová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit koncentrace přízemního ozonu z časového a prostorového hlediska v CHKO Jizerské hory. Jizerské hory patří v rámci České republiky k oblastem, kde jsou každoročně měřeny ...
  • Analýza dlouhodobého vývoje hlavních znečišťujících látek v ovzduší v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   V práci je zhodnocen vývoj imisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku, atmosférický aerosol) na celkem 17 stanicích imisního monitoringu. Výběr lokalit postihuje automatizované i manuální měření ...
  • Analýza znečištění ovzduší města Ostravy: provoz průmyslových podniků 

   Defence status: DEFENDED
   Pěčka, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Znečištění ovzduší je jednou z hlavních složek životní prostředí, která negativně ovlivňuje lidské zdraví. Vzhledem k celé řade zdravotních dopadů (zvýšená nemocnost, úmrtnost, výskyt rakoviny, kardiovaskulární onemocnění ...
  • Atmosférická depozice dusíku - využití stabilních izotopů 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   Human impact on particular parts of ecosystems has become a highly discussed topic. Due to different isotopic values of nitrogen, it is possible to evaluate the extent to which human influences the natural nitrogen cycle, ...
  • Bioaerosoly 

   Defence status: DEFENDED
   Hladíková, Dita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bioaerosol a jemu srovnatelný pojem aerobiologie jsou termíny spojené se studiem chemických, fyzikálních a biologických oborů. Bioaerosol v ovzduší je část aerosolu, která obsahuje částice biologického původu, jako jsou ...
  • Dopady anomálních koncentrací přízemního ozonu na zdraví a životní prostředí v roce 2003 

   Defence status: DEFENDED
   Řezáčová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Hodnocení obtěžování obyvatelstva pachovými látkami ve Štětí 

   Defence status: DEFENDED
   Mikšovská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Tato práce řeší problematiku výskytu pachových látek ve venkovním ovzduší. Díky růstu životního standardu lidé přestávají být tolerantní k výskytu excesivních pachů v životním prostředí. Předmětem výzkumu je vnímání zápachu ...
  • Hodnocení znečištění ovzduší přízemním ozonem na Šumavě 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Diplomová práce je zaměřena na komplexní zhodnocení koncentrací přízemního ozonu na Šumavě. Meteorologická stanice Churáňov vykazuje jarní a letní maxima přízemního ozonu. Nejvyšší koncentrace jsou měřeny od dubna do června. ...
  • Index kvality ovzduší jako nástroj pro hodnocení celkového znečištění ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Stráník, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   6 Abstrakt Znečištění ovzduší má významný negativní vliv na lidské zdraví, k jehož akutním následkům patří v nejhorším případě i smrt. Vyvstává proto nutnost jednoduše a srozumitelně informovat veřejnost o aktuálním stavu ...
  • Jak se hydrologicky podílí mlha na atmosférické depozici? Využití stabilních izotopů. 

   Defence status: DEFENDED
   Hanusková, Darina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Cílem diplomové práce bylo odhadnout podíl mlhy na atmosférické depozici s využitím stabilních izotopů. V rámci této práce bylo poprvé v České republice (ČR) zjišťováno poměrné izotopové složení 18 O a 2 H mlhy. Současně ...
  • Mapování problematiky obtěžování obyvatelstva pachovými látkami v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Cílem této bakalářské práce je monitorování problematiky pachových látek na území České republiky. Hlavním zdrojem informací jsou studie vypracované, ve většině případů, na žádost obecních, či městských úřadů. Jednotlivé ...
  • Mechanismus znečištění atmosférických srážek, jeho měření v síti stanic ČHMÚ 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Měření koncentrace přízemního ozónu ve druhé polovině 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Knappová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Přízemní ozón je látka, která se významně podílí na znečištění ovzduší. Jeho koncentrace se měřila již ve druhé polovině 19. století na více než 300 místech po celém světě. Téměř vždy byla k měření použita Schӧnbeinova ...
  • Měření koncentrací přízemního ozonu pasivní dozimetrií v Národním parku České Švýcarsko ve vegetačním období 2004 

   Defence status: DEFENDED
   Habermann, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
  • Měření koncentrací přízemního ozonu pasivními dozimetry Ogawa v NP České Švýcarsko 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
  • Mlha jako faktor podílející se na celkové atmosférické depozici 

   Defence status: DEFENDED
   Samcová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Práce je rešerší odborné literatury. Cílem je zhodnocení informací vlivu mlhy na celkové množství vstupujících látek do ekosystémů procesem atmosférické depozice. Shrnuje třídění mlhy, jejich výskyt a základní informace o ...
  • Může být námraza faktorem, který se významnou měrou podílí na celkové atmosférické depozici? 

   Defence status: DEFENDED
   Krištof, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Cílem této práce je pokusit se formou rešerše odborné literatury odpovědět na otázku, zda má námraza významný podíl na atmosférické depozici. Atmosférická depozice je děj, kterým se přenáší látky z ovzduší na zemský povrch. ...
  • Může být námraza faktorem, který se významnou měrou podílí na celkové atmosférické depozici? 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krištof, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Cílem této práce je pokusit se odpovědět na otázku, jestli má námraza významný podíl na atmosférické depozici formou rešerše odborné literatury. Atmosférická depozice je děj, kterým se přenáší látky z ovzduší na zemský ...
  • Pachové látky ve venkovním ovzduší 

   Defence status: DEFENDED
   Mikšovská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV